Advertentie

Rekenkamer Amsterdam: stad nog niet in balans

Het Amsterdams college heeft veel voornemens geformuleerd over hoe om te gaan met de drukte in de stad, maar tot nog toe komt daar weinig van terecht. De doelen zijn niet concreet, het beleid wijkt af van de geformuleerde visie, de verwachte effecten zijn niet helder. Dit concludeert de Rekenkamer Amsterdam in haar rapport ‘Drukte en leefbaarheid in de stad’.

22 december 2016

Het Amsterdams college heeft veel voornemens geformuleerd over hoe om te gaan met de drukte in de stad, maar tot nog toe komt daar weinig van terecht. De doelen zijn niet concreet, het beleid wijkt af van de geformuleerde visie, de  verwachte effecten zijn niet helder. Dit concludeert de Rekenkamer Amsterdam in haar rapport ‘Drukte en leefbaarheid in de stad’.

Heel druk
Het is druk in Amsterdam. En het wordt steeds drukker.  Het aantal inwoners is sinds 2000 met 90.000 gegroeid en het aantal mensen dat Amsterdam jaarlijks bezoekt is met 2 miljoen toegenomen sinds 2011. Er zijn veel meldingen van overlast en een meerderheid van de Amsterdammers vindt de stad heel druk en vindt dat de leefbaarheid van de stad vermindert.

Evenwicht
Reden voor het college van Amsterdam om in mei 2015 te komen met het startdocument ‘Stad in Balans’. Daarin stelt het college de groei als een positieve ontwikkeling te zien, maar geeft tevens aan dat het belangrijk is om evenwicht te houden tussen economische groei, drukte en leefbaarheid.

Onduidelijke indicatoren
Sindsdien heeft het college veel energie gestoken in dit vraagstuk, stelt de Rekenkamer. Maar die energie is niet altijd goed gericht. In het startdocument is sprake van drie doelen: de stad moet voor iedereen aantrekkelijk en gastvrij zijn, er moet worden ingezet op groei en welvaart en de menselijke maat is maatstaf. Deze vrij algemene doelen zouden voorzien worden van duidelijke indicatoren, waarmee de gemeenteraad zou kunnen sturen op de uitvoering van het beleid. Dat is niet gebeurd, concludeert de rekenkamer. De gemeenteraad heeft daardoor vrijwel geen handvatten om deze taken uit te oefenen.

Visie en beleid
Ook vindt de Rekenkamer dat de visie en het beleid uit elkaar beginnen te lopen. Het college sprak in ‘Stad in Balans’ de visie uit dat groei positief is, maar in goede banen moet worden geleid. De Rekenkamer constateert dat het beleid zich voornamelijk richt op stringenter beleid, zoals beperken van het aantal hotels en aanscherpen van de voorwaarden voor evenementen. En ondanks mooie termijn in het startdocument over groter, slimmer, anders en samen komt het beleid voornamelijk neer op overlastbestrijding.

Geen regie
‘Van regie, coördinatie en sturing is nauwelijks sprake. Verder constateren we dat de bestuurlijke verantwoordelijkheden nog onvoldoende helder beschreven zijn’, aldus de Rekenkamer Amsterdam.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

veestapel
Inwoneraantal gekoppeld aan toerisme, hoe flauw kan je overbevolking brengen, is 020 nou druk of gewoon vol..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie