Advertentie

Gemeenten roepen online inwonershulp in bij bezuinigingen

De gemeente Molenwaard vraagt hun inwoners voor het eerst via een online begrotingswijzer mee te denken over noodzakelijke bezuinigingen. Meer gemeenten doen dat, zoals Dordrecht, Eindhoven en Heereveen.

02 mei 2014

Gemeenten die moeten bezuinigingen, roepen daarbij regelmatig de hulp in van hun inwoners. Via online begrotingswijzers wordt hen gevraagd aan te geven waar wel en waar beslist niet op moet worden bezuinigd. Molenwaard doet dat nu voor de eerste keer. Dordrecht deed het al vaker.

Participatief begroten

Het zijn niet de enige gemeenten die op deze manier inwoners bij het begrotings- en bezuinigingstraject betrekken, ook wel participatief begroten genoemd. Ook onder meer Eindhoven en Heereveen vroegen eerder hun inwoners mee te denken over bezuinigingsvoorstellen. De resultaten ervan worden veelal als advies meegenomen bij de uiteindelijke besluitvorming door de raad.


Bezuinigingsmaatregelen

Molenwaard moet in de periode 2015-2018 1,5 miljoen euro bezuinigen. Tot 9 mei kunnen de inwoners een keuze maken uit bezuinigingsmaatregelen, maar ook aangeven of ze liever belastingen verhogen. In twee weken tijd hebben bijna 800 inwoners hun mening gegeven. De gemeente telt 29.000 inwoners. In drie aparte bijeenkomsten worden ouderen – volgens de gemeente minder vertrouwd met internet – gevraagd mee te denken over te nemen bezuinigingsmaatregelen.


Kadernota

‘Daarnaast organiseren we in de tweede helft van mei een aantal verdiepende bijeenkomsten, waarin we onze inwoners vragen hun keuzes toe te lichten’, aldus woordvoerder Michel Kok van Molenwaard. De adviezen en suggesties van de inwoners nemen raad en college mee bij de discussie over de kadernota die in juli wordt gevoerd.


Bestuursstijl

Dordrecht heeft inmiddels twee keer de hulp van de inwoners ingeroepen. In 2011 en in 2013. ‘Het college dat in 2010 aantrad wilde de bewoners vaker en eerder − meer aan de voorkant van het besluitvormingsproces − betrekken’, aldus woordvoerder Mark Benjamin. ‘De inzet van de begrotingswijzer paste in die bestuursstijl.’


Bezuinigingskeuzes

De eerste keer werden de inwoners via de begrotingswijzer gevraagd waar de gemeente meer en minder aan moest uitgeven. 918 mensen deden toen mee. Dordrecht telt 118.000 inwoners. In 2013 werd onder de noemer ‘bezuinigingskeuzes’ de inwoners opnieuw online gevraagd mee te denken. ‘Dit keer over een deel van de bezuinigingen die we moesten doorvoeren’, aldus Benjamin.


Intensieve campagne

De stad moet in 2014 vier miljoen bezuinigen en in 2016 acht miljoen. De inwoners mochten meepraten over twee miljoen aan bezuinigingen en kregen twintig maatregelen voorgelegd. Die voorstellen kwamen niet alleen uit de collegekoker, maar ook uit die van de raadsfracties. ‘Dit keer reageerden er 4.000 inwoners, maar we hebben toen ook een veel intensievere campagne gevoerd.’ Beeldmerk van de campagne was de stripfiguur Dries uit Schapekoppen, een wekelijkse cartoon van tekenaar Ron van Maaren in de plaatselijke krant (zie illustratie bij artikel).


Schijnparticipatie

Het zit er dik in dat Dordrecht de komende jaren opnieuw moeten bezuinigen. Benjamin weet niet of inwoners dan weer online mogen meedenken. ‘Vanuit de raad kwamen gemengde reacties. Sommigen vonden het helemaal niets en noemden het een vorm van schijnparticipatie. Anderen waren juist wel enthousiast.’


Halffabricaten

Molenwaard en Dordrecht gebruikten de online begrotingswijzer van ProDemos. Tien jaar geleden zette ProDemos voor tien gemeenten een begrotingswijzer op en tekende voor zowel de ‘vulling’ als het communicatietraject. ‘Nu leveren we halffabricaten, waarmee gemeenten zelf aan de slag kunnen’, vertelt Jochum de Graaf, projectleider begrotingswijzer bij ProDemos.


Begrotingswijzer 2.0

Gemeenten kunnen er voor kiezen om hun inwoners sec inzicht in de begroting te geven, maar ze ook vragen aan de knoppen te draaien. Als de begroting maar sluitend eindigt, kunnen ze naar hartenlust aangeven waarop moet worden bezuinigd, waarop geïntensiveerd en welke belastingen omhoog of omlaag kunnen. ProDemos werkt momenteel aan wat De Graaf begrotingswijzer 2.0 noemt. ‘Denk aan buurtbegrotingen, of een tool waarmee gemeenten hun inwoners kunnen vragen waaraan meevallers moeten worden besteed.’


Frequenter

Politiek Online (inmiddels opgegaan in EMMA Communicatie) heeft onder meer voor Eindhoven (in 2010) en een aantal andere gemeenten een online bezuinigingstool ontwikkeld. ‘Vaak zie je dat gemeenten zoiets doen aan het begin van een nieuwe collegeperiode’, aldus Ton Baetens, partner bij Emma Communicatie. In het buitenland wordt het instrument frequenter ingezet, weet hij. Baetens verwacht dat begin volgend jaar meer gemeenten de online hulp van inwoners zullen inroepen, onder meer om hen te vragen mee te denken over het opvangen van de bezuinigingen op de Wmo.


Legitimatie

Zijn ervaring is dat gemeenten het instrument niet zozeer inzetten vanuit het beleidsproces, maar ‘vanuit een legitimatieproces. Om burgers te betrekken bij noodzakelijke bezuinigingen, denkt men er meer begrip en draagvlak voor te krijgen.’ Belangrijk is dat gemeenten de resultaten terugkoppelen, benadrukt Baetens. ZXo stond in de bezuinigingsvoorstellen van Eindhoven duidelijk aangegeven welke ideeën door inwoners waren aangedragen. 

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jannie
Toevallig ben ik één van die inwoners die deze begrotingswijzer van gemeente Molenwaard heeft ingevuld. Het nadeel is dat je als burger geen idee hebt (inhoudelijk) waarom je op sommige punten wel 'mag' bezuinigen en op andere punten niet. Een voorbeeld: Molenwaard geeft als optie om te bezuinigen op het leerlingenvervoer voor gehandicapten, maar niet de optie om te bezuinigen op het leerlingenvervoer op geloofsovertuiging. Hoe weet je als burger nu dat dit laatste wettelijk een privilege is en voor de gehandicapten niet wettelijk is vastgelegd? Er staat dat je kunt kiezen dat de speeltuinen gehalveerd worden, maar aan de andere kant wordt er ook gesuggereerd dat als omwonenenden de handen uit de mouwen steken er toch wel meer speeltuinen kunnen blijven. Het is moeilijk voor een burger om dit allemaal te kunnen begrijpen omdat ze met de inhoud en achterliggende gedachten niet bekend zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
G.Deckzeijl
Een paar simpele feiten...

En nog steeds werkt (overheids)propaganda feilloos.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/22578409/__Me …

Bezuinigen = minder geld uitgeven.

Bezuinigen is dus niet: de burger meer geld vragen, lees: zijn lasten

zodanig verhogen dat ze onbetaalbaar worden.

Dát bezuinigen noemen is niets anders dan de boel BESODEMIETEREN, klinkklare LEUGENS verkopen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J. Lenssen
Voor 'inspraak' van enkele inwoners (Molenwaard: 2,8%, Dordrecht 2011: 0,8%, Dordrecht 2013: 3,4%) worden intensieve campagnes, wekelijkse krantenberichten, organisaties als ProDemos en Politiek Online betaald vanuit de gemeenschapskas. Waartoe kiezen wij ook alweer raadsleden?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jansen
Helemaal eens met de vorige reactie. Aanvullend mag worden vermeld dat het de noodzaak onderstreept dat raadsleden beschikken over kennis en kunde om naast de eigen portefeuille ook integrale afwegingen te kunnen maken. Partijpolitiek kunnen overstijgen en zichtbaar te zijn voor de burgers die zij dienen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan Kuipers / re-integratiecoach
Waarom wordt dit niet omgedraaid? Waarom besteden de gemeenten niet meer geld aan re-integratietrajecten om mensen uit de uitkering te krijgen? Hierbij heb ik persoonlijk een duidelijke visie en is in de praktijk gebleken dat het werkt. Geef goede ondersteuning en ga samen met de klantmanager en de re-integratiecoach en de bewuste klant om tafel. Maak harde afspraken en komt de klant die niet na, ga dan sanctioneren. Hier wordt heel snel over gesproken en werkt uitstekend. Ga niet direct de verdiensten volledig korten de met werken zijn verdiend maar stimuleer om helemaal uit de uitkering te komen en te blijven. Met o.a. de SDV en de gemeente Nunspeet zijn hier goede resultaten mee geboekt. Ga na een jaar nog eens een extra beloning geven die eenmalig kan worden verstrekt. Dus niet telkens van werkgever wisselen en dan weer opnieuw beginnen en extra incasseren, nee eenmalig. Ik heb hier de nodige ervaring mee opgedaan en sta open om daar eens over te brainstormen. Bij voorkeur in mijn eigen werk en woongebied te denken dan aan Twente, Achterhoek, Liemers, stuk Ooypolder, Arnhem tot aan Apeldoorn. Ga verder maar eens op huisbezoek en zie dan de resultaten. Minder ten onrechte verstrekte uitkering en gemotiveerd om aan het werk te gaan. Ik word gecontroleerd en kan me niet meer zo vrij bewegen. Vergeet zeker de groep allochtonen niet die vaak beter willen aanpakken dan menig autochtoon. Ook hier heb ik de nodige ervaring mee.

Wie durft de uitdaging aan?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
mark / ambtenaar
Initiatief dat is aan te moedigen.Aan de andere kant wel vreemd. De gemeenteraad is gekozen door de bewoners en zou moeten weten wat er speelt door de stad of het dorp in te gaan en met mensen te praten. Ik krijg steeds meer het idee dat zij zich alleen met zichzelf bezighouden, dikke pakken papier doorlezen. Zij vallen over details en hebben daardoor geen overzicht over wat echt belangrijk is en weten al totaal niet wat er speelt onder de bevolking omdat ze daar geen contact mee hebben. Hebt u buiten verkiezingstijd wel eens een raadslid gezin...?

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie