Advertentie

Overheid kwetsbaar voor corruptie

De corruptie in het openbaar bestuur neemt toe, ondanks een veelheid aan wetten en regels die dat moeten voorkomen. Goed zicht op de omvang van integriteitschendingen onder ambtenaren en politici ontbreekt. 

25 mei 2012

Het beleid om corruptie en integriteitschendingen te bestrijden vertoont belangrijke zwakke plekken. Dat blijkt uit een rapport van Transparency International Nederland (TI-NL) over het Nederlandse Integriteitssysteem (NIS).

Dat overheid en politiek desondanks net een voldoende scoren voor het bestrijden van corruptie en het bevorderen van integriteit, danken zij aan externe waakhonden; de media, de Algemene Rekenkamer en de Nationale Ombudsman. Hun werk zorgt er voor dat Nederland het per saldo goed doet in de Europese vergelijking. Het onderzoek werd gelijktijdig in 24 andere Europese landen gedaan en is grotendeels betaald door de Europese Commissie.

Voornaamste oorzaak van de matige score van Nederland is volgens TI-onderzoekster Willeke Slingerland het taboe dat rust op elkaar aanspreken op corruptie en integriteit. Nederlanders vinden dat moeilijk, terwijl juist het poldermodel vereist dat open over de verdeling van macht wordt gesproken.

Schandalen

Ook ontbreekt in Nederland een anticorruptieautoriteit, die zich onafhankelijk bezig houdt met de bestrijding van corruptie. ‘Een autoriteit die schandalen onderzoekt, het onderwerp op de politieke agenda houdt en die de samenleving bewust maakt van de risico’s van corruptie’, zegt Slingerland.

Slingerland bestudeerde het beleid en de beschikbare cijfers over corruptie en integriteit bij ministeries, politieke partijen, het Openbaar Ministerie, maatschappelijke organisatie, het bedrijfsleven en toezichthouders zoals de Algemene Rekenkamer en de Nationale Ombudsman. Doel van het onderzoek was een beeld te krijgen van de formele voorzieningen en hoe die in de praktijk functioneren.

Wetten, voorschriften en gedragscodes zijn er genoeg, blijkt uit het rapport. Maar instellingen leggen niet altijd adequaat verantwoording af en streven te weinig transparantie na. Dat vertroebelt het zicht op hoe vaak corruptie en integer gedrag voorkomen en hoe meldingen zijn afgehandeld. Burgers krijgen hier weinig informatie over en krijgen de indruk dat corruptie in Nederland toeneemt.

Disciplinair

Dat beeld klopt, zegt Slingerland. Zij legde cijfers van onder andere de rijksrecherche, Openbaar Ministerie, het departement van Veiligheid en Justitie en een onderzoek van de VU Amsterdam naast elkaar. ‘Maar omdat niet eenduidig wordt geregistreerd en omdat veel meldingen van integriteitschendingen disciplinair worden afgedaan, bestaat er geen compleet beeld van het probleem en van wat er gebeurt met meldingen of met personen die in de fout zijn gegaan.’

Slingerland noemt dat zorgelijk, want het rapport constateert een reeks concrete tekortkomingen: Ambtenaren hoeven hun zakelijke belangen niet te melden. Zeker voor ministers en secretarissen-generaal bij ministeries zou dit wel het geval moeten zijn. Het ontbreekt aan duidelijke richtlijnen over hoe ambtenaren moeten omgaan met de invloed van lobbyisten. Die moeten er komen, evenals toezicht op naleving daarvan. Klokkenluiders moeten beter worden beschermd. En er moet een database komen die inzicht geeft in hoe corruptieverdenkingen zijn afgehandeld.

PVV

Ook in de politiek is het nodige te verbeteren. Het rapport verwijst naar het risico van een partij zoals de PVV, die zonder leden of partijdemocratie kan bestaan, zonder inzicht te geven in de fi nanciering. De Wet fi nanciering politieke partijen die door de Tweede Kamer is aangenomen, voldoet niet aan alle Europese normen. Grootste gemis is dat die wet niet geldt voor lokale partijen, aldus het onderzoek. 

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Henri Okken / Hoogeveense burger.
Beste Lezers. Het gevaar aan het bewind!.

Een Overheid die over lijken gaat, en dat vlees zelf keurt. Bestuurders ,ambtenaren worden de handen boven het hoofd gehouden. Nederland is een ziek land. De klokkenluider word willens en wetens uit geroeid. De waarheid moet onder het tapijt blijven. Smerige ransige spelletjes om dit te bewerkstelligen. Wetten en regeltjes genoeg om de verantwoordelijke achter de tralies te krijgen. Maar zolang onze Overheid zelf de regie bepaald!!, en de wet naar eigen hand zet!!. Nee ik noem dit niet zorgelijk M, Slingerland. Dit zijn schandelijke praktijken. Wij burgers hoeven hier geen studie voor af te leggen, wij ondervinden het ter lijve!. De bestrijding van corruptie word tegen gehouden door onze eigen politieke bestuurders. Waarom!, bang dat er te veel koppen rollen!. nee de burgers krijgen niet de indruk, maar weten drommels goed wat er speelt. Het grootste probleem is ,dat de burger rechten worden geschonden. Hoezo ( 1 Europa !. Hoezo corruptie verdenkingen, de bewijzen spreken voor zich!!!. Politiek verbeteren zonder enig studie. Luister naar u burgers Overheid!. Vriendelijke groet, H. Okken.

Drenthe.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie