Advertentie

P10 wil perspectief voor agrarische sector

Niet alleen de landbouw, ook de industrie- en mobiliteitssector moeten volgens de P10 meedoen aan het verlagen van de stikstofuitstoot.

21 september 2022
Stikstofproblematiek
Boerenprotest tegen het kabinetsbeleidShutterstock

30 plattelandsgemeenten, verenigd in de P10, willen dat de stikstofproblematiek ‘van onderop’ wordt aangepakt. De belangenclub stelt dat in een reactie op de Miljoenennota.

Zorgvuldige aanpak

De P10 pleit voor een zorgvuldige en gebiedsgerichte aanpak van de stikstofproblematiek, ‘samen met de gebruikers van de gebieden; de mensen die er wonen, ondernemen, verblijven.’ De werkelijke uitstoot per bedrijf is daarbij het uitgangspunt. ‘Want alleen door op deze manier – en van onderop – te werken kan ingezoomd worden op de lokale situatie en kunnen passende, op maat gemaakte afspraken gemaakt worden. Die afspraken kunnen rekenen op draagvlak’, aldus P10 voorzitter Harry Scholten.

Maatschappelijke onrust

Daarnaast pleit de P10 er in haar reactie voor om snel perspectief te bieden aan de agrarische sector. Dat is hard nodig om de maatschappelijke onrust verminderen. De gevolgen van de hoge energiekosten moeten daarbij worden meegenomen, hetgeen ook geldt voor het midden- en kleinbedrijf. 

Opbouwen vertrouwen

In de Miljoenennota is het ‘Transitiefonds landelijk gebied’ opgenomen. Doel van dat fonds is een vitaal platteland. Scholten: ‘Ik roep Den Haag op om vooral ook te kijken naar alle gebiedsprocessen die al lopen. En zorg ervoor dat voor die processen binnen afzienbare tijd, daadwerkelijk geld vrijkomt. Er zijn, ook vanuit P10 gemeenten, al diverse plannen ingediend en goedgekeurd, maar nu willen we ook boter bij de vis.’ Scholten zegt de oproep te doen vanuit de overtuiging dat het de onrust in de landbouw verlaagt en nodig is voor het opbouwen van vertrouwen.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Toine Goossens
Citaat van Johan Vollenbroek: 'Als het niet precies is wat IK wil, dan begin ik een proces'; de juridisering die Nederland ten gronde richt ten top.

De normen waar Vollenbroek zich op baseert dateren van 25 jaar geleden. Sindsdien is er heel veel veranderd. Er is 100.000 ha boerenland gemuteerd naar natuur. Dat heeft invloed op de levensvatbaarheid van de fauna en flora waar Vollenbroek voor opkomt. Dat interesseert hem geen flikker.

Wereldwijd zijn er grote programma's om bedreigde soorten actief te herstellen. De aantallen grote dieren beginnen er zelfs de pan door uit te rijzen. Waarom interesseert Vollenbroek zich niet voor het actieve herstel van de flora en fauna waar hij voor opkomt??? Waarom MOET het herstel per se plaats vinden in gebieden die 30 jaar geleden zijn aangewezen?

Het gaat niet om die gebieden, het gaat over bescherming van soorten. Dat vindt ook in nieuwe gebieden plaats. Vollenbroek jaagt een spook na door nieuwe gebieden uit te sluiten. Als er in die nieuwe gebieden niet is ingezet op herstel van de soorten waar Vollenbroek c.s. prat op gaan, dan is er iets fundamenteel mis met het beleid van natuur- en milieuorganisaties in Nederland.

Overigens, naast de 100.000 ha boerenland die omgezet is in natuur is er ook 100.000 ha boerenland stilgelegd. Daar vinden geen bedrijfsactiviteitseten meer plaats.
Dan is er ook nog meer dan 60.000 ha landbouwgrond omgezet in de bestemming wonen. Boerenland verdwijnt rondom de steden, boeren zijn verdreven naar de randen waar natuurgebieden liggen. Dat is een bewuste keuze, niet alleen politiek, maar ook maatschappelijk. Boeren de schuld geven en tot op het bot bestrijden zoals Vollenbroek doet is, getuigt van zeer pervers denken.

Advertentie