Advertentie

Onderzoeksraad Integriteit Overheid meldt zich online

De Onderzoeksraad Integriteit Overheid heeft op een nieuwe website informatie op een rijtje gezet voor (ex-)ambtenaren die melding willen maken van vermoede misstanden.

27 februari 2013

De in oktober opgerichte Onderzoeksraad Integriteit Overheid heeft op een nieuwe website informatie op een rijtje gezet voor (ex-)ambtenaren die melding willen maken van vermoede misstanden.


Niet over de schutting
Nee, het is geen prikbord waar (ex-)ambtenaren elk vermoeden van integriteitsschending over de schutting kunnen gooien. De nieuwe site van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO) biedt wel een veelheid van informatie over de juiste aanpak voor ambtenaren met vermoedens van misstanden en neemt daarnaast ook meldingen in ontvangst, via downloadbare formulieren. De OIO is de opvolger van de Commissie Integriteit Overheid, die een beperkter werkgebied kende. De Onderzoeksraad doet uiteraard onderzoek naar vermoede misstanden, maar doet ook algemene aanbevelingen aan overheidsinstanties om misstanden te voorkomen en beschermt de rechtspositie van de melders, ook na het onderzoek.

Eerst binnenshuis melden
"Het uitgangspunt is dat mensen eerst melden in hun eigen organisatie. Wordt hun melding niet adequaat behandeld, dan kunnen zij naar de Onderzoeksraad gaan. Alleen als er heel goede redenen zijn is het de bedoeling rechtsreeks melding te maken bij de Onderzoeksraad", stelt een woordvoerster van de raad. Enkele jaren geleden zijn de criteria voor het kunnen melden van misstanden wel verruimd. Bij de CIO (de voorlopen van de Onderzoeksraad) kwamen in 2007 12 meldingen binnen, in 2008 19, in 2009 29, in 2010 43, in 2011 42 en in 2012 38. Daarvan worden overigens steeds slechts enkele daadwerkelijk onderzocht. Momenteel heeft de onderzoeksraad onderzoeken lopen bij penitentiaire inrichtingen en bij de politie.

Ook ex-medewerkers
De Onderzoeksraad Integriteit Overheid is er voor alle medewerkers van Rijk, politie, defensie, provincies en ZBO's of voor ex-medewerkers die nog geen twee jaar uit dienst zijn. Ook ZZP’ers, uitzendkrachten, en gedetacheerden in deze overheidssectoren kunnen bij de Onderzoeksraad terecht. (Voor gemeenten is er een aparte Landelijke Commissie Klokkenluiders Gemeenten). De Onderzoeksraad Integriteit Overheid meldt expliciet dat een rechtspositioneel conflict niet als misstand zal worden aangemerkt. Daar zijn andere wegen voor. De OIO werkt samen met het Adviespunt Klokkenluiders. De Onderzoeksraad Integriteit Overheid bestaat uit mr. Harm Brouwer (voorzitter), dr. Sylvie Bleker-van Eyk, dr. Gjalt de Graaf, prof. dr. Erik Jan Meijboom en drs. Mirjam Sterk.

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

anoniem / mantelzorger
Zolang klokkenluiders niet echt beschermd worden, bv door tot aan hun pensioen volledig doorbetaald worden met behoud van alle rechten, krijg je de onderste steen niet boven. En ook de onderste 15 rijen stenen niet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rene Brozius
Wonderlijk instituut lijkt me. Zou verwachten dat integriteitskwesties in 1e aanleg onderzocht worden door de Rijksrecherche of BIO (politie). Of moeten die nu in 2e aanleg aan de slag met het door OIO verzameld (en dus mogelijk gecorrumpeerd) bewijsmateriaal? Of is de opzet om alles buiten het strafrecht te houden?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Fred IJspeerd / juridisch beleidsmedewerker P&O
Het adviespunt klokkenluiders is een uitstekend instituut. Voor mij is onbegrijpelijk dat de gemeenten nog niet zijn aangesloten. Dat is nog typisch een "overheidsdenken" in "eigen organisaties", terwijl integriteit juist gaat om het vertrouwen van de burger in de overheid die "maling" heeft op hij nu zaken doet met gemeenten, provincies etc.Over een aantal jaren zullen we wel zien of dankzij het Adviespunt Klokkenluiders de overheid ook echt meer integer is geworden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Floor Drost / oud-klokkenluider
In de Tweede Kamer klinken geluiden om de 'banencarrousel' een halt toe te roepen.

Politici worden lobbyist, ambtenaren worden politici, lobbyisten worden ambtenaren en ex-justitie medewerkers krijgen een leuke bestuursfunctie toebedeeld, dit alles dan niet voorafgegaan door partijpolitieke afwegingen.

Voor een leek lijkt het allemaal heel degelijk en keurig te gaan, echter ik blijf mijn wenkbrauwen fronsen; geen enkele klokkenluider of ex-klokkenluider wordt uitgenodigd om zitting te nemen en wat voor bestuursorgaan of vertrouwensinstituut dan ook. Dit is beslist geen open sollicitatie want er zijn genoeg andere capabele (ex) klokkenluiders die verstand van zaken hebben. En die hoeven echt niet volgens salarisschaal 18 te worden betaald.

Nederland, schaam je!!

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henri Okken / Klokkenluider corruptie misbruik praktijken Hoogeveen &Drenthe.
Recht positie van de klokkenluiders !

Het is gewoon dramatisch hoe de overheid met de recht positie omgaat! Tot op de dag van vandaag heb ik nooit van m'n rechten gebruik mogen maken. Advocaten die de zaak belazeren ! Bestuurders die zich niet aan afspraken houden. Weg kruipen in de schuilkelder ! Ramen en deuren sluiten. Agenten voor het corrupte karretje spannen , van de Drentse bestuurders .Het zijn maffia lieden. De bewijzen spreken voor zich . Deze mensen vormen een gevaar voor de samenleving ! Het word tijd voor een ander belijd . Het word tijd dat wij ingrijpen . Het volk moet langzamerhand in opstand komen. Niet langer over ons heen laten walsen. Deze schurken moeten veroordeeld worden ! Met alle respect, ieder mens kan een fout maken, maar dit zijn terreurdaden ! Terreurdaden die verdedigt worden door het corrupte systeem. Een systeem dat criminele frauderende en corrupte bestuurders beschermt. Maar niet getreurd! De bevolking mag straks weer stemmen op deze corrupte staatslieden . Te smerig voor woorden ! Vriendelijke groet, H. Okken. Klokkenluider misbruik & corruptie & maffia praktijken Hoogeveen Assen Alescon Drenthe.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie