Advertentie

Provincie blijft bezorgd over toekomst Scherpenzeel

Gedeputeerde Staten van Gelderland houden grote zorgen over de zelfstandige toekomst van Scherpenzeel. Dat stellen GS in reactie op het besluit van minister Ollongren om de stekker te trekken uit de provincie gewenste herindeling van Barneveld. .

08 oktober 2021
scherpenzeel-vlag-shutterstock-268894487--002---002-.jpg

De provinciale zorgen over de levensvatbaarheid van een zelfstandig Scherpenzeel blijven ‘onverminderd groot’. Dat stellen GS van Gelderland in een reactie op het besluit van minister Ollongren om de stekker te trekken uit de door de provincie gewenste herindeling van Barneveld en Scherpenzeel. In Scherpenzeel overheerst opluchting, met een zwart randje. Barneveld houdt het op een zuinige ‘waardering’ over het feit dat de minister nu duidelijkheid heeft gegeven.

Door ijs zakken

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) betreurt’ het besluit van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken, laten GS in een schriftelijke reactie weten. De provincie maakt zich al lang zorgen over de bestuurskracht van Scherpenzeel. GS wil voorkomen dat Scherpenzeel door het ijs zakt. Door een herindeling met Barneveld zou dat in de ogen van GS voorkomen kunnen worden. ‘Het is teleurstellend dat de minister het advies van onze Staten naast zich neerlegt. Als provincie hebben we onze verantwoordelijkheid genomen. Meer kunnen we niet doen’, aldus gedeputeerde Jan Markink (VVD).

 

Grote zorgen

Een van de redenen voor Ollongren om geen wetsvoorstel tot herindeling in te dienen, is dat Scherpenzeel volgens haar geen onoverkomelijke bestuurskrachtproblemen heeft. Er zijn wel problemen, maar die kan de gemeente zelf oplossen. De provincie ziet dat anders. De zorgen zijn ‘onverminderd groot'. Nu de door ons aangedragen oplossing (herindeling, red) van tafel is, zijn we benieuwd hoe de gemeente de voorzieningen en dienstverlening voor inwoners nu en in de toekomst zeker gaat stellen.’

 

Noodzaak samenwerking

Met het besluit van Ollongren kan een ‘spannend boek’ worden afgesloten, stelt de Scherpenzeelse wethouder Izaäk van Ekeren (SGP) in een eerste reactie. Het was tot op het laatste moment niet zeker of de minister de Scherpenzeelse argumenten tegen herindeling – voor een belangrijk deel gebaseerd op het beleidskader herindeling van BZK – zou overnemen. ‘We hebben nooit ontkend dat verbetering van de bestuurskracht nodig is, maar daar werken we ook al tijden hard aan. De noodzaak daartoe is nu wel nog manifester geworden’, aldus Van Ekeren.  

 

Draagvlak

Samenwerking met andere gemeenten, ook met Barneveld, staat hoog de agenda van Scherpenzeel, benadrukt Van Ekeren. ‘Daar gaan we de komende tijd vol op inzetten.’ Voor Scherpenzeel is het belangrijk dat zij daarbij haar autonomie behoudt; en dat kan nu zij een zelfstandige gemeente blijft. Positief vindt Van Ekeren dat de minister het ontbreken van draagvlak onder Scherpenzelers zwaar heeft laten meewegen. Tijdens een inwonersraadpleging, die gelijktijdig met de Kamerverkiezing in maart werd gehouden, stemde 82 procent van de stemgerechtigden tegen herindeling, bij een opkomst van 77 procent. Die peiling werd door GS, tot frustratie van Scherpenzeel, niet serieus genomen.

 

Niet verder graven

Over de verwijten van onder meer Scherpenzeel dat GS vooringenomen zouden zijn en van begin af aan op een herindeling aanstuurden, wil Van Ekeren geen woorden meer aan vuil maken. Datzelfde geldt voor de sterke twijfels over de integriteit van het proces. ‘Je moet samen verder en je moet niet achterom blijven kijken. We moeten juist vooruitkijken om samen de belangen van inwoners, verenigingen en het bedrijfsleven beter te dienen.’ Voor hem telt nu het resultaat – Scherpenzeel blijft zelfstandig. ‘Laten we niet langer in het proces graven. Laten we het proces achter ons laten en met elkaar bouwen aan de toekomst.’

 

Aangeslagen

Van Ekeren gaf zijn reactie voordat bekend werd dat commissaris van de koning John Berends waarnemend burgemeester Klein per direct uit zijn ambt heeft ontheven. In een korte raadsvergadering donderdagavond van Scherpenzeel reageerden raadsleden van de SGP en Gemeentebelangen aangeslagen op het nieuws. 'Onze burgemeester moet boeten. Wij leggen ons hier niet bij neer', stelde Henk Brons, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Scherpenzeel. 'We zijn aangeslagen, maar niet verslagen', voegde SGP-fractievoorzitter Maarten Zwankhuizen daaraan toe. De ChristenUnie daarentegen is er niet rouwig om. 'Ons vertrouwen in deze burgemeester is ernstig geschaad', stelde fractievoorzitter Marieke van de Beek.      

 

Eigen ontwikkelopgave

Barneveld waardeert het snelle besluit van de minister, zo stelt de gemeente in een schriftelijke, eerste reactie. Op 6 juli stemden Provinciale Staten met het herindelingsvoorstel van GS in. ‘Hierdoor is meer duidelijkheid gegeven over de toekomst van de gemeente Barneveld en de manier waarop stappen gezet kunnen gaan worden naar de toekomst. De gemeente gaat zich nu volledig richten op haar eigen ontwikkelopgave voor Barneveld en de regio.’

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans / afdelingsmanager
Toe maar, nog eigenwijs en rancuneus ook, dat provinciebestuur van Gelderland. Met pek en veren door Scherpenzeel en door Barneveld met die Berends en Markink: zeldzame prutsers en heel slechte verliezers.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nico uit Loenen / gepensioneerd rijksambtenaar
Ik snap die reactie van de SGP niet, die was toch voor behoud van zelfstandigheid (namens 82% van de bevolking) en dat is met deze SGP burgemeester uiteindelijk na 20 jaar schermutselen gelukt. En als dank zijn ze niet rouwig om zijn ontslag? Citaat:"Het gemeentebestuur werd na de gemeenteraadsverkiezingen gevormd door de partijen GemeenteBelangen Scherpenzeel (GBS), Pro Scherpenzeel en Christenunie, waarbij de laatste partijen voor een fusie waren. Ook enkele oppositiepartijen waren voor of hadden twijfels. Enkel de SGP was duidelijk voor zelfstandigheid." Bron: https://www.scherpenzeelsekrant.nl/nieuws/partne …Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Scherpenzeeler
@ Nico, de locale SGP is altijd voor zelfstandigheid geweest van Scherpenzeel en is dan ook enorm verheugd met het nieuws. Echter dat de CdK vervolgens op basis van rancune de Scherpenzeelse burgemeester ontslaat is wel erg wrang. Zeker nadat dhr. Klein enorme stappen heeft gemaakt om het vertrouwen in de politiek te herstellen. De GBS is ook altijd voor zelfstandigheid geweest en het toen gevormde college is 'geklapt' toen de toenmalig coalitie partijen CU en PRO draaiden naar een herindeling in strijd met het coalitieakkoord. Dit heeft in 2019 geleid tot een nieuw college tussen SGP en GBS.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nico uit Loenen / gepensioneerd rijksambtenaar
beste @Scherpenzeler, de tekst is of aangepast of ik heb het verkeert gelezen... foutje, het is niet de SGP maar de CU die niet rouwig is op het vertrek van Klein. Ik denk dat de staatskunde nu goed van pas komt om dit ontslag aan te vechten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ab / beleidsmedewerker
Die “zorgen” zijn gewoon gevoelens. Die zijn op geen enkele manier objectief gemaakt. Geen basis voor discussie. Voorheen waren het al die ingewikkelde decentralisatie zorgtaken die op de gemeente af zouden komen. Nu, de jeugdzorg gaat straks waarschijnlijk weg, de brandweer is weg, milieu is weg, waar hebben we het over. En RO valt straks weer onder een specifiek ministerie. Feit is dat de Provincie die kleine gemeenten maar lastig vindt. En waarom zijn ze lastig? Omdat ze voor hun inwoners opkomen. Nu, dat heet democratie. En dat willen we alleen als het ons uitkomt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ej van Ginkel / trotse Scherpenzeler
De provincie maakt zich zulke grote zorgen om de bestuurskracht van Scherpenzeel dat ze een integere goed functionerende ingewerkte waarnemend burgemeester op staande voet ontslaan omdat hij niet dienstbaar genoeg was aan de streken van de provincie.

Er is veel werk aan de winkel eindelijk is er duidelijkheid over de status van ons dorp en kan er gericht worden gewerkt aan samenwerking in de regio, over een half jaar zijn er al weer nieuwe verkiezingen en ook de versterking van het personeelsbestand en de huisvesting kunnen nu gericht worden opgepakt, en dan wordt de burgemeester uit rancune weggestuurd wetende dat dat weer een heleboel strijd gaat opleveren.

Schandelijk dat de minister dit laat voortduren en ook schandelijk dat er geen integriteits onderzoek wordt opgestart waarbij zeker koppen zouden rollen terwijl de specialiteit van Ollogren nog wel is om functies elders te regelen

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Het is natuurlijk uiterst merkwaardig als een wnd. SGP-burgemeester zich via een email, dus buiten de CdK om, met het besluitvormingsproces van een provincie gaat bemoeien. Zijn bedoeling met deze email was natuurlijk om verwarring bij de provincie te zaaien. Voor deze aangelegenheid had hij gewoon direct rechtstreeks contact kunnen en moeten opnemen met de CdK. Dat de minister van BiZa het in deze zaak weer eens volledig laat afweten heeft slechts te maken met angstpolitiek. Of ze had dit dossier zelf positief (dus met fusievoorstel) moeten afsluiten óf ze had duidelijk moeten aangeven om het dossier aan het volgende Kabinet over te laten. Met het prutswerk van BiZa moeten we kennelijk leren leven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie