Advertentie

Persoonlijke ondersteuner voor raadslid met beperking

Er zijn weinig mensen met een beperking die politiek actief zijn. Persoonlijke assistenten gaan helpen eventuele drempels weg te nemen.

28 juli 2022
Proef persoonlijke assistentie voor raadsleden met handicap

Er komt een proef waarbij raadsleden met een beperking, gebruik kunnen maken van een persoonlijke ondersteuner. Dat moet voor mensen met een beperking de drempel verlagen om politiek actief te worden.

Van de circa 12.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders heeft nog geen 0,5 procent een structurele functionele beperking. Dat is een forse ondervertegenwoordiging aangezien 10 tot 15 procent van de Nederlanders een beperking heeft. Om meer mensen met een beperking in politiek en bestuur te krijgen, wil het ministerie van Binnenlandse Zaken bezien of de inzet van een persoonlijke ondersteuner behulpzaam is om hen in dezelfde uitgangspositie te brengen als mensen zonder een beperking.

Vlaanderen

Uit onderzoek blijkt dat een volksvertegenwoordiger met een beperking voor zijn of haar ambtsvervulling baat kan hebben bij een persoonlijke ondersteuner. In Vlaanderen zijn daar volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken al enige jaren goede ervaringen mee.

Taak ondersteuner

De taak van een dergelijke ondersteuner is het werk zodanig voor te bereiden, te regelen en te begeleiden dat de ambtsdrager daaraan zijn of haar tijd en energie niet hoeft te besteden en zich vooral kan concentreren op zijn taak als volksvertegenwoordiger. Daarbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld het regelen van en het begeleiden tijdens vergaderingen en dienstreizen. De pilot wordt uitgevoerd door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Statenleden

In 2021/2022 draaide zo’n pilot al samen met een andere pilot waarin aankomende raadsleden specifieke financiële ondersteuning kregen. Beide pilots worden opnieuw gehouden. Het verschil is dat de proef met financiële ondersteuning nu bedoeld is voor kandidaten van de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen van 2023. Beide pilots komen voort uit het Actieplan politieke ambtsdragers met een beperking uit 2020.

 

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico Bos
Eigenlijk is gebrek aan kennis en gebrek aan een eigen mening (fractie discipline) ook een serieuze beperking. In dat geval is die 0,5% wel erg onderschat. Ondersteuning van zo´n beperking leidt tot inmenging in vrije politieke keuzes.
Advertentie