Advertentie

Enthousiasme over gekozen burgemeester

Sybrand Buma van het CDA heeft plannen voor een democratische hervorming. Een van de veranderingen zou moeten zijn dat de burgemeester gekozen wordt.

01 februari 2014

CDA-leider Sybrand Buma wil onze democratie hervormen en daarmee het vertrouwen in het systeem bij de kiezer terugbrengen. Hij denkt aan een buurtinitiatief, een gekozen burgemeester en een forse aanpassing van het kiesstelsel.

Plasterk juicht het toe

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) juicht het idee van een gekozen burgemeester toe. ,,In het regeerakkoord hadden we hadden al besloten de kroonbenoeming uit de wet te halen zodat er bij gewone wet kan worden besloten hoe de burgemeester kan worden gekozen. Ook ligt er al een initiatief van D66, dus je ziet dat er een grote steun voor is'', aldus Plasterk.

Nieuw kiesstelsel

Buma stelt onder meer voor om de Tweede Kamer te laten kiezen via een nieuw kiesstelsel. De helft van de 150 zetels zou net als nu gekozen worden via partijlijsten, de andere 75 zouden via een districtenstelsel gekozen moeten worden, zoals bijvoorbeeld ook in Duitsland gebeurt. Een dergelijk systeem heeft ook tot gevolg dat er een kiesdrempel ontstaat van 1,5 procent. Dat vergroot volgens Buma de bestuurbaarheid. Hier is Plasterk niet direct voor, zo zei hij. ,,Hier moet ik nog eens goed over nadenken.''

Opstappen is zetel opgeven

Buma wil verder dat wie nu na een ruzie opstapt uit de eigen fractie (in de Kamer of in de gemeenteraad) zijn zetel in beginsel opgeeft, tenzij hij bij de verkiezingen genoeg voorkeursstemmen haalde voor een eigen zetel.

Buurtinitiatief

Andere voorstellen zijn het buurtinitiatief en de gekozen burgemeester. Bij het buurtinitiatief moeten burgers de mogelijkheid krijgen om zelf bijvoorbeeld de ouderenopvang in hun wijk te regelen, of een sportveld aan te leggen.

Buma pleit ook voor een gekozen burgemeester. Of die door de gemeenteraad of rechstreeks door de kiezer gekozen moet worden laat hij nog open. ,,Voor beide opties is wat te zeggen. Dat debat wil ik, ook in mijn partij, op inhoud voeren. Nu wil de ene partij dit en de ander dat en er gebeurt al jaren niks'', zegt hij in de Volkskrant.

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

henk
Maar dan wel met een ontslag regeling die gelijk is aan die in het bedrijfsleven
Gerard
Volgens Buma vergroot een kiesdrempel de bestuurbaarheid. De redenering is dat hoe minder het aantal partijen des te beter er wordt bestuurd. Dat besturen meer betekent lijkt hier te worden vergeten, immers als het waar is wat Buma zegt, zou je uiteindelijk uitkomen bij een partij die het voor het zeggen heeft. Dar is efficiënt en effectief. Of de democratie gebaat is bij minder partijen is een heel andere vraag en daar hoor ik Buma niet over.Het zal er wel op neerkomen dat de gemeenteraad straks de burgemeester moet gaan kiezen. Doe mij dan toch maar de kroonbenoeming.
jan
Yeah nog meer verkiezingen. Ik zou vast nu wat extra gaan bezuinigen om de klappen van de demo. gekozen burger. op te vangen.
Nick / concerncontroller
Is er gelukkig nog één functie in de politieke omgeving die langer dan vier jaar vooruit wil denken. En nu wordt die ook ten grave gedragen.

Leve het korte-termijn-denken!

Maarten / Ambtenaar
Op voorwaarde dat de gekozen burgemeester zelf ook het college mag samenstellen en wethouders gaat selecteren, is dit een bijzonder goed idee om het lokaal bestuur te versterken. De raad mag zich focussen op zijn toezichthoudende en controlerende rol en het college doet de uitvoering met de burgemeester als leider/aanvoerder van het college dat hij zelf heeft vorm gegeven. Go!
Hilde van Heusen - Smulders / Managementondersteuner Communicatie
Met als voorwaarde dat de kandidaten in het verleden NIET met justitie in aanraking zijn gekomen (schuldig zijn bevonden) en ook dient er gekeken te worden naar de "tentakels" die de persoon heeft binnen de gemeente, anders is het een kwestie van de functie kopen (lijkt veel op heel vroeger waar de rijksten ook de machtigen op politiek gebied werden). Ik ben vooralsnog voor de keuze voor kwaliteit, maar dat hebben we in de afgelopen jaren denk ik op veel gebieden ook wel laten varen, kijkend naar wie na disfunctioneren, toch weer ergens oppopt....
criticus
Volgens mij is het probleem niet het systeem, maar de politiek zelf.

Vertrouwen krijg je niet terug door een ander systeem met dezelfde poppetjes. Vertrouwen krijg je door niet te liegen, geen loze beloften te doen, geen vriendjespolitiek te bedrijven, niet corrupt te zijn, geen achterkamertjespolitiek te bedrijven, daadwerkelijk staan voor waar je in gelooft, eerlijkheid, transparantie etc.

Kortom: allemaal zaken die te maken hebben met integriteit en moraliteit van mensen.Als er daadwerkelijk een gebrek is aan vertrouwen in de politiek, denk ik dat dat komt omdat genoemde zaken te weinig uitgestraald worden, of misschien zelfs afwezig zijn. Daar liggen dan ook de verbeteringen!
C. Fijma / gepensioneerd gemeenteambtenaar
Toemaar, de burgemeester kiezen. Het kan niet op. Dan moet de kandidaat een politiek programma hebben. Want er moet iets te kiezen zijn. Anders is het beter niet te stemmen. Stel, er is maar één kandidaat: is hij dan de burgemeester?

Bovendien rijst de vraag welke positie de wethouders krijgen. Dienen zij het politieke programma van de burgemeester te volgen?
F.Rutgers
Een gekozen burgemeester is een slechte zaak. Eerst zal hij/zij meer bevoegdheden krijgen, dan mag hij/zij zijn/haar wethouders mogen kiezen, èn in combinatie met een gemeenteraad waarvan slechts een enkeling dieptekennis heeft op een dossier, zijn alle voorwaarden geschapen voor machtsmisbruik van B&W. Het blijven mensen!!

Handhaaf s.v.p. de onafhankelijke burgemeester die primair op kwaliteit wordt voorgedragen door de gemeenteraad. De huidige situatie is veel beter dan doorgeslagen zgn. democratie.
Advertentie