Advertentie

Rehwinkel gaat gemeenten helpen bij rampen

Burgemeester Peter Rehwinkel van Groningen verlaat zijn post eerder om te gaan werken voor een Spaanse organisatie die lokale overheden helpt bij rampen.

03 oktober 2013

Burgemeester Peter Rehwinkel van Groningen legt per 1 november zijn functie neer. Hij vertrekt dan naar Barcelona om daar aan de slag te gaan als speciaal vertegenwoordiger van een organisatie die lokale overheden helpt bij rampen. Dat maakte Rehwinkel donderdag bekend op zijn Facebook-pagina. Hij gaat de functie vervullen op verzoek van de United Cities and Local Governments (UCLG).

Weinig behulpzaam
Dat juist Rehwinkel voor zichzelf een rol ziet weggelegd bij het ondersteunen van gemeenten bij rampen, is opmerkelijk. De commissie Cohen, die de Facebookrellen in Haren onderzocht, kritiseerde de burgemeester van Groningen en noemde hem 'weinig behulpzaam.'

Geen tweede termjin

In april van dit jaar maakte de PvdA'er bekend dat hij bedankt voor een tweede termijn als burgemeester van Groningen. Zijn ambtstermijn loopt in 2015 af. Rehwinkel liet toen ook weten niet verder te willen in de politiek. Hij zegt over zijn nieuwe functie dat hij al een ,,langer bestaande wens had om de slachtoffers van natuurrampen en humanitaire crises beter te hulp te kunnen komen”.

Kritiek
De burgemeester kreeg ook veel kritiek op zijn functioneren als regioburgemeester en voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen. Zo had hij vorig jaar februari bij de aanpak van het hoogwater in Groningen een conflict met de huidige Groningse gedeputeerde Yvonne van Mastrigt, toen nog burgemeester van Hoogezand-Sappemeer. Zij legde haar functie als vice-voorzitter van de veiligheidsregio neer, omdat ze niet meer met Rehwinkel kon samenwerken.

Reacties: 16

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Big Spender / netto betaler
Leuk verhaal. Eindelijk iemand die niet op diploma-bezit boven kwam drijven maar als ervaringsdeskundige. Zo heel Waar-is-het-feestje talent

En zijn task force "Help Rehwinkel aan een job" scoort beter dan Miriam Sterk. Hij maakt z'n eigen baan en die van nof vele andere papierschuivers. Zie al voor me hoe dat gaat daar in Spanje. Luxe bureau met comfortbale zetel en een antwoordapparaat in alle 28 EU-talen. Tegenm de tijd dat jouw taal langs komt is de brand al geblust. Nee van dit talent gaan we nooit meer horen. Tenzij Sinterklaas een knechie zoekt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J. Derckx
hij zal er daar warmpjes ontvangen worden en bij zitten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
pieter / wegkijker
Zijn expertise zit inderdaad op het terrein van de rampenbestrijding. Zijn collega burgemeesters in de regio zullen zijn kennis en expertise node missen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Petra
@ Nobby: als een van een zoekmachine gehoord? Kan je aanraden eens zo´n ding te proberen:http://wetten.overheid.nl/BWBR0002691/volledig/g …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mevrouw Kiki / Bewoonster Stad Groningen
Gisteren, 7 oktober 2013, heb ik informeel van de secretaris van de Gemeentelijke Rekenkamer vernomen dat zij géén reden zien om de onjuiste rapporten (ingenieursbureau DGMR) over de ontvluchting van het Groninger Forum te onderzoeken.De Gemeentelijke Rekenkamer komt tot die conclusie na een gesprek met de Groninger Brandweer.Burgemeester dr.J.P.Rehwinkel was hoofd van de Brandweer.Het heeft er alle schijn van dat de Groninger Brandweer, de politiek, de ambtenaren en de burgemeester uit de brand moet houden.

En dat de Gemeentelijke Rekenkamer daartoe ook bereid is.De DGMR papieren rapporten van 16 november en 22 maart 2012, en de DGMR brief van 25 maart 2013 aan het NEN-instituut, met erkenning van DGMR dat zij de berekeningen niet gedaan hebben volgens de wijze van de NPR 6080, zijn en blijven zwart op wit BEWIJS.En die info gaat NIET de kachel in!

Ik blijf mij inzetten voor mijn eigen veiligheid en die van anderen.

Dat ben ik ook verplicht aan alle medemensen waar dr.J.P.Rehwinkel nog mee te maken krijgt via zijn nieuwe baan: http://www.uclg.org/

Dat kan alleen met correcte rapporten voor de ontvluchting.Mevrouw Kiki
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kritikus / Geen Hagenees
Kijk, zo rolt een carrierepoliticus (links, uiteraard).

Rehwinkel heeft een contract als burgemeester tot medio 2015.

Maar poetst de plaat voor een lucratiever (lees: beter betaald) baantje.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
peter klein
Rehwinkel kan in elk geval wél zeggen dat de nieuwe baan een 'uitdaging' is, waarin ie 'nog veel kan leren'.

Wel een gotspe dat zo'n brokkenpiloot juist op dit terrein carriere maakt
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gix
En uiteraard zal door voortijdig ontbinden van het contract een wachtgeldtermijn volgen die wij ook nog eens betalen met z'n allen...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kelder
Toen'ie mooi zijn geambieerde kunnen kon demonstreren heeft'ie Haren toch mooi in de kou laten staan. Kennelijk is abject falen een pre voor op het ceevee in die contreien.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Put Deksel
En met diezelfde glimlach kijkt hij elke dag in de spiegel.

Welkom in de wondere wereld van politiek.

De politiek bevind zich in een parallel universum, ver weg van ons...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K. de Beer / organisatie adviseur
En wat voor wachtgeld krijgt hij mee? Kan BB dat niet eens gaan uitzoeken. Ambtenaren worden geloosd bij reorganisaties waar ze niet om gevraagd hebben en zijn met 2-3 jaar op de steun aangewezen.

Bestuurders en politici hebben het aanmerkelijk beter voor elkaar.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pipadekloon / Voorlichter
Collega's op het stadhuis lazen het in de Telegraaf. Kan je nagaan hoe Rehwinkel over die mensen denkt. Faal meneer met veel geld lozen naar baan waar hij totaal niets van weet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mevrouw Kiki / Bewoonster Stad Groningen
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-orga …Het is duidelijk dat dr.J.P.Rehwinkel de Stadjers en privincialen behoorlijk in de kou heeft laten zitten, zelf op zoek naar de Bracelona-zon.Hij had het naar eigen zeggen zo druk met zijn werkzaamheden van de Veiligheidsregio.Vorige week (26 januari 2014 ) is duidelijk geworden dat de interne ( voor medewerkers) en externe klachtenregeling van de Veiligheidsregio Groningen nog niet is geregeld.Wel is er een 22 pagina tellend mandaten document!

http://www.veiligheidsregiogroningen.nl/groninge …Brandweercommendant H.Foekens bevestigde dat er nog veel meer geregeld moet worden.

De oorzaak zou zijn dat er pas laat is besloten dat er een Veiligheidsregio Groningen zou komen.

Als men zo iets simpels al niet kan, laat men zich dan zeker niet de handen branden aan het ingewikkelde werkMevrouw Kiki
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
O. ten Hove
Als ik het verhaal in de Volkskrant geloof dan is Rehwinkel totaal ongeschikt voor de nieuwe functie. En dan is het schandalig dat zijn medepartijlid en commissaris van de koning hem introduceerde in diens netwerk en de nieuwe functie met praatjes wist te verwerven. Snapt de PvdA nog steeds niet dat het volk hier moe van wordt? De PvdA zal zijn wonden likken volgend jaar, als ze nu ook al de sociale agenda uit handen geven waardoor de oudere werkzoekende de bijstand i wordt gedreven dank zij drammertje Pechtold die amper weet waar hij het over heeft. Het is aan de vvd/d'66 te danken dat we het neoliberalisme kregen en indirect de crsisis. Dus de vvd/d'66 zijn de laatste die iets mogen zeggen
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
wim
Als ik ontslag neem om ergens in het buitenland vrijwilligerswerk te gaan doen, krijg ik geen uitkering mee. Tja, PvdA..... het moet eerlijker, socialer. Bah.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mevrouw Kiki / Bewoonster Stad Groningen
Burgemeester dr.J.P.Rehwinkel is verantwoordelijk (als hoofd van de Brandweer) voor zowel het ontstaan als het aftekenen van 2 opzettelijk valse ontruimingsrapporten bij brand van Groninger Forum (11 november 2011 en 22 maart 2012).Deze beide valse ontvluchtingsrapporten zijn opgesteld door ingenieursbureau DGMR.DGMR heeft nagelaten de ontruiming van de brandende ruimte te toetsen.DGMR heeft de ontruiming anders berekend dan de NEN 6089 en de NRP6080 voorschrijft.

DGMR loog naar de Brandweer, dat zij anders rekenden omdat er een fout in de door henzelf ontwikkelde rekentool NPR 6080 zou zitten.De Brandweer had deze smoes direct moeten zien!Uiteindelijk heeft DGMR pas op 23 maart 2013 erkent dat er géén software in hun NPR 6080 rekentool (NEN 6089) zit.

DGMR erkende pas NA mijn zeer hoge druk op het gerenommeerde NEN-instituut, die de rekentool DGMR - NPR 6080 verkoopt.Ondertussen is het gevolg dat door deze twee opzettelijk valse rapporten, er een onbekend groot gevaar is bij ontvluchting van het gebouw voor de gewenste 1.5 miljoen bezoekers van het Groninger Forum.Bijna ex-burgemeester dr. J.P. Rehwinkel weet van deze beide valse rapporten!

Maar hij heeft tot op heden geweigerd om in te grijpen, bij deze grote onaanvaardbare fout van de Brandweer, waar hij verantwoordelijk voor is.

Hij weigert zorg te dragen voor een wel correct ontruimingsrapport.

Door zijn weigering van in te grijpen legt hij BEWUST de veiligheid van de bezoekers van het Groninger Forum ( Stadjers en de toeristen) in de waagschaal!De zaak van deze twee opzettelijk valse rapporten wordt op dit moment onderzocht door de Gemeentelijke Rekenkamer.Het opstellen en benutten valse rapporten is valsheid in geschrifte: en is strafbaar!Meer info hierover op de website APK van het Groninger Forum.Mevrouw KikiUw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie