Advertentie

Rotterdam experimenteert met loting in wijkraden

De gemeente Rotterdam gaat in de volgende raadsperiode (2018-2022) experimenteren met het door loting aanwijzen van leden van twee van de veertien wijkraden in de Maasstad.

24 februari 2017

De gemeente Rotterdam gaat in de volgende raadsperiode (2018-2022) experimenteren met het door loting aanwijzen van leden van twee van de veertien wijkraden in de Maasstad. 

Betrokkenheid
Door die proef hoopt de gemeente ervaring op te doen met een grotere betrokkenheid van burgers bij besluiten over hun stadswijken. Het experiment moet de échte, niet-gebonden Rotterdammer weer een stem geven, is de gedachte. De gemeenteraad nam donderdag op voorspraak van D66, Leefbaar Rotterdam (LR), SP en ChristenUnie/SGP een motie aan over een dergelijke proef.

16-jarigen 

In het kader van de bestuurlijke vernieuwing nam de Rotterdamse raad ook een motie aan om in de wijkraden en gebiedscommissies zestien- en zeventienjarigen stemrecht te geven. Een motie daarover van GroenLinks en D66 werd eveneens aangenomen. Wethouder Joost Eerdmans (LR) waarschuwde wel voor de verwarring die kan ontstaan omdat het gewone stemrecht geldt voor iedereen van achttien jaar en ouder. De voorstellen voor lotingen en stemrecht voor jeugdigen moeten nader worden uitgewerkt.

Anders doen

De initiatiefnemers gaan ervan uit dat in twee stadswijken de wijkraden door middel van loting worden samengesteld. Iedereen die in de wijk staat ingeschreven, komt in aanmerking om daarin zitting te nemen.

'Het is interessant om te kijken of we het in sommige stadsdelen eens anders kunnen doen', zo omarmde wethouder Eerdmans de motie. Hij heeft de wijken Centrum en Delfshaven op het oog voor de proef.

Onderdeel van de politiek

Het voorstel is een initiatief van het raadslid Gerda Eeuwijk (D66). Zij meent dat Rotterdammers zelf het beste weten wat goed is voor hun wijk. ,,Gelote wijkraden maken de burger weer onderdeel van de politiek. Het zijn niet meer de politieke partijen die bepalen'', aldus Eeuwijk. In een rapport over het bestuursmodel in Rotterdam werd geconstateerd dat de betrokkenheid van burgers bij de wijkraden te wensen overlaat.

Niet alle partijen zijn te spreken over die loting. Zo vroeg het CDA zich af wat er gebeurt als wijkraden niet blijken te functioneren. VVD'er Jan-Willem Verheij was afwijzend: 'De Rotterdammer weet niet meer waar hij aan toe is.' (ANP)

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Frits van Vugt / Public Consulancy & voorzitter van 2 lokale rekenkamers
De gemeente Rotterdam had toch wel wat creatiever kunnen zijn dan dit? Er van uitgaande dat men het beste voor heeft met het betrekken van de burgers en democratische beginselen wil toepassen: wat heeft loting nou te maken met representatie en democratie? Knipoog naar die zelfingenomen 'code oranje' club?"Het experiment moet de échte, niet-gebonden Rotterdammer weer een stem geven, is de gedachte." - lees ik. Is men bij dat lotingsbesluit te rade gegaan bij 'de échte, niet-gebonden Rotterdammer'? Waarschijnlijk niet.

Q.E.D.
Hans Alberse / Oud burgemeester, nu trainer burger participatie
Geweldig dat Rotterdam het lef heeft om dit experiment aan te gaan. Als je inwoners serieus neemt en vertrouwen geeft is het mijn ervaring met oa een burgerjury dat je niet wordt teleurgesteld. Integendeel, 'gewone' inwoners zijn vaak beter in staat om onafhankelijk te denken en tot goede besluiten te komen dan politici. Zij zitten vaak gevangen in hun eigen politiek wereldje, met fractiediscipline en oppositie - coalitie gedrag.

"Burgers zijn zo gek nog niet."

Irma Boers / voormalig dagelijks bestuurder Feijenoord
Degenen die zich op persoonlijke titel aanmeldde voor de kieslijst, waren ons volstrekte onbekend. Ze hoeven aan niemand verantwoording af te leggen. Ze hebben ook geen enkele bevoegdheid, zelfs geen adviesfunctie aan de gemeenteraad, zoals in Helmond. We gaan weer ouderwets aan de slag met buurtverenigingen in direct contact met onze wijkambtenaren en gemeenteraadsleden..
Advertentie