Advertentie

Raad moet meer aanzien krijgen

De gemeenteraad moet meer aanzien krijgen, maar het moet wel een lekenbestuur blijven. Dat vindt een ruime meerderheid van respondenten in een enquête van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVVR).

05 juni 2020
raadszaal-stadhuis-Leiden.JPG

De gemeenteraad moet meer aanzien krijgen, maar het moet wel een lekenbestuur blijven. Dat vindt een ruime meerderheid van respondenten in een enquête van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVVR).

Aanzien

Slechts vier personen zijn het sterk oneens met de stelling ‘het aanzien van de gemeenteraad moet in de komende tien jaar worden vergroot.’ 179 van respondenten zijn het hier sterk mee eens, 289 zijn het ermee eens, 110 blijven neutraal en zestien personen zijn het ermee oneens.

 

Bron: NVVR

Meer tijd

‘Raadsleden verwachten', schrijft de NVVR in een eerder bericht, ‘dat het aanzien verbeterd kan worden door meer tijd voor het raadswerk, een hogere vergoeding, een sterkere kaderstellende rol, meer ondersteuning en meer controle-instrumenten voor de raad.’ Desgevraagd geven de respondenten in de enquête aan dat er voornamelijk meer ondersteuning moet komen door middel van inhoudelijke bijeenkomsten.

Lekenbestuur

373 van de 596 respondenten stemmen voor de stelling dat de raad een lekenbestuur moet blijven. 67 zijn neutraal, vier hebben geen mening en 156 zijn het er (sterk) mee oneens. Als toelichting wordt gezegd dat ‘raadsleden een afspiegeling van de inwoners moeten zijn en dat juist kennis uit de praktijk belangrijk is’, schrijft de NVVR.

Digitale toekomst

De verwachting is ook dat er de komende jaren meer digitaal vergaderd zal worden: bijna de helft van de respondenten verwacht dit. De groep die denkt dat digitale voorzieningen het zicht op de informatiestromen kunnen verbeteren, is nog groter: 379 mensen zijn het hier (sterk) mee eens.

Toekomst van raadslidmaatschap

Alle respondenten zijn het verder eens met de stelling dat de raad het hoogste bestuursorgaan blijft, een grote meerderheid verwacht dat integriteit en ethiek de komende tijd belangrijker worden en er is ook grote steun voor de stellingen dat de raad blijft bepalen wie de wethouders en burgemeester worden. De toekomst van het raadslidmaatschap zal het centrale thema zijn van de digitale raadsledenconferentie op 6 juni.

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Rik / journalist
Ik kijk met enige verbazing naar deze enquête.

Stel iemand de vraag of hij meer aanzien wil. Hoe groot is de kans dat hij daarop zegt dat hij dat niet wil? Dat weten we nu. Vrijwel niemand. Wat had u anders verwacht?
een kritische burger
aanzien is niet iets dat je krijgt; dat moet je verdienen. Zolang al die kleine fracties in de gemeenteraden een effectief bestuur onmogelijk maken, hun zetel verdienen met het ronselen van stemmen (Den Haag) etc zal dat niet gauw het geval zijn.
Jan
Een aantal veranderingen lijkt me hoog nodig om het aanzien van de raad te verbeteren. Een verplichte cursus voor aspirant raadsleden. Een kiesdrempel zodat fracties uit minimaal drie leden bestaan. En als een raadslid uit een fractie stapt of gezet wordt, moet diens zetel terug naar de fractie ten behoeve van de volgende op de kieslijst. Anders ontstaan weer mini fracties. Tot slot: een wetswijziging waardoor een motie van wantrouwen tegen een raadslid mogelijk wordt met een zware gekwalificeerde meerderheid. Bijvoorbeeld 90 procent. Bij aanname van zo'n motie volgt verplicht ontslag van dat raadslid en opvolging door de volgende op de kieslijst. Dan kun je als raad - als uiterste redmiddel - een onhandelbaar raadslid dat vaak vergaderingen of zelfs de hele organisatie verstiert, wegsturen. Dat is n.m.m. niet ondemocratisch maar een bescherming van het democratisch proces. De op dat raadslid uitgebrachte stemmen gaan niet verloren, want de zetel blijft niet onbezet. Allemaal radicale ideeën, maar volgens mij wel noodzakelijk.
criticus
Aanzien moet verdiend worden. Amateurisme, incapabele bestuurders, egotripperij en vriendjespolitiek helpen daarbij niet.

Zolang integriteit en ethiek belangrijker moeten worden, is dat een teken dat het nog niet deugt.De raad moet een afspiegeling zijn van de samenleving. In dat geval zou op de kieslijst opleidingsniveau,leeftijd, geslacht, huidskleur en inkomen vermeld moeten worden.Of gaat het erom dat de raad een afspiegeling vormt van het gedachtengoed, meningen en standpunten van de samenleving?

Martin
En... gaat u ons in de toekomst vaker trakteren op dit soort "Trap die open deur maar in" enquêtes ?
Fons / IT
Een gemeenteraad hoort de belangen van burgers te vertegenwoordigen. Tegenwoordig zijn allerlei andere belangen veel belangrijke en is er geen dialoog met de burgers. Gemeenten houden zich bezig met zaken waar ze zich niet mee bezig moeten houden zoals grondspeculatie. De raadsleden worden vervolgens voor het karretje gespannen om die grond maar weer duur te kunnen verkopen omdat anders de gemeentelijke boekhouding in het rood komt te staan.
H. Wiersma / gepens.
Aanzien moet een Gemeenteraad zelf verwerven binnen de royaal voor dit bestuursorgaan opgestelde regels. Het aanzien behoeft dus niet te worden verkleind, vergroot of nog royaler in de schoot te worden geworpen.
Advertentie