bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Vereenvoudiging Participatiewet en de Wet banenafspraak

Vereenvoudiging Participatiewet en de Wet banenafspraak. Het voornemen bestaat om de herbezettingsvoorwaarde op te schorten. Maar wat houdt deze voorwaarde in?

04 juli 2016

Afbeeldingmr. M.J.J. (Maartje) Rutten

 

Eind april 2016 liet Staatssecretaris Klijnsma van SZW de Kamer in een brief weten dat de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten worden vereenvoudigd. Het voornemen bestaat om de herbezettingsvoorwaarde op te schorten. Maar wat houdt deze voorwaarde in?

Of de banenafspraak wordt gerealiseerd, blijft de vraag. De Staatssecretaris heeft  richting de Kamer haar zorgen uitgesproken over de totstandkoming van voldoende beschutte werkplekken. Die zorg is niet helemaal onterecht. Uit een op 25 juni 2016 bekend geworden onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat gemeenten pas in 2016 pas 115 van de verwachte 3200 beschut werkplekken hebben gerealiseerd. Wanneer de komende jaren onvoldoende banen worden aangeboden aan mensen met een arbeidsbeperking, wordt het quotum uit de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (de Quotumwet) geactiveerd. Werkgevers wordt dan een boete opgelegd voor iedere niet gerealiseerde arbeidsplaats. Dat dit gebeurt, is naar mijn inschatting zeker niet uitgesloten. Veel werkgevers staan positief tegenover de doelstellingen van de Participatiewet, maar lijken afgeschrikt te worden door de complexiteit van de regelgeving. Laten wij hopen dat de voorgestelde vereenvoudigingen daar verandering in brengen.

Ook Capra Advocaten geeft uitvoering aan de banenafspraak. De opgedane ervaringen zijn positief te noemen. Heeft u hierover of over de van toepassing zijnde regelgeving vragen, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Bezoekt u dan ook eens de sites: www.aantwerk.nu, www.kom-mit.nl en www.konnektos.nl

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.