Advertentie

RvS: Ontwerpbesluit niet enkel op internet

Tenzij ze dat in een verordening geregeld hebben.De Raad van State vernietigde drie besluiten wegens fouten in die procedure.

16 augustus 2012

Overheden mogen burgers en belanghebbenden niet enkel via internet informeren over ontwerpbesluiten. De Raad van State vernietigde gisteren drie besluiten waarbij ten onrechte niet was gepubliceerd in een huis-aan-huisblad.

Gemeentelijke verordening

Alleen als in een wettelijk voorschrift, bijvoorbeeld een gemeentelijke verordening, is vastgelegd dat ontwerpbesluiten voortaan alleen nog worden gepubliceerd op de website, kan een kennisgeving in de lokale krant achterwege blijven.


Minimaal één niet elektronische wijze

De Raad van State deed uitspraak over afzonderlijke besluiten van de gemeenten Deventer en Losser en van de provincie Limburg. Het was voor het eerst dat de Raad van State in een uitspraak naar voren brengt dat het bericht dat een ontwerpbesluit ter inzage ligt, niet uitsluitend via internet kan worden gepubliceerd. Die kennisgeving moet ook op minimaal één niet elektronische, geschikte wijze worden gepubliceerd.

E-maildienst Den Haag

Steeds meer gemeenten gebruiken internet en e-maildiensten om inwoners te informeren over besluiten bij hen in de buurt. Zoals in Den Haag, waar inwoners zich per e-mail de bekendmakingen kunnen ontvangen die normaal altijd in het huis-aan-huisblad stonden.

Vooraf goed regelen

‘Communiceren via internet kan een geschikte wijze zijn, maar dan moet je dat wel vooraf goed regelen’, vat een woordvoerster van de Raad van State samen. Daarvan zijn nog niet alle overheden zich bewust, blijkt uit de uitspraken van woensdag. De provincie Limburg en gemeente Losser publiceerden een kennisgeving over een milieuvergunning alleen op hun websites, terwijl ze daar geen verordening voor hebben.

Ook in de buurgemeente publiceren

In Deventer lag de situatie ingewikkelder. Weliswaar publiceerde de gemeente het besluit over een revisievergunning voor een pluimveebedrijf zowel op de website als in de lokale krant. De gemeente verzuimde echter om ook aan de bel te trekken in buurgemeente Lochem, 150 meter bij de kippenfarm vandaan. Ook inwoners aan de grens van die gemeente zijn belanghebbenden bij het besluit, maar zij ontvangen de Deventer Post niet. Dat Deventer ook via de gemeentelijke website had gecommuniceerd volstaat niet, aldus de Raad van State met verwijzing naar artikel 3:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Reacties: 13

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Theo
Eens met Bram. Belangrijkers is "Wie moet dit weten" Je focus alleen op nieuw technieken richten, zonder mee te wegen of je bereikt wie je wilt bereiken. Zeker als er nog hard schreeuwers zijn als ondernemer die de redenering aan hangen ik vind het goed dus het is goed. De revisievergunning voor een pluimveebedrijf geeft aan dat je moeite moet doen om belanghebbende te informeren. Naar ik meen in frankrijk worden bouwvergunningen aangeplakt op een bord bij het werk. Misschien is dat zo slecht nog niet. De omwonenden weten zo dat er in hun omgeving wat gaan veranderen.:) Een pc in de hal is een echte formele non oplossing. De oplossing van de Amsterdamse stadsdelen die niet-pc gebruikers de mogelijkheid bieden tot het per post ontvangen van een print van de formele bekendmakingen per internet lijkt mij op het eerste gezicht wel een goede oplossing.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
secretaris / secretaris
Dit wordt dus: gauw een verordeningetje opstellen en door de Raad jassen, liefst als laatste agendapunt: de Raad is moe en wil naar huis... Ook diensten worden steeds vaker alleen via internet aangeboden: zo kun je bij een van de woningcorporaties hier je uitsluitend nog via internet inschrijven als woningzoekende en daarna op het aanbod reageren, ook alleen via internet. Iemand kan wel bij hun kantoor langs gaan waar ze je hiermee wel helpen? Deze corporatie gooit hier hun kantoor dicht terwijl ze hier hun meeste huizen hebben staan. Nog erger: je zult maar op het platteland wonen. Lukt met hulp inschrijven nog, dan kun je elke week opnieuw naar hun kantoor om te vragen of zij op de pc willen zien wat het aanbod aan woningen is... Want als je geen computer hebt kun je er veelal ook niet mee om gaan. Dit treft vooral ouderen zonder internet en pc en mensen die vanwege weinig inkomsten geen internetabo hebben.

De trend is: buitengesloten worden van informatie, in dit geval van de gemeente. Heel klantvriendelijk allemaal.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ZoetZuurtje / -
En waar blijft de stadsomroeper in dit hele verhaal?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Flip Zolderman
Hmmm, daar gaat de zoveelste manier om echt goed te bezuinigen voor een gemeente... die advertenties in de krant kosten nog steeds klauwen met geld namelijk, terwijl die publicatie alleen een formaliteit is waar je keurig aan voldoet als je via de website publiceert. Hier zit de Raad van State wat mij betreft dus echt fout.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ellen / ambtenaar
Nee Flip en BB: de conclusie (kop) is te kort door de bocht. Het kan wel alleen electronisch, mits de betreffende wet de gelegenheid biedt en je dit in een verordening hebt geregeld.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ambtenaar / ambtenaar
Flip.

Dus jij bent tegen openbaarheid van bestuur. Als jou buurman in een andere gemeente als jou woont dan hoef de overheid jou niet te "informeren" wanneer bijvoorbeeld deze buurman een chemische fabriek wil bouwen (om ff een punt duidelijk te maken)

Nee, dat lees jij wel ergens anders, WAAR DAN!!!ik vindt het goed dat er gepublieerd wordt. Ik had nog liever een individuele aanschrijving per post gehad.

Zoals bekend kunnen wij geen eigen verantwoordlijkheid dragen. Odfjel, ChemiePak,Volendam,Enschede, en ga zo door..We gaan het hebben over de kosten van publiceren in de krant.. Mischien hadden we die krant nooit uit handen moeten geven!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
De RvS trapt een open deur in. Zoals alle besluiten die je neemt, mowet je je altijd afvragen.

Wie moet het weten en hoe doe ik dat. Zelfs als je het alleen electronisch mag afdoen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pieterse
MeeEens, ben jij ambtenaar? Je slaat, nog afgezien van de taal-/tikfouten, de plank helemaal mis. Waar het om gaat is dat er een verordening moet zijn, wil louter via internet publiceren zijn toegestaan. Dat staat geheel los van in welke plaats/gemeente iemand woont. Mij lijkt dat de overheid dan wel e-mailattendering moet bieden, en ook dat is niet beperkt tot een bepaalde kring personen (bijv. alleen inwoners)!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
a.a. smits
Ook deze discussie laat weer de degenaratie van het begrip betrouwbare overheid zien. Me dunkt dat het altijd leidend moet zijn dat een overheid zich afvraagt: "Wie moet dit weten?" en daar vervolgens (pro)actief en open mee aan de slag gaat, ongeacht de kosten. De huidige trend is tegenovergesteld, want je ziet dat onder het mom van "kosten" er alleen gekeken wordt hoe aan de minimumeisen van publiceren kan worden voldaan. En dan heb ik het, los van de meest gruwelijke taal-, spel- en stijlfouten, nog niet over het taalgebruik in (te) veel besluiten zelf. Je vraagt je zelfs als "kenner" soms af wat er nou besloten is. Dan zie je burgers afgekat worden omdat het alleen nog maar om een voorgenomen besluit gaat of het heeft flink versluierd in de stukken gestaan. Dan heb je als gemeente juridisch gelijk, maar ik schaam me dood als ik zoiets aan mijn buren moet uitleggen. Misschien kunnen RvS en Ombudsman eens met die bril op naar klachten uit de samenleving kijken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerard Wiegerinck / adviseur wonen
Helemaal mee eens Bram: weg met de jurisch correcte maar onleesbare mededelingen die beginnen met "Burgemeester en Wethouders maken bekend"

Dan over de zaak zelf: het is dus mogelijk om in een verordening te regelen dat mensen zonder internet (mijn bejaarde moeder bijvoorbeeld) voortaan verstoken blijven van de gemeentelijke openbaarmakingen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Vincent / ondernemer
Helemaal eens met Flip! Daarnaast is er volgens mij (@mee-eens) geen betere manier van openbaarheid van bestuur dan publiceren via internet zodat ik zelfs op mijn vakantie in Verweggistan nog steeds tijdig kan vernemen wat mijn beste buurman allemaal van plan is. Daarnaast kan op deze wijze ook gemakkelijker teruggezocht worden wat er in het verleden ook alweer besloten is. De krant gooi je immers vaak weg. Voor de mensen die geen internet hebben is er altijd nog de mogelijkheid om naar het gemeentehuis te gaan om daar op een daarvoor ingerichte computer de publicaties te bekijken. De krant is tegenwoordig sowieso een achterhaald medium. Op het moment van drukken is hij al niet meer up-to-date. Goede zaak dat het per internet mag. Wel raar dat hiervoor eerst een wettelijk voorschrift dient te worden opgesteld. Volgens mij moet dat met een simpel besluit ook kunnen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
janine
aanmelden voor emailservice:

http://zoekdienst.overheid.nl/ICTU_Website/Abonn …

Gemeenten, provincies en waterschappen maken in de plaatselijke bladen, dagbladen en Staatscourant bekend welke besluiten zij willen gaan nemen, bijvoorbeeld over het afgeven van een bouw- of kapvergunning. Met de e-mailservice bekendmakingen kunt u deze bekendmakingen nu ook via e-mail ontvangen.Aanmelden voor de e-mailservice gebeurt in vijf simpele stappen:

1.Inschrijven op e-mailadres

2.Postcodegebied instellen

3.Interesseprofiel instellen

4.Onderwerp selecteren

5.Aanmelding bevestigen

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Cees Fisser / verslaggever
Goed dat nu duidelijk is, dat er in elk geval een formeel besluit (via verordening) moet zijn, om bekendmakingen (alleen) via Internet te publiceren. In de wet die publiceren per internet mogelijk maakt, staat ook dat de overheid een plek beschikbaar moet hebben, waar mensen zonder pc in huis, de internetpublicatie moeten kunnen opzoeken. Gemeenten lossen dit op door een pc in de publiekshal te zetten.

Daarnaast is een e-mailabonnement op bekendmakingen in een straal van x meter/kilometer vanaf een postcode mogelijk.

Amsterdamse stadsdelen bieden niet-pc gebruikers de mogelijkheid tot het per post ontvangen van een print van de formele bekendmakingen per internet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie