Advertentie

Weer nieuw onderzoek herverdeling gemeentefonds

Niet eerder dan in juni komt Binnenlandse Zaken met een aangepast voorstel voor een nieuwe verdeling van het gemeentefonds. Demissionair minister Ollongren laat weten het huidige voorstel ‘nog een keer’ kritisch tegen het licht te houden.

09 april 2021
Kajsa-Ollongren.JPG

Niet eerder dan in juni komt Binnenlandse Zaken met een aangepast voorstel voor een nieuwe verdeling van het gemeentefonds. Demissionair minister Ollongren laat weten het huidige voorstel ‘nog een keer’ kritisch tegen het licht te houden.

Dat meldt zij de Tweede Kamer op vragen van de PvdA-leden Atje Kuiken en Nijboer. De beheerders van het gemeentefonds (Financiën en Binnenlandse Zaken) zien in de tot nu toe ontvangen reacties van de Tweede Kamer, van gemeenten en van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), aanleiding om het verdeelvoorstel op onderdelen nog eens nader te bekijken.

 

Negatieve effecten

Onlangs gaf de ROB al aan nog veel aanvullende vragen beantwoord te moeten krijgen alvorens tot een advies over het herverdelingsvoorstel te kunnen komen. In een zogeheten Tussenbericht vroeg de Raad de fondsbeheerders niet alleen om meer toelichting op de keuzes en effecten, maar plaatste daarin tegelijk enkele kritische kanttekeningen bij de uitlegbaarheid van de uitkomsten. Kijkend naar de uitkomsten van het verdeelvoorstel, viel het de Raad op dat een aantal daarvan ‘contra-intuïtief’ of in ieder geval niet zijn uit te leggen. Met name in het sociaal domein is er een grote groep gemeenten met negatieve herverdeeleffecten, terwijl die volgens de ROB niet bekend staan als gemeenten met weinig problematiek of lage kosten dan wel een hoog vermogen te voorzien in eigen inkomsten.

 

Gezondheid bevolking

Behalve van de ROB kregen de fondsbeheerders veel reacties en vragen van gemeenten. Dat alles is volgens Ollongren  ‘voldoende aanleiding om het verdeelvoorstel nog een keer kritisch tegen het licht te houden’. Daarnaast is er volgens haar bij de eerder aangekondigde actualisatie van het verdeelvoorstel gebleken dat voor een van de verdeelmaatstaven in het sociaal domein een betere bron beschikbaar is als indicatie voor de gezondheid van de bevolking. ‘De fondsbeheerders hebben daarom besloten tot een nadere analyse waarbij deze nieuwe bron wordt betrokken’, aldus de minister. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zal nauw bij dat vervolgonderzoek worden betrokken.

 

25 vragen

Met de ROB is de afspraak gemaakt dat het nieuwe verdeelvoorstel, zodra het gereed is, tezamen met de antwoorden op de 25 vragen uit het Tussenbericht met de Raad zal worden gedeeld. Pas daarna kan de ROB tot een eindadvies kan komen. Begin juni verwacht Ollongren dat aangepaste verdeelvoorstel gereed te hebben.

 

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

B. Janssen / Ambtenaar
Misschien wordt het tijd voor een minister die zelf durft te denken. In deze wir-war van professionele adviseurs komt deze minister er niet uit. De kern blijft toch de vraag, wat wil Den Haag bekostigen voor gemeenten? En waarvoor staan ze zelf aan de lat? En wat is de reële ruimte om daar gelden voor te verwerven. Met de huidige opvattingen over het gemeentefonds en het beperkte belastinggebied gaat dit nooit werken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Het is de vraag of besluitvorming in juni voor gemeenten geen frictie op gaat leveren bij de voorbereidingen voor het opstellen van de gemeenbegroting 2022. Nog later zal niet kunnen!

Het verruimen van het belastinggebied voor gemeenten is een slecht idee. Ook na een dergelijke verruiming zullen gemeenten steeds weer tekorten hebben. Dus niet doen. Een betere methode is om de financiële middelen in het gemeentefonds aan te passen aan de realiteit en via een redelijke verdeling aan gemeenten te verstrekken. Dat betekent een extra storting in het gemeentefonds van ca. 1,5 - 2 miljard euro.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
B. Janssen / Ambtenaar
@Spijker: "Een betere methode is ............ en via een redelijke verdeling aan gemeenten te verstrekken." En in die "redelijke" verdeling zit 'm nou net de crux. Elk model gaat mank op de realiteit, dus bestaat er wel een redelijk model? Voor medebewind zou bekostiging op zijn plaats zijn. Voor autonomie het gemeentefonds of andere algemene middelen. Het model zou dan een stuk simpeler kunnen zijn i.p.v. steeds ingewikkelder.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
@Birnie Janssen (Ambtenaar). Volledige bekostiging van medebewind kan je alleen uitvoeren als gemeenten geen beleidsvrijheid hebben. Aangezien dit in niet het geval is -er is in ons land over het algemeen ook een zekere mate van gemeentelijke beleidsvrijheid- kan je de verdeling vanwege de differentieerde politieke invloed op lokaal niveau niet op deze wijze regelen. Er wordt dus gekozen voor de minst kwade methode gekozen, waarbij je uiteraard niet alles tot twee cijfers achter de komma kunt regelen. Overigens schreeuwen de gemeenten, die naar verhouding al jarenlang te veel ontvangen, vaak het hardste om meer geld. Het is in de gegeven situatie juist om alle opmerkingen op de concept-verdeling nog eens tegen het licht te houden alvorens de definitieve verdeling vast te stellen. Uiteraard moet de Rijksoverheid nu ook eindelijk eens met meer financiële middelen over de brug komen (alleen al voor de WMO en Jeugdzorg ca. 1,7 - 2 miljard). In het kader van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (AWB) behoort voor de nadeel-gemeenten een overgangsmaatregel te worden aangehouden van minimaal 3-5 jaar.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie