Advertentie

Plasterk: 'ambtenaren moeten begrijpelijke stukken schrijven’

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken (PvdA) vindt de kritiek op de kwaliteit van raadsleden onterecht. De ambtelijke voorbereiding van raadsvoorstellen moet beter, zodat de stukken van het college van burgemeester en wethouders voor iedereen ‘helder en begrijpelijk’ zijn.

27 februari 2014

Gebrekkige kennis

Raadsleden beschikken volgens velen over onvoldoende kwaliteiten om hun kaderstellende en controlerende taak verantwoord te kunnen vervullen. Met de vele taken die de gemeenten de komende college­periode door de decentralisaties extra op hun bordje krijgen – inclusief de verdubbeling van het gemeentebudget – voorspellen sommige zelfs grote financiële rampen als gevolg van de gebrekkige kennis en kunde van het gemiddelde raadslid. Zo niet Ronald Plasterk. ‘De kritiek op raadsleden, die deel ik niet en die herken ik niet. Het past in het dedain waarmee in het algemeen vaak over de politiek wordt gesproken’, aldus de PvdA-bewindsman.


Onterecht en onverdiend

Dat dedain voor de gemeenteraadsleden is volgens hem onterecht en onverdiend. ‘De mensen zijn zeer gemotiveerd, slim en ambitieus. Daar komt bij dat ze hun werk in een glazen huis moeten doen. Er zou meer waardering en respect voor raadsleden moeten zijn’, zegt hij in een interview in het magazine Binnenlands Bestuur.


Schijnwerpers

In zijn ogen staan de schijnwerpers gewoon verkeerd. Die moeten ook op andere actoren binnen het lokale bestuur gericht zijn. Zo moeten wethouders ervoor zorgen dat de zaken goed worden voorbereid. ‘De stukken die raadsleden krijgen voorgelegd moeten helder zijn. In een oogopslag moet duidelijk zijn waar de keuzes liggen en wat daarvan de gevolgen zijn. Je hoeft geen beroepsaccountant te zijn om als raadslid je werk te kunnen doen’, stelt Plasterk.


Geen zoekplaatje

‘Het moet voor raadsleden geen zoekplaatje worden; het moet meteen helder zijn wat wordt besloten.’ De kwaliteit van het lokaal bestuur is niet alleen iets van de gemeenteraad, wil de minister maar zeggen. Het gaat om het samenspel en de samenwerking binnen het totale lokale bestuur; dus ook college, ambtenaren en griffier.


Uitdaging

Kortom, raadsleden moeten goed worden geïnformeerd en gefaciliteerd. Het is volgens hem niet zo dat raadsleden ambtenaren moeten corrigeren of de loef moeten gaan afsteken, maar de baas van de gemeente moet simpelweg zijn werk goed kunnen doen. Dagelijkse bestuurders en de ambtenaren moeten de drukbezette raadsleden helpen goede besluiten te nemen. ‘Daar ligt een uitdaging,’ zegt Plasterk.


Tegenspraak bieden

Persoonlijk wil Plasterk ook een steentje bijdragen om in de publieke opinie een betere waardering voor raadsleden te bewerkstelligen. ‘Als minister zie ik het als mijn taak tegenspraak te bieden als er op een misplaatste manier over politici wordt gesproken. Vaak wordt geroepen dat het ‘zakkenvullers’ zijn. Dat is de grootste onzin. Raadsleden krijgen een vergoeding. Voor die paar honderd euro per maand die ze voor het raadswerk krijgen, offeren ze veel op.’

Lees hier het hele interview met minister Plasterk van deze week in Binnenlands Bestuur nr. 4

Reacties: 34

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Vincent de Ruijter
Ambtenaren kunnen best begrijpelijk schrijven, ware het niet dat ze vaak terug worden gefloten door bestuurders die een voorliefde hebben voor vaag taalgebruik.
Karin Vosters / ZP organisatie adviseur/ gespreksleider/ bestuurder
Politieke partijen doen er goed aan om hun kandidaten vóor en ná de verkiezingen vanuit de eigen prioriteiten, intensief te trainen op waar de gemeente precies over gaat. Zodat raadsleden daadwerkelijk kunnen controleren en (bij)sturen. Want de campagne wordt ver voor de verkiezingen gewonnen of verloren!!En daarnaast vragen lokale vraagstukken om minder politiek georiënteerde, meer op inhoud en argumenten gestructureerde vormen van besluitvorming. Immers, meestal weet een minderheid veel meer over een onderwerp dan de meerderheid. Minderheidsstandpunten worden te weinig gehoord en betrokken!Burgemeesters zouden met meer dynamische gespreksleider vaardigheden veel kwaliteit in de Raad kunnen brengen.
Ipe van der Deen / rijksambtenaar
Het rijk heeft ooit een taaldokter gehad die ambtenaren leerde schrijven in gewoon Nederlands. Dus bijvoorbeeld zonder 'zullenmoetenwordenzijngewezens' waar ambtelijke stukken vaak vol mee staan. Tijd om die weer van stal te halen, maar dan ook op lokaal niveau?

Tip voor hen die een stuk schrijven: Zoek en Vervang in een document eens alle word door WORD en je schrikt je een ongeluk.

Verder is het een kwestie van elkaar wederzijds aan te spreken (ambtenaar en politiek) op onzinnig taalgebruik. Overigens vaak gebruikt om dingen te verhullen:-).
John / Adm. medewerker
Ambtenaren moeten begrijpelijke stukken schrijven en politici moeten geen onuitvoerbare en met veel mitsen en maren omgeven compromissen meer sluiten. De ingewikkelde wetgeving ligt vooral aan alle compromissen die gesloten worden die ambtenaren moeten vertalen in wetgeving
H. Heezen / Persoonlijke titel
Een prima oproep van minister Plassterk. Ik lees bv een paar maal per jaar de circulaire over het gemeentefonds. Dikke pakken papier en inderdaad onbegrijpelijk en schier onleesbaar. Het enige wat echt duidelijk en helder is in het stuk is de ondertekening door.......... Minister Plasterk.

Kortom, hand in eigen boezem. Er valt veel te verbeteren door de minister.
Jp
En voor straf krijgen ze een onvoldoende en 3 jaar lang geen cao.
H.D. Eleveld / directeur / interim-manager
Heeft de minister ook nagedacht over het antwoord op de vraag "Vanuit welke taakopvatting van raadsleden het noodzakelijk of gewenst is dat zij alle stukken die hen worden voorgelegd lezen en begrijpen?"Het is voor raadsleden naar mijn smaak belangrijker om de volgende oorlog te winnen dan de vorige. Met andere woorden: vertel als raadslid vooral wat jij denkt dat er moet gebeuren, welke richting het op moet, hoe de inwoners van je gemeente daar bij kunnen worden betrokken, op welke punten je gaat letten om het college te controleren en let goed op de verhouding tussen doel en middelen.Laat het van voor naar achter lezen van raadsstukken en het controleren daarvan op typefouten maar over aan college en ambtenaren. Zelden levert dit iets nuttigs op, veelal kost dit heel veel tijd.
Wethouder van Bobotaal
Kijk vooral even op www.bobotaal.nl
mr. drs. H.M.G. van den Dool / jurist/economertist
Gelukkig heeft onze minster van lege dozen weer een onderwerp van niveau gevonden om zijn tijd mee te verdoen. Zou die man nu niets beters weten met zijn tijd. Ik word bang van niet. Hij fröbelt gewoon lekker door. Gelukkig kan onze kleuter zich straks met de gemeenteraadsverkiezingen bezig gaan houden. Mogelijk kan hij dan ook weer ons deelachtig maken van zijn wijsheden. Hopen dat hij het doet met cowboyhoed en baard (eigentijdse Clint Eastwood)
Ricus Tiekstra / beleidsmedewerker
Zullen we dan eens beginnen dat in Den Haag begrijpelijke wetgeving tot stand komt!!!
Hannes Haganum / kritisch lezer
Nou ja, en dat zegt minister Plasterk van de Commissie Stiekem, de kampioen in omfloerst taakgebruik.
Willem Meffert / Griffier
Zijn er binnenkort misschien gemeenteraadsverkiezingen?
C.F. de Graaf / directeur/eigenaar Consultancy De Graaf
Eindelijk,een minister nog wel, die opkomt voor de belangen van gemeenten en van gemeenteraadsleden. Dat siert minister Plasterk!

Ga zo door om de plaatselijke democratie te versterken.
henk
Ik begrijp plassterk ook dikwijls niet. Waarom nog geen cao 2013?
Fritz
Goh, de minister stelt dus dat alle gemeenteraadsleden van die vierhonderd gemeenten die dit land rijk is, 'zeer gemotiveerd, slim en ambitieus' zijn. Apart. Zou de minister hen dan stuk voor stuk gesproken hebben dat hij zulk een uitspraak durft te doen? Volgens mij leeft de minister op dit terrein in een droomwereld. Vrijwel nergens komt onkunde, nepotisme en pure zelfverrijking duidelijker aan de dag, dan bij gemeenteraadsleden. Is de minister de toestanden in Rotterdam vergeten (of zijn dat partijgenoten?), de spookraadsleden die nooit komen opdagen, maar wel hun financiële vergoeding maandelijks incasseren en zo kan ik doorgaan. Ook allemaal zeer gemotiveerd, slim en ambitieus, Minister Plasterk?
Arjan Bosker / directeur ruimte
Klinkt als een 'jij-bak'. Las vandaag overigens verkiezingskrant van Prodemos, waarin de gemeenteraad als 'de baas' van de gemeente wordt omschreven. Een wethouder als iemand die zelf ook wel eens een plan bedenkt en het college als de club die de besluiten van de raad uitvoert. Is dat de begrijpelijke taal die de minister bedoelt?
Xander
Ik schrijf in duidelijke taal, maar mijn ervaring is dat de stukken voor de raad zo compact worden samengevat, dat het logisch is dat ze er niets van snappen. Daarnaast voelen velen zich te goed voor Jip en Janneke taal, en zijn ze vaak niet geneigd die taal (die ze wel begrijpen) serieus te nemen.
Thijn van Oosten
Ministers van Binnenlandse Zaken zijn vaak deerniswekkende figuren. Ze moeten serieus doen alsof ze een zware portefeuille beheren. Maar het is allemaal vederlicht. Velen kwijnen er weg, sommigen zelfs letterlijk, zoals Koos Rietveld, Ine Dales en Hans Dijkstal. Alleen die slimme Piet Hein Donner, die regelde dat hij er het dossier Wonen bij mocht doen. En Ronald Plasterk, ach de man blijft er blijmoedig onder, dat verdient toch wel een beetje bewondering.
Jos Praat / beleidsadviseur
Je vraagt je werkelijk af wanneer Plasterk voor het laatst buiten is geweest. Wij schrijven duidelijke taal. Het wordt pas ingewikkeld doordat een nota vele managementlagen -en toenemend samenwerkingsverbanden- door moet en daarna, via de griffie (die soms ook nog wel eens contrair wil gaan), het politiek circuit bereikt. Wanneer ieder er aldus z'n plasje over heeft gedaan, bereikt een ander stuk dan het concept, inmiddels voorzien van verhullend taalgebruik en compromissen, de raad. En die moet daar vervolgens chocolade van zien te maken.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Plasterk heeft als columnist menig politicus door het slijk gehaald maar nu hij aan de andere kant van de tafel zit geeft hij zijn ambtenaren de schuld.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
"Dat dedain voor de gemeenteraadsleden is volgens hem onterecht en onverdiend", aldus Plasterk. En vervolgens geeft hij ongezouten blijk van dedain voor zijn ambtenaren. Het zal je baas maar zijn.
Gerrit
Geachte heer Plasterk,Lees eerst het vorige verkiezingsprogramma van de PVDA er nog eens op na voor wat betreft de salarisontwikkeling van de ambtenaren. Dat was voor elke nederlander nog te begrijpen. Sindsdien valt het voor geen enkele ambtenaar meer te volgen.

Dat nalaten is u aan te rekenen. Klare taal toch?ps. komen er ooit tapes naar boven waaruit blijkt dat het slechts opgetekend is om stemmen ........

Hennie Toonen / teamleider vth
Plasterk heeft het over het "dedain waarmee in het algemeen over politiek wordt gesproken". Uit zijn opmerkingen klinkt ook zijn eigen "dedain" door over ambtenaren. Dat is namelijk ook iets wat leeft in de samenleving en daar heb ik de minister nog niet eerder over gehoord. Misschien moet de minister eens resultaten gaan boeken. Doe eindelijk eens iets aan de Wet Openbaarheid Bestuur en zorg dat al die ambtenaren die al jaren op de nullijn zitten eindelijk eens een nieuwe CAO krijgen.
Joost / Beleidsadviseur
Ik ga er even van uit dat de reacties afkomstig zijn van collega-ambtenaren. Beste collega's, Plasterk heeft een punt. Ik zie dagelijks collegebesluiten en raadsvoorstellen. Die zitten vol met ingewikkelde zinnen en moeilijke woorden. Kan dat niet anders? Ja dat is te leren! Succes ermee.
Rikkert / Directeur Strategie bij een gemeentelijk samenwerkingsverband
De minster heeft volstrekt gelijk dat hij op deze wijze een bijdrage levert aan het debat over dit thema. Zowel in een van mijn voorgaande functies als beleidsadviseur als in mijn huidige functie valt mij op dat er nog veel winst te behalen valt bij het schrijven in klare taal. Daarbij moeten uiteraard niet alle ambtenaren over een kam worden geschoren. Ik zou zeggen wie de schoen past trekt hem aan. Maar het is te makkelijk om het door Plasterk gemaakte punt terzijde te schuiven.
JJMoes
Neen, dan de stukken ondertekend door ene Plasterk te 's Gravenhage.In de tijd van centrale verwarming en zonnepanelen geldt het spreekwoord nog steeds: De Pot verwijt de ketel dat ie zwart ziet....Misschien is de beantwoording van het Arabisch gezegde eerder van toepassing: Ik ben een prins, jij bent een prins maar wie moet nu de geit melken?
J.G.A.M. Mulder / ambtenaar
Voilgens mij moet Plassterk eerst eens buurten bij de ministeries die wet- en regelgeving en het beleid bepalen. Circulaires vanuit mening misterie zijn voor een leek onleesbaar. Er worden termen gebezigd die voor een buitenstaander onbegrijpelijk zijn. Bijvoorbeeld recidive.Voor een gemiddelde uitkeringsgerechtigde is dir acabadabra. Waarom niet gewoon "herhaling". Zo zijn er vele voorbeelden te vinden.

Plassterk, ik zou zeggen haal eerst de balk uit je eigen oog voordat je een splinter bij een ander gaat zoeken.
pieter
Wat een eikel! Plassterk staat te ver boven het gepeupel. Laat hij eerst maar eens zorgen voor een cao 2013!
GO-lid
Kan onze ster in begrijpelijke taal ambtenaren en raadsleden uitleggen waarom de (gemeente-)ambtenaren in maart 2014 nog geen CAO hebben voor 2013??
Leo / beleidsmedewerker
Je zou denken dat Ronald heeft geleerd eerst na te denken voordat hij iets zegt?
Jos / Adviseur
En dat is typisch de reactie van de politiek van nu. Ik denk dat het verstandig is dat de heer Plasterk de komende tijd her en der wat raadsvergaderingen bijwoont om getuige te zijn van de manier waarop sommige raadsleden van heldere stukken van ambtenaren de meest onzinnige wartaal kunnen maken en absurde, bijna Kafkaiaanse besluitvormingsprocessen. Het is wel heel gemakkelijk om op deze manier de bal bij de ambtenaren neer te leggen. En bovendien onnodig polariserend. Het wordt tijd dat al die Haagse politici zich eens niet overal mee moeten willen bemoeien en zich primair bezig houden met heldere en duidelijke richtlijnen uit het Haagse voor de dingen waar ze wel over gaan. Ik wordt zo moe van dit soort haantjes gedrag!
Klaas / Directeur binnenstad
Ik wil een CAO over 2013! Begrijpt u dit , plassterk?
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Het lijkt mij dat de minister beter eerst eens bij zijn eigen ministerie kan beginnen.
Maria
Ja, de ambtenaren hebben het weer gedaan...

Gaan we nu het 'met dedain praten over de politiek' inruilen voor 'met dedain praten over de ambtenaren' ?
Advertentie