Advertentie

College Amsterdam deelt opvolging advies rekenkamer onvoldoende

Het college van Amsterdam informeert de gemeenteraad onvoldoende over de uitvoering van de aanbevelingen van de rekenkamer.

17 mei 2023
Rekenkamers-shutterstock-103077383.jpg
Shutterstock

Het Amsterdamse college moet duidelijker beschrijven wat hij met aanbevelingen in rapporten van de Rekenkamer Metropool Amsterdam (RMA) doet en dit ook met de gemeenteraad delen. De huidige informatieverstrekking aan de raad is onvoldoende.

Afspraken over informatiedeling

Dat constateert de rekenkamer in een opvolgingsonderzoek. In juni 2020 sprak de rekenkamer met de gemeente Amsterdam af dat het college vanaf dat moment zelf met de gemeenteraad zou delen wat het met de aanbevelingen van de rekenkamer had gedaan. Het college zou een plan van aanpak maken, waarin onder meer zou staan hoe het de aanbevelingen zou opvolgen. Ook zou het college een of meerdere rapportages maken over de voortgang van de opvolging. Beiden zou het college dan delen met de gemeenteraad. Maar is dat ook gebeurd?

Informatieverstrekking onvoldoende

De rekenkamer onderzocht de opvolging van elf rapporten tussen juni 2020 en september 2022 en concludeert dat de informatieverstrekking aan de gemeenteraad onvoldoende is. De uitvoering van raadsbesluiten die voortvloeien uit aanbevelingen uit rekenkamerrapporten is veelal ontoereikend. Vaak krijgt de raad geen plan van aanpak. De reden is volgens het college dat het al eerder in de bestuurlijke reactie heeft gereageerd op de aanbevelingen of dat het college er via een andere weg mee aan de slag gaat. Maar zonder een plan van aanpak weet de raad niet wat het college gaat doen, aldus de rekenkamer.

Weinig informatie over voortgang

Ook krijgt de raad te weinig informatie over de voortgang in de uitvoering van de aanbevelingen van de rekenkamer. Het is vaak onduidelijk wat het college precies heeft gedaan met een aanbeveling en een oorzaak is dat ambtenaren niet duidelijk in aparte rapporten opschrijven wat zij ermee hebben gedaan. Bij alle rapporten heeft de gemeenteraad wel enige informatie ontvangen over de voortgang in de opvolging van de aanbevelingen, maar de mate waarin en wijze waarop verschillen sterk.

Het college zal de raad voortaan jaarlijks informeren over de opvolging van de aanbevelingen van de rekenkamer

Het college van Amsterdam in zijn bestuurlijke reactie

Geen systematische rapportage

Bij de helft van de rapporten is per aanbeveling op een systematische manier inzicht gegeven in de opvolging, schrijft de rekenmaker. ‘Voor de andere rapporten zijn in voortgangsdocumenten over andere trajecten wel verwijzingen gemaakt naar het rekenkamerrapport of de aanbevelingen, maar het betreft geen systematische rapportage.’ Een voorbeeld van een goed verlopen proces geeft de rekenkamer ook: de opvolging van de motie over het rapport ‘Leges bij vergunningaanvragen’. De gemeenteraad ontving een concreet plan van aanpak en systematische voortgangsrapportages.

Jaarlijks informeren

Niettemin is de conclusie dat de informatieverstrekking aan de raad beter kan en het advies aan de gemeente is dan ook om nog eens goed naar de gemaakte afspraken te kijken. Het college zou de raad op een andere manier kunnen informeren over de uitvoering van de aanbevelingen. Op zijn beurt moet de gemeenteraad bepalen hoe hij de afspraken vervolgens zal controleren. Het college is het eens met de conclusie dat de informatieverstrekking beter kan en gaat met de gemeenteraad en rekenkamer duidelijkere afspraken maken over opvolging van de aanbevelingen. Het college zal de raad over die opvolging jaarlijks over informeren, zoals voorgeschreven in het nieuwe artikel 185a van de Gemeentewet.

Nieuw risicomanagementsysteem

Het college wijst daarbij op een nieuw risicomanagementsysteem dat vanaf het derde kwartaal van 2023 een integraal overzicht geeft van aanbevelingen van onder meer de rekenkamer, inclusief de actuele status van de opvolging. ‘Dit nieuwe systeem kan behulpzaam zijn bij het opstellen van de rapportage van het college aan de raad.’ De rekenkamer noemt dit ‘een goede ontwikkeling’.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie