Advertentie

Ambtelijke fusies onder de loep

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) laat een onderzoek doen naar de effecten van ambtelijke fusies op de participerende autonome gemeenten. Dat moet leiden tot een algemeen beeld over het functioneren en presteren van ambtelijke fusies in de praktijk.

24 juli 2015

Bij opnieuw vijf gemeenten is definitief besloten om tot ambtelijke fusie over te gaan. Per 1 januari is die fusie in Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen een feit. Ook in Maasdriel en Zaltbommel is de kogel door de kerk. Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) laat een onderzoek doen naar de effecten van ambtelijke fusies op de participerende autonome gemeenten. Dat moet leiden tot een algemeen beeld over het functioneren en presteren van ambtelijke fusies in de praktijk.

Gemeenschappelijke regeling

Voor de ambtelijke fusie in Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen is de bedrijfsvoeringsorganisatie ABG opgericht. De juridische vorm van de ABG wordt een gemeenschappelijke regeling (GR), zo hebben de drie colleges deze week besloten. Belangrijke argumenten voor de samenwerking in de Bommelerwaard (Maasdriel en Zaltbommel) zijn verbetering van de kwaliteit van dienstverlening en vermindering van de kwetsbaarheid van de organisaties.


'Dood in de pot'

De afgelopen weken hebben veel gemeenten besloten tot een ambtelijke fusie. Dit construct kent zowel voor- als tegenstanders. De criticasters zien het niet alleen als een manier om aan een bestuurlijke fusie (herindeling) te ontkomen, zoals hoogleraar staatsrecht/decentraal bestuur aan de RUG Hans Engels. Hij noemt de hausse aan ambtelijke fusies ‘de dood in de pot voor daadwerkelijk democratisch en autonoom lokaal bestuur’. Een financieel medewerker van het ambtelijk samenwerkingsverband Dinkelland en Tubbergen (sinds 2013) stelt dat het grote voordelen biedt. Nadeel is volgens hem wel dat dat de btw over de loonkosten van de nieuwe ambtelijke organisatie, die de loonkosten met btw doorfactureert aan de samenwerkende gemeenten, via het btw-compensatiefonfs (BCF) niet helemaal kan worden gecompenseerd. ‘Dit leidt echt tot een fors nadeel’, aldus deze ambtenaar. Voor dit fiscale aspect is volgens hem geen oplossing. In Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk is men zeer tevreden over de ambtelijke fusie die per 1 januari 2014 van kracht werd.


Motieven en doelen

Op verzoek van Plasterk gaat SeinstravandeLaar onderzoek doen naar het functioneren van ambtelijke samenwerkingsverbanden. Het onderzoek gaat onder meer in op de hoofdmotieven en doelen van gemeenten om ambtelijk te fuseren. Ook de aansturingsmogelijkheden van ambtelijke fusieorganisaties worden in beeld gebracht.

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Mark de Vries / Adviserend Partner
Ik ben heel benieuwd vanuit welke perspectieven men dit onderzoek gaat inzetten. Daarnaast ben ik ook benieuwd naar de beoogde termijn waarin men een echte vooruitgang wenst waar te nemen. Hoe toets je bijv. de verbetering van Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kosten (en evt nog 1 of 2 K's)?

Is er een duidelijke en geaccepteerde beginsituatie die zo specifiek is dat je hem ook echt kunt vergelijken met het uiteindelijke resultaat?

Worden bijv. alle voorbereidingskosten die ambtelijk en bestuurlijk zijn gemaakt ook meegenomen als investeringsbedrag van de fusie-organisatie?

Vergelijkt men alleen begrotingen of ook resultaten met elkaar?

Wat had men achteraf anders moeten doen om deze verandering in beter rendement/resultaat te geven?

En vooral: welke nieuwe inzichten denkt men te krijgen bovenop hetgeen we al bij heel veel andere onderzoeken hebben gezien?
Hans Schalkwijk / adviseur
Ambtelijke organisaties zijn voor het merendeel uitvoeringsorganisaties. Om daar politieke organen van te maken gaat wel wat ver. Het beleidsdeel hoort bij het openbare bestuur. Veel regelgeving komt uit Den Haag of zelfs uit Brussel. Daar kunnen gemeenten weinig aan veranderen. Dus doe die uitvoering nu maar gewoon bij samenwerkingsorganen. In Den Haag noemen ze dat decentralisatie.
Vraagje
Grappig als professor om een ambtelijke fusie dood in de pot te noemen voor lokaal bestuur. Juist de bestuurlijke fusie creëert een enorme afstand naar de burgers. Hiernaar heeft het Coelo met hulp RUG onderzoek gedaan (zie deze site). Leest de professor de onderzoeken van zijn eigen universiteit niet?
Hannes Haganum / kritisch lezer
Het is ook Holland op zijn smalst. Bestuurlijke samenwerking is een logisch proces, maar welke malloot bedenkt dan dat er een soort z.b.o. moet komen en er BTW geheven moet worden ? En graag ook meer redactionele kwaliteit. 'Dit construct' is geen Nederlands. in Nederland gebeurt alles 50 jaar later, sprak Goethe al. In Duitsland kent men de Kreise en later ook de Verkehrsverbünde. Het werkt uitstekend en Duitsers voelen zich betrokken bij hun openbaar bestuur.
Tjeerd Bosma / Afdelingshoofd
Het is goed dat Plasterk de ambtelijkefusies laat onderzoeken. Maar dat uitgerekend een bureau dat zelf aan de wieg staat van veel van deze fusies dit gaat doen zegt van te voren al veel over de uitkomsten......
chbkd / constitutioneel jurist
De gedrevenheid van de bestuurders weet van geen ophouden; daar zijn het bestuurders voor. Lukt de gemeentelijke fusie niet, dan maar ambtelijke fusie; maar fusie zal het moeten wezen. Provincies opheffen, gemeenten fuseren en na de fusie nog eens fuseren; totdat er eigenlijk alleen Den Haag over is. Zodat tenslotte het beraad bij de kabinetsformatie (men weet: een afspraak tussen twee of maximaal drie personen) eindelijk onaantastbaar zal zijn voor heel het land; tot de volgende verkiezingen, die er niet toe doen. De ontwikkeling naar meer en meer demokratie is immers historisch onafwendbaar!
chbkd / constitutioneel jurist
De gedrevenheid van de bestuurders weet van geen ophouden; daar zijn het bestuurders voor. Lukt de gemeentelijke fusie niet, dan maar ambtelijke fusie; maar fusie zal het moeten wezen. Provincies opheffen, gemeenten fuseren en na de fusie nog eens fuseren; totdat er eigenlijk alleen Den Haag over is. Zodat tenslotte het beraad bij de kabinetsformatie (men weet: een afspraak tussen twee of maximaal drie personen) eindelijk onaantastbaar zal zijn voor heel het land; tot de volgende verkiezingen, die er niet toe doen. De ontwikkeling naar meer en meer demokratie is immers historisch onafwendbaar!
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Het vertrouwen in de kwaliteit van het eigen ambtelijk apparaat van Binnenlandse Zaken is bij politiek Den Haag kennelijk zo groot dat een geldverslindend onderzoek extern moet plaatsvinden.

Overigens idioot dat dit Kabinet en de VNG de btw problematiek rond gemeenten maar op zijn beloop laten en niet in staat zijn om dit op een voor partijen redelijke manier te regelen.
Johan de Wit
Dan krijgen we een nog grotere criminele onveilige organisatie.
Wim Stapel / raadslid VVD Steenwijkerland
Het openbaar bestuur dient vooral haar dienstverlening aan ondernemers en burgers te verbeteren en zich te beseffen dat we geen keuze hebben op het gebied van overheids diensten. Discussies over grootte in relatie Tot kwaliteit en prijs van de dienst blijken weinig eenduidig. Onderzoeken bevestigen dit. Stop met de borrel praat over meest gewenste grootte en verdiep je in vverbetering van de kwaliteit van je diensten. Burgers en bedrijven zullen u daarom waarderen
Advertentie