Advertentie

Vergunningverlening gemeenten moet professioneler

Voor alle gemeenten moet het monstertruck-ongeval in Haaksbergen een aanleiding zijn om hun proces van vergunningverlening nog eens kritisch tegen het licht te houden. Waar mogelijk moet het worden geprofessionaliseerd.

14 september 2015

Voor alle gemeenten moet het monstertruck-ongeval in Haaksbergen een aanleiding zijn om hun proces van vergunningverlening nog eens kritisch tegen het licht te houden. Waar mogelijk moet het worden geprofessionaliseerd.

Dat geldt volgens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken ook voor de kwaliteitseisen die aan de vergunningen worden gesteld. Hij schrijft dat in een reactie van het kabinet op het rapport Monster truck ongeval Haaksbergen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Uit dat rapport blijkt volgens Plasterk niet dat de regelgeving over evenementen tekort schiet. Het kabinet ziet het rapport dan ook als een oproep aan gemeenten om de aanbevelingen ter harte te nemen en waar mogelijk het proces van vergunningverlening verder te professionaliseren.

Gepaste aandacht

Bezoekers van een evenement moeten er volgens Plasterk op kunnen vertrouwen dat zowel organisatoren, als de overheid als vergunningverlener en handhaver alles hebben gedaan wat in hun macht ligt om risico’s voor veiligheid en gezondheid te minimaliseren. Betrokken functionarissen moeten door de gemeente worden gestimuleerd om elke aanvraag met ‘gepaste aandacht’ te behandelen en alert te zijn op mogelijke risico’s die de openbare orde en veiligheid in het geding kunnen brengen. Zij moeten daarvoor over kennis beschikken om de risico’s te kunnen inschatten en afwegen.

Vertrouwen in gemeenten

Het kabinet heeft er vertrouwen in dat gemeenten de aanbevelingen van de Onderzoeksraad serieus nemen. De minister verwijst onder andere naar een conferentie die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten komend najaar organiseert over risicobeheersing bij evenementen. Verder wordt de vraag hoe gemeenten omgaan met het verlenen van een evenementenvergunning en het handhaven van de vergunningseisen meegenomen in onderzoek naar de gemeentelijke uitvoering van handhaving en toezicht. Dat onderzoek is aan de Eerste Kamer toegezegd.

Daarnaast zijn de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg bezig een onderzoek af te ronden naar vergunningverlening, advisering en toezicht en handhaving rondom evenementen. Dat leidt volgens Plasterk mogelijk tot aanvullende inzichten en aanbevelingen.

Geen vervolging ambtenaren

Bij het ongeluk in Haaksbergen vielen vorig jaar september 3 doden en 28 gewonden. In juni besloot het Openbaar Ministerie de chauffeur van de monstertruck en de betrokken evenementenorganisatie te vervolgen voor dood door schuld en het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door schuld. De gemeente Haaksbergen en betrokken gemeenteambtenaren kunnen vanwege de strafrechtelijke immuniteit van de overheid en haar ambtenaren voor de uitvoering van exclusieve overheidstaken niet worden vervolgd.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Robbert stam / Adviseur omgevingmanagement en v/h vergunningverlening
Van het proces van het verlenen van een vergunning voor een evenement weet ik niet veel, ik meen me te herinneren dat er wordt gefocustop de constructieve veiligheid van bouwwerken en geluids- en verkeersoverlast en schade aan de (openbare) terreinen. Ik meen mij te herinneren dat de vergunning onder de Wabo is 'gerommeld en datmaar voorziet de daarmee de Awb in het proces voorziet. Maar ja waarom zou je je bezighouden met oplossingen zoals technische richtlijnen voor het inrichten van evenemententerreinen voor dit soort evenementen als je ook mooie onderzoeken kunt doen en de schuld geven aan processen en de uitvoerders terwijl de laatsten geen goed gereedschap hebben ( op persoonlijke titel geschreven voor de tweede bak koffie, dan ben ik nog wat fel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Robin
En we gaan weer verder met het stimuleren van risicomijdend gedrag. Iets dat de Rijksoverheid toch wil bestrijden? Meer participatie, meer verantwoordelijkheid voor burger bedrijf, enz? Bestuurders in ons land zijn als een kip zonder kop. Vind je het gek dat risicomijdend gedrag onder ambtenaren plaatsvindt... Maar goed.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie