Advertentie

Ambtenaar loopt transitievergoeding mis

Een gemeenteambtenaar werd vlak vóór de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren ontslagen, een ontslag dat ná de die wet intrad. Een transitievergoeding zit er voor hem niet in.

21 januari 2021
Ontslag-EdK.jpeg

Een gemeenteambtenaar werd vlak vóór de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren ontslagen, een ontslag dat ná de die wet intrad. Een transitievergoeding zit er voor hem niet in.

De ambtenaar (1966) werkte vanaf 1983 bij een niet nader genoemde gemeente. Zijn laatste functie was planner-werkvoorbereider, waarmee hij maandelijks 3.485 euro bruto verdiende (exclusief individueel keuzebudget, garantietoeslag, onregelmatigheidstoeslag en overige emolumenten). In februari 2017 valt hij vanwege ziekte uit en is vervolgens langdurig arbeidsongeschikt. Op 16 december 2019 besluit de gemeente dat de ambtenaar per 1 maart 2020 eervol wordt ontslagen wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Op 27 januari 2020 laat de ambtenaar in zijn bezwaarschrift weten dat hij ook een transitievergoeding wil van 54.881 euro bruto en betaling van de buitengerechtelijke kosten van 1.324 euro. De gemeente wijst beide vorderingen af.

 

Oude recht

De man beweert dat zijn ambtelijke aanstelling als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020 van rechtswege is omgezet in een arbeidsovereenkomst. En omdat de arbeidsovereenkomst op 1 maart 2020 op initiatief door de gemeente is beëindigd, denkt hij recht te hebben op een transitievergoeding. Zo staat het in het Burgerlijk Wetboek, dat sinds 1 januari 2020 het arbeidsrecht van ambtenaren regelt. De gemeente ziet het anders: het ontslagbesluit is genomen vóór 1 januari 2020 en dan is het ‘oude’ ambtenarenrecht nog van toepassing. Van een transitievergoeding was toen nog geen sprake.

 

Uitzondering

Volgens de rechtbank Midden-Nederland (Utrecht) is de aanstelling van deze ambtenaar echter niet omgezet in een arbeidsovereenkomst. Uit de Ambtenarenwet – die ook na 1 januari 2020 voor ambtenaren geldt – volgt dat besluiten die zijn genomen vóór de inwerkingtreding van de Wnra hun geldigheid behouden. De Wnra heeft op de geldigheid van dergelijke besluiten dus geen invloed. Een uitzondering geldt als een ontslagbesluit vóór 1 januari 2020 is genomen en na 1 januari 2020 wordt vernietigd. Dán herleeft de aanstelling en wordt deze met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 omgezet in een arbeidsovereenkomst. Maar zo’n situatie doet zich hier niet voor, zegt de rechtbank. Kortom, de stelling van de ontslagen ambtenaar dat het ontslagbesluit moet worden gelijkgesteld met een opzegging naar burgerlijk recht, gaat niet op. En geen arbeidsovereenkomst betekent ook geen recht op een transitievergoeding.

Reacties: 12

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

sivert dieters / belangstellende
hoezo "loopt mis"; persoon in kwestie heef geen recht op deze vergoeding ; gen speld tussen te krijgen en hoger beroep zal nog lukken maar ik mag hopen zonder resultaat ;ambtenaren lijken alleen nog belang bij geld te hebben
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ron Bustraan / Juridisch medewerker
mr. S.T. Dieters, kent u de exacte ins en outs van deze zaak? Gelet op uw sterk oordelende mening en uw afsluiting met negatieve connotatie geeft u die indruk. In het eventuele geval dat u de zaak helemaal niet op de inhoud kent, zou ik uw reactie als jurist-onwaardig beschouwen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jos / Adviseur
Wat is dit voor een stupide reactie Mr. Dieters. Een advocaat onwaardig (misschien daarom ex?). Als de rechtspositie van ambtenaren gelijk getrokken wordt met andere werknemers, hebben ze ook dezelfde rechten, lijkt me. Hoezo hebben ambtenaren dan nog alleen belang bij geld. Hebben ze dan ook zelf bedacht dat hun rechtspositie moest veranderen of daar zelf om gevraagd. Nogmaals, een uiterst stupide en kortzichtige reactie, een jurist onwaardig.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
mr. Corné M. Spoor
Op de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland valt wel wat af te dingen. De betreffende ambtenaar is per 1 maart 2020 ontslagen. Dat betekent dat hij in de maanden januari en februari 2020 nog wel in dienst was en mitsdien een arbeidsovereenkomst moet hebben gehad. Dat ten aanzien van zijn ontslag een besluit was genomen voordat de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren van kracht werd, doet daaraan niets af.Ik adviseer de ambtenaar dan ook met klem om hoger beroep aan te tekenen tegen het uitspraak van de rechtbank.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
B. Janssen / Ambtenaar
@Dieters "ambtenaren lijken alleen nog belang bij geld te hebben". Laten ze dat nou vooral juist ook van advocaten zeggen. In beide gevallen is het soms waar en som ook niet, we zijn net mensen............
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Adriaan Zwaag
Sluit me aan bij de opmerkingen van mr. Spoor.Naar de auteur van dit artikel, Michel Knapen, wil ik nog wel kwijt dat het mij opvalt dat hij in Binnenlands Bestuur altijd casussen bespreekt waarin de overheden door de rechtbanken in het gelijk worden gesteld. Dat schept toch wel een scheef beeld. Gelukkig oordelen de rechtbanken soms ook het voordeel van ambtenaren. Het zou voor een evenwichtige verslaglegging van wat er speelt in het ambtenarenrecht goed zijn als Knapen daar ook eens een artikel aan wijdt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Michel Knapen
Een reactie op de reactie van Adriaan Zwaag. Het klopt dat rechtbanken (en de Centrale Raad van Beroep) zeker ook oordelen in het voordeel van de ambtenaren. Echter, in de meeste gevallen wordt het beroep van de ambtenaar ongegrond verklaard. De afgelopen jaren heb ik voor Binnenlands Bestuur een kleine honderd ambtenarenzaken beschreven, en ook daaruit blijkt dat het bestuursorgaan (veel) vaker in het gelijk wordt gesteld dan de ambtenaar. Maar daar staan zeker zaken tussen waarbij de ambtenaar gelijk kreeg. Ik selecteer zaken die ik beschrijf nooit op hun 'uitkomst', dus van een vertekend beeld is geen sprake. Ik beschrijf een zaak omdat die interessant kan zijn voor een grote groep ambtenaren, omdat een zaak 'apart' is of omdat er nieuwe jurisprudentie mee wordt gevormd. Overigens zijn de zaken onlangs gebundeld in het boek Ambtenaren voor de rechter, https://www.celsusboeken.nl/product/ambtenaren-v …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frans / beleidsmedewerke
Geachte mr. Dieters,

Jammer van uw reactie, dat ambtenaren het alleen om het geld doen. Ik meen, dat iedere Nederlander recht heeft op wat hem/haar toekomt volgens de wetten/regels. Indien er geen kans is, dan niet! Maar wel met een goede raadsman, die hen ook op hun kansen wijst. Ik neem aan, dat u dat zou doen!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Roland / nvt
uitspraak van de kantonrechter is ondertussen achterhaald, transitievergoeding is terecht niet misgelopen kan zien aan bepaalde reacties dat deze inhoudelijk niet of onjuist op de hoogte zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Adriaan Zwaag
Aan: Michel KnapenIk vind uw verdediging niet erg overtuigend. Het zou wat aan kracht hebben gewonnen als u met cijfers had aangetoond in hoeveel van uw columns de ambtenaar door de rechter in het gelijk was gesteld. Ik heb niet 100 BB's bewaard om dat zelf na te gaan. Maar in mijn herinnering zijn dat er hooguit een handvol geweest (5 op de 100).Maar u kunt uw stelling dat u wel een evenwichtige verslaglegging nastreeft nu mooi waarmaken. De rechter heeft nl. afgelopen week een ambtenaar van de gemeente Almelo in het gelijk gesteld. Ik wacht dus met spanning op uw column over deze casus!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Betrokkene had beter het ontslag kunnen aanvechten. Als je ziek bent kon je namelijk m.i. onder de oude wetgeving niet worden ontslagen. Of heb ik het mis?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Anthy / geen
Spijker plaatst een vraagteken bij het ontslag omdat je onder de oude wetgeving tijdens ziekte niet kon worden ontslagen. Je kon niet vanwege ziekte worden ontslagen, maar wel tijdens ziekte. Het gaat om de vraag waarom je ontslagen werd.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie