Advertentie

‘Wat Pieter Omtzigt overkwam, overkomt mij ook’

Het Openbaar Ministerie houdt in het hoger beroep dezelfde strafeis aan tegen het Bloemendaalse raadslid Marielys Roos als eerder voor de rechtbank voor schending van het ambtsgeheim: zestig uur werkstraf of dertig dagen hechtenis voorwaardelijk. ‘Ik ben in Bloemendaal tot staatsvijand nummer 1 verklaard’, reageerde Roos, tevens fiscaal jurist, in haar slotwoord.

27 april 2021
hamer-rechter.jpg

Het Openbaar Ministerie houdt in het hoger beroep dezelfde strafeis aan tegen het Bloemendaalse raadslid Marielys Roos als eerder voor de rechtbank voor schending van het ambtsgeheim: zestig uur werkstraf of dertig dagen hechtenis voorwaardelijk. ‘Ik ben in Bloemendaal tot staatsvijand nummer 1 verklaard’, reageerde Roos, tevens fiscaal jurist, in haar slotwoord.

E-mails verdwenen
In haar slotpleidooi stelt Carene van Vliet, advocaat van Roos, dat er sprake is van een politiek proces in samenwerking met de gemeente Bloemendaal om een kritisch raadslid de mond te snoeren, zo vat het Noordhollands Dagblad dat de zaak vrijdag bijwoonde haar betoog samen. De tegenwerking vanuit het OM zou moeten blijken uit het, ondanks meerdere verzoeken, niet willen meewerken aan een ‘digital recovery’ van het e-mailbestand van oud-burgemeester Ruud Nederveen. Er zijn mails verdwenen die Roos zouden kunnen vrijpleiten. Kennelijk zijn die niet gearchiveerd. Roos heeft daar haar twijfels over, want bij Wob-verzoeken van anderen kwamen wel mails van Nederveen naar boven. De oud-burgemeester van Bloemendaal was ook degene die aangifte had gedaan tegen Roos.

Eerlijk proces
Maar volgens advocaat-generaal Marius Teengs Gerritsen is het volledig onjuist dat het OM met de gemeente Bloemendaal zou samenwerken en er sprake van een eerlijk proces. Hij heeft nog nooit eerder meegemaakt dat de verdediging zoveel kon inbrengen als in deze zaak en noemt de juridische argumenten ‘niet steekhoudend’, citeert het dagblad hem. Ook het gelijkheidsbeginsel zou niet worden geschonden. Andere raadsleden brachten weliswaar ook geheime informatie naar buiten, maar bij Roos gaat om ‘opzettelijke schending van deze geheim verklaarde stukken’. Daarom wordt zij wel vervolgd en de andere raadsleden niet.

Verschil van mening
Geheimhouding. Daar draait het in deze zaak om. Volgens Van Vliet klopt de geheimverklaring van 4 november 2014 niet, omdat de juiste handtekeningen niet onder het collegebesluit staan. Maar de advocaat-generaal stelt dat wethouder Tames Kokke namens de burgemeester heeft getekend en dat dit kan volgens de Gemeentewet. Over of bekrachtiging door de gemeenteraad nodig is om stukken geheim te verklaren verschilt hij van mening met Van Vliet, tekent het Noordhollands Dagblad op. In november 2019 zei hoogleraar staatsrecht Solke Munneke hierover in Binnenlands Bestuur dat uiteindelijk de gemeenteraad besluit over wat geheim moet blijven, maar het daarmee ook een politieke kwestie kan worden. ‘Veel is onoverzichtelijk.’

Selectiviteit
In haar boek ‘Alles is hier geheim’ uit 2017 haalt Roos Munneke en emeritus hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga aan als hoogleraren die zich eind 2015/begin 2016 hebben gebogen over haar dossier en een ‘deskundigenbericht inzake geheimhouding gemeente Bloemendaal’ uitbrachten. Het is volgens hen ‘onbestaanbaar’ dat een dossier voor twee raadsleden geheim wordt verklaard, terwijl het dossier ook is ingezien door diverse andere raadsleden, zonder dat er bij hen sprake was van opgelegde geheimhouding. De selectiviteit zou de staatsrechtelijke positie van de betreffende raadsleden bedreigen. Deze vorm van selectieve geheimhouding is niet in overeenstemming met het stelsel van de wet en Grondwet. Hierom kan ‘de algemene lijn van de genoemde jurisprudentie niet van toepassing zijn op het raadslid dat de informatie openbaar maakte’.

Deskundigenrapport
Het deskundigenrapport werd echter afgeserveerd door de officier van justitie tijdens de rechtszaak bij de rechtbank van Haarlem en aan het verzoek van de advocaat van Roos om de hoogleraren op te roepen gaf de rechtbank toen geen gehoor. Navraag bij Roos leert dat zij en haar advocaat meerdere verzoeken bij het hof hebben ingediend om de hoogleraren wel op te roepen, maar dit stond het hof niet toe. Het deskundigenrapport zelf maakt wel deel uit van de processtukken. Dat was al bij de rechtbank het geval. ‘Ik heb voor ik de stukken openbaarde goed uitgezocht hoe het met die geheimhouding zat. Ik heb de VNG om een opinie gevraagd en een artikel van Munneke erover gelezen. Bij geheime stukken ter inzage leggen moet geheimhouding ook worden bekrachtigd door de gemeenteraad. En als dat niet gebeurt, dan vervalt de geheimhouding.’

Verontrustend
‘De lokale democratie staat in heel Nederland onder druk’, schrijft Roos in het voorwoord van haar boek. ‘Veel gemeenten leunen op geheime besluitvorming. Zij houden gevoelige kwesties liefst buiten de openbaarheid. Zo kan gemeentepolitiek een podium gaan bieden aan volksvertegenwoordigers en bestuurders voor wie de waarheid niet doorslaggevend is. Dan wordt politiek een banenmachine en integriteit een vervelend onderwerp. Dat is verontrustend.’ En even verderop: ‘Burgers die hun recht proberen te halen, staan bij voorbaat op achterstand. De gevolgen daarvan zijn groot.’ Ze heeft naar eigen zeggen tijdens haar raadslidmaatschap tientallen meldingen ontvangen van burgers die zich slachtoffer voelen van de gemeente, ‘van burgers die vermalen dreigen te worden tussen de raderen van de overheid.’

Pieter Omtzigt
Het klinkt als de Toeslagenaffaire, maar dit schreef ze in 2017. Afgelopen vrijdag maakt Roos in haar slotwoord voor het gerechtshof zelf de analogie met nu. Ze beschouwt zichzelf als ‘de Pieter Omtzigt van deze gemeente’. ‘Wat hem is overkomen, gebeurt mij ook. Informatie wordt achtergehouden, er wordt een andere functie voor hem gezocht en gesproken om hem te sensibiliseren. Het is voor mij pijnlijk herkenbaar, maar ook intriest. Tegelijk is het een verademing: ik ben niet de enige die dit overkomt’, citeert het Noordhollands Dagblad haar. Ze spreekt van een ‘politiek proces’, waarbij zij tot ’staatsvijand nummer één’ is verklaard in Bloemendaal. ‘Wat denkt u dat het met mij doet als ik hoor dat er speciaal voor mij tijdens een raadsvergadering een busje bij het gemeentehuis staat met politieagenten? Ik ben een kritisch raadslid, maar het bestuur in Bloemendaal is door en door verrot.’

Het gerechtshof Amsterdam doet op dinsdag 1 juni a.s. uitspraak.

Reacties: 21

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Rood hesje / Jan Zijkgraaf
@Keijzer: hear hear, de 'Keijzer' spreekt en gaat in een onnavolgbaar betoogt zomaar van deze Bloemendaalse affaire naar de notulen van de ministerraad!

@Rob Slewe: geacht raadslid Slewe, u bent partij in deze affaire. Dat maakt uw betoog overduidelijk gekleurd. het gaat hier immers over de schending van de geheimhoudingsplicht op stukken over de landgoed 'Elswoutshoek' waarin u directe betrokkenheid hebt. Het past u als raadslid om daar wat terughoudend over te zijn. En overigens zullen betrokkenen van de andere partij, die ongetwijfeld ook twee volle dagen aan deze bizarre zaak kwijt zijn geweest, ook zo hun beleving hebben wat er wel of niet is gezegd en aangevoerd. En ieder die zich een beetje op de hoogte stelt van het reilen en zeilen in deze geheimhoudingsaffaire, zal tot de ontdekking komen dat een vergelijking van de positie van mevrouw Roos met die van de heer Omtzigt nog meer verschillen heeft dan die tussen appels en peren. Al was het maar dat de heer Omtzigt het opnam voor weerloze burgers, terwijl in deze zaak raadsleden zich min of meer bezig houden met priveaffaires van hun persoonlijke contactenkring. Kortom mevrouw Roos zou zich diep moeten schamen voor de door haar getrokken vergelijking met de heer Omtzigt
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Keijzer
https://www.youtube.com/watch?v=fEhTXKTB8doEen interview met Professor van Schendelen en 2 dagen oud, over invloedpolitiek. Het terrein wat zijn expertise vormt als academicus. Anderen zullen daar zwaardere benamingen aan geven zoals machtspolitiek of powerplay. Hij heeft er een boek over geschreven.Kernonderwerp van het gesprek is invloedpolitiek binnen Nederland en van Nederland richting Brussel en andersom. Van Schendelen noemt hierin de stamgasten cultuur - de kritiek dus van Fortuyn op het ons kent ons systeem en de talloze koterijen, etc.

Zelfs het begrip - klef - gebruikt de professor.Het gesprek geeft wat inzicht op mijn eerdere vraag in een post: waarom zou de kwalijke bestuurscultuur in Nederland, niet ook in EU gelden? Laat staan daarbuiten. Het blijkt niet helemaal hetzelfde te zijn. Wel openlijker, maar invloed veel subtieler toegepast wordt. De vraag wat mij betreft is dan zeer, wat het begrip democratie dan nog waard is, ongeacht bij deze subtielere vorm, of dat dit gebeurt bij keiharde powerplay?De enorme invloed van de linkse kerk hoorde ik niet langskomen, want in Brussel zitten ontegenzeggelijk heel wat mensen in die invloedssfeer. Dus vertaalt zich dat ook in invloedpolitiek, binnen de burelen van EU in Brussel. Binnen het overleg tussen regeringsleider met de extreem ambitieuze en links liberale Charles Michel als voorzitter, kun je zeker wel van powerplay spreken en ieder voor zich: my country first. Dat overstijgt wel in het kwadraat het begrip "invloedpolitiek".Waar ik Rinus van Schendelen heel erg in heb gewaardeerd, dat hij niet meeging in de collectieve demonisering van Fortuyn. De professor hem zelfs zijn beste onderhandelaar ooit noemde, tijdens de coalitievorming in Rotterdam, waar Professor van Schendelen een rol in had. Fortuyn trok de andere coalitiepartners niet het vel over de neus, maar gunde die ruimhartig hun portie vertelde Van Schendelen eens in een interview. Van Schendelen is een academicus, die in zijn communicatie niet meanstream is en vrij recht voor zijn raap communiceert, zoals Fortuyn (sociaal econoom) algemeen verstaanbaar Nederlands ook bewust sprak bij openbare optredens, zodat iedereen hem goed kon begrijpen en hij dat ook heel overtuigend en krachtig kon!Bovendien beide heren resultaat gerichte breinen hebben naar het Rotterdamse imago, maar wel met grote verantwoordelijkheid, incl. verantwoording gevend voor hun beleid en daarbij integer bestuur wel voorop staat!De huidige informateur al zei, tegen een doorgeschoten Kamer - ook in dat opzicht - dat je geen coalitie kunt vormen in alle openheid. Van Schendelen zei, eveneens in de geest van Fortuyn, dat je nadien wel moet kunnen verantwoorden waarop beslissingen gebaseerd zijn. Daar kan - per definitie welhaast - de oppositie het natuurlijk niet mee eens zijn. Maar dualisme kan je vergeten, als er voortdurend politiek theater gemaakt wordt binnen en buiten de Kamer en voortdurend moties worden ingediend, dat ministers of een kabinet moeten opkrassen en dat als trofeeën worden gezien, om vooral de eigen achterban te behagen en er aanwas mee bij gaan krijgen.Zijn verhaal strookt met een interview met Fortuyn waarin Fortuyn meldde, dat hij hechte aan goede onderlinge verhoudingen in een coalitie en de andere partijen het hunne ruimschoots gunde.Bovenal - en nu komt het - dat Fortuyn erbij vermeldde - nooit, als een zwak moment zich voordoet bij een coalitiepartner, hij daar misbruik van zou maken. Dat noem ik hoge politieke moraal en daar mag Mevrouw Kaag met haar verachtelijke poging om Mark Rutte uit het torentje te krijgen, met hulp van lijsttrekkers van de andere coalitiepartijen, en met hulp van de joelende rest van lijsttrekkers als ondersteuningstroepen, een broodnodig voorbeeld aan nemen. Fatsoenlijke politiek en Bestuur - landelijk of gemeentelijk - moet van beide kanten komen, wil je de burgers vertrouwen daarin bieden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Inderdaad is het een politiek proces, waar discussies in de gemeenteraad met een rare draai ook nog eens via de rechter langskomen...tjonge jonge niveautje wel daar in Bloemendaal.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
rob slewe / raadslid gemeente Bloemendaal
rood hesje , eerlijk gezegd vind ik het een beetje laf om je naam niet gewoon te noemen.

Ja, ik ben raadslid van de gemeente Bloemendaal en dat meld ik ook direct.

Er zijn stukken boven water zijn gekomen die klip en klaar aantonen dat er niet integer is gehandeld en dat geeft mijns inziens een heel goed beeld van de organisatiecultuur waarin het mogelijk is dat zoals wethouder Jur Botter het aardig omschreef een raadslid nu bijna 7 jaar onrechtvaardig achtervolgd wordt met dit strafproces. Een geheimhoudingsbesluit dat er gewoon niet is en ja mijns inziens zijn er heel veel overeenkomsten met Omtzigt, stukken die achtergehouden worden, raadsleden waar om heen een cordon sanitaire wordt gelegd oftewel gesensibiliseerd, enzovoort.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
VVD
DE Rutte doctrine heeft ertoe geleid dat er een verziekte cultuur is ontstaan in dit kabinet. Wat een shit heeft deze man samen met zijn VVD vriendjes gebracht. Toeslagen affaire, windmolen subsidies die naar China gaan, woning te kort, veel te dure woningen, overbodige avondklok, Zalm bij de ABN neergezet die vervolgens witwas fouten maakt, en ga zo maar door. En steeds maar wegkomen met hele slechte geheugens..... De VVD blijft al jaren hoog scoren op de politieke integriteits index !
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
De Majjem
@Rob SleweWat je in deze casus ziet - en nij Pieter Omtzigt - zijn dezelfde mechanismen en patronen die je bij het merendeel van klokkenluiderszaken ziet: het eerst zoveel mogelijk negeren, dan traineren en uiteindelijk het beschadigen van de melder omdat deze niet opgeeft en ondertussen ervan bewust is geworden dat de misstanden structureler en fundamenteler zijn.Zo werkt de doorsnee overheid in zijn algemeenheid waarbij wet- en regelgeving, gedragscodes, checks and balances et cetera er helemaal niet toe doen.En zolang die basis niet op orde is - afdwingbare rechtsbescherming van melders en klokkenluiders met sanctiemogelijkheden tegen ambtenaren en bestuurders, die er eigenlijk al zijn, zie tuchtrecht - zal er in de praktijk weinig verbeteren, simpelweg omdat 'zittende macht' daar niet aan wil.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Keijzer
@Southem Comfort 29 april 2021 09.57Volkomen met u eens en dit zag Fortuyn al en wilde een grondige herstructurering. Dat grand design.Op dit moment de turnsport bij dames actueel. Het ene drama na het andere drama komt boven en met de door uw omschreven en overbekende mechanismen.Algemeen:

De bejegening van turncoaches jegens heel jonge turnsters, zal ook wel aan Mark Rutte liggen volgens het anti-Rutte/VVD front, met de populair geworden nationale hobby van Rutte-bashen, waar velen zich hartelijk instorten, zoals @VVD 29 april 2021 09:39.De intellectuele oneerlijkheid viert hoogtij met zondebok aanwijzen. Een verschrikkelijke reflex, die je keer op keer in de geschiedenis tegen komt. Er moet iemand hangen of een collectief.Ik had al een uitermate slecht gevoel bij ontslag nemen van huidige kabinet en nog erger bij het laten door gaan van de verkiezingen op 17 maart, met voorspelbare onderlinge strijd en polarisatie. Is nou iedereen die zo uit was op het ontslag van de regering en op die verkiezingen, tevreden?Bijna 20 jaar na de moord op Fortuyn, zijn we nu verder en de boel is dermate dieper doorgeziekt, dat je je afvraagt - op het wanhopige af (je zag Wouter Koolmees al zo reageren van de week bij OP I, vanwege de complexe systemen waarmee hij en paar andere collega's moeten werken - hoe je in Hemelsnaam, deze nog veel grotere pijnhoop, moet gaan oplossen.De Kamer blijft liever rollenbollen in en buiten het parlement, dan met constructieve ideeën en plannen te komen. Hopelijk is de huidige ervaren informateur zelf ook maar uit hopeloze wanhoop door dat klimaat, met plannen hieromtrent bezig, om dit in de coalitievorming mee te laten nemen. Die doet, denk ik, tenenkrommend een poging, om nog wat zinnigs uit de brand te slepen. Dat plannen in de coalitievorming, voor een verbeterd politiek- en Bestuursklimaat, ook ten goede komt in Gemeenten.Een zakenkabinet gaan politieke partijen vast niet goedkeuren, om in het algemeen belang, via die uitzonderlijke route, uit de huidige impasse te komen. Een zakenkabinet die functioneert als een crisismanagement onder leiding van Rutte wegens zijn ervaring in de vechtkooien van EU en Euro. Een zakenkabinet met een ruimer mandaat dan normaal, omdat de huidige oppositie ook nu bewijst alleen maar met veel opgeklopte verontwaardiging, tot ordinair oppositie bedrijven toe, om aldus de aandacht van het eigen functioneren af te leiden over de afgelopen 30 jaar en bezig zijn bij een bepaald (eigen) achterban van de bevolking een volkswoede op te zwepen, in de hoop dat hun eigen straatje zo schoongeveegd wordt en dit hen meer leden en/stemmers gaat opleveren.In Vlaanderen noemt men partijen, die niet of nauwelijks kans hebben om mee te regeren, zweeppartijen. Die term (op) zweeppartij is nu wel heel erg van toepassing, maar als de omvang daarvan nu dermate groot is, dit een gigantische verziekende sfeer schept, een verontrustende omvang heeft en moedeloos makend wordt, temeer dat verbijsterend genoeg, mogelijke coalitiepartijen tevens in die contra productieve atmosfeer zijn gedoken. Dit heeft mevrouw Kaag, met haar slogan - nieuw leiderschap - en haar tomeloze ambitie om als eerste Mark Rutte weg te krijgen, zeer opgezweept.VVD is mijn partij niet echt, (de linkerzijde is mij te zeer onder invloed van de nefaste linkse kerk) maar de VVD zit nu eenmaal aan Mark Rutte vast. Hij heeft altijd tot de linkervleugel van VVD behoord en ik zie hem als rechts-light liberaal, al moest hij in de strijd tegen Rita Verdonk zich rechtser profileren een tijd en ook om in de VVD bredere steun te vergaren.Voor mij staat het als een paal boven water, dat indien wij geen Mark Rutte in het torentje hadden zitten, in afgelopen 10 jaar, gelet op het feit dat je steeds 4 partijen nodig hebt (3 ter linkerzijde naast VVD), de Koning wel een touwtje door zijn brievenbus had kunnen laten hangen van paleis Noordeinde, zodat premier Mark Rutte zo met het zoveelste ontslag van zijn kabinet kon binnen wandelen. Net als in Italië, moet het zo wanhopig worden, dat iedereen moe gestreden raakt en zich neerlegt bij een zakenkabinet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Keijzer
Correctie:

......de Koning wel een touwtje door zijn brievenbus had kunnen laten hangen van paleis Noordeinde, zodat een ANDERE premier dan Mark Rutte, zo met het zoveelste ontslag van hun kabinetten konden binnen wandelen. Net als in Italië, moet het zo wanhopig worden, dat iedereen moe gestreden raakt en zich neerlegt bij een zakenkabinet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Keijzer


Citaat: Van Haga (Forum voor Democratie): ga aan het werk, land moet bestuurd worden.

Kamerlid Van Haga vindt dat iedereen medeschuldig is: de ministers, de Kamerleden en de journalistiek. "De Tweede Kamer is hijgeriger en oppervlakkiger dan ooit". Hij spreekt over een verrotte bestuurscultuur en daarom heeft hij de motie van wantrouwen medeondertekend. Aan de andere kant vindt hij dat het land bestuurd moet worden. "Dus stop hiermee en ga aan de slag.

De leider van de ChristenUnie Segers begrijpt de opstelling van niet Forum voor Democratie niet. "U wilt dat het kabinet aan de slag gaat. Maar hoe gaat dat als u een motie van wantrouwen steunt en het kabinet straks met de tas buiten staat?", vroeg Segers. Van Haga zegt dat het kabinet al is gevallen. "Ze zijn al ontslagen. Ik hoop dat er snel een nieuw kabinet vormt en dan waarschijnlijk niet met uw partij." Einde citaat.De heer Segers is met een balk in eigen oog en die van CU, kritiek op FvD aan het geven en geeft diens visitekaartje daarmee haarfijn weer af.He, he, zou Van Hage FvD nog in het rechte spoor kunnen trekken, die helaas Thierry Baudet verknoeit heeft en met de PVV nu in een cordon sanitair zit?Op rechts is behalve PVV en FvD alles bewust non passerant voor links en zodoende de VVD geringeloord kan worden, die nog 3 linkse partijen nodig heeft. Mevrouw Kaag wees hoogst arrogant en hoogmoedig JA21 al af, nog voor die in de Kamer geïnstalleerd was toen Rutte die noemde als optie om in volgende kabinet aan boord te trekken. Die zetels van JA21 zijn nog te marginaal (en ben er nog niet van onder de indruk), maar los van dit alles, is dit de tactiek op links, om toch in een coalitie te kunnen domineren, zoals we de afgelopen, bijna 4 jaar van hebben kunnen "meegenieten". Deze bekende tactiek is plan B. Plan A is een linkse blok. In BE is het gelukt. In Rotterdam ook. In Antwerpen met de grootste partij niet. Hoe haal je het in je hoofd, om voor aantal majeure- en kostbare beslissing, meer dan de helft van het electoraat uit te sluiten. President Trump en de Brexit blijkbaar geen enkele rode vlag heeft betekend op links.De reactie van Van Hage was voor mij de enige verrassing. Verder alles voorspelbaar geschut. De bekende politieke poppenkast. De heer Baudet zou misschien zijn intellect kunnen benutten voor een grand desigh en zodanig, dat dit breed genoeg gesteund wordt. Neem een voorbeeld in Hemelsnaam aan de Vlaamse Bart de Wever van N-VA. Die als historicus zegt, dat als een trendbreuk lukt, dat al een hele vooruitgang is met onvermijdelijke, linkse coalitiepartijen. Het brede perspectief is wel de heer Baudet zijn ding, daarin de historische oorzaak en gevolgen meenemend, wat hij wel kan. Bovendien, ruk een blik sociologen open na 40 jaar massamigratie als partij. De heer Baudet is niet geschikt voor dit ad hoc beroep voor microfoons, tenzij hij de nodige tijd krijgt, en zou beter partijvoorzitter zijn en voorzitter van wetenschappelijke raad van de eigen partij als intellectueel. Hij schiet als fractieleider teveel uit de bocht. Zo wordt de meer redelijke centrum rechtse stemmer steeds in de kou gezet eigenlijk en die het trouwens ook nooit heeft over een rechts blok, maar van die ambitie aan de andere kant, zo zat wordt. Echo van het communisme is dat.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
@Rob Slewe: gut gut, u noemt mij laf omdat ik niet onder mijn eigen naam schrijf. Wat een flauwe dooddoener!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Velen blijken er maar van uit te gaan dat alles wat Marielys Roos beweert waar is. Dat zal de rechter echter wel uitmaken. Roos is vooral uit op conflicten en doet er alles aan om in de aandacht te blijven door overal complotten tegen haar te zien en iedereen die niet in haar straatje past voor gek te zetten. Geef elke gemeente zo'n raadslid en het gehele land wordt onbestuurbaar op lokaal niveau.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Roos Hesje. De enige vergelijking is dat beiden zijn/worden vermalen via Rechtse Ballenclubjes.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
@Keijzer. Kan je die langspeelplaten wat korter houden. Alleen die rechtse lectuur van jou is al nauwelijks leesbaar.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Karel
Zichzelf vergelijken met Pieter Omtzigt is pure grootheidswaanzin van Marielys Roos.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
De Majjem
@KarelNee hoor, het gaat zich erom wat haar overkwam, net zoals Pieter Omtzigt (wegzetten als vervelend, isoleren, sensibiliseren en bij voorkeur nog een functie elders).Wat Pieter Omtzigt als politicus overkwam (omdat hij tot op de bodem ging en daar pas de schellen van zijn ogen vielen) overkomt merendeels anonieme klokkenluiders al decennia, maar daar heeft niemand het over. Die beroepen zich daarna zelfs op de wettelijk vastgelegde rechtsbescherming, maar daar zegt de overheid in de praktijk van Aan Onze Hoela ! Net zoals de ouders in de kinderopvangtoeslagenaffaire.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
De Majjem
Hulde voor Marielys Roos.Niet oproepen van getuigen, niet aan waarheidsvinding doen in zo'n belangrijke kwestie, je ziet het ook terug bij de Raad van State tot aan de dag van vandaag, simpelweg om bepaalde bestuurders uit de wind te houden die eigenlijk allang en voorgoed uit hun positie hadden moeten worden gezet. Systematisch machtsmisbruik. Wie controleert wie op ambtsmisdrijven?De rot in het systeem dat is blootgelegd op Rijksniveau door de Kinderopvangtoeslagenaffaire speelt zich ook op decentraal niveau af, echter in veel gevallen zonder een of zelfs meerdere deugdelijk functionerende volksvertegenwoordigers.En laten we wel wezen: bestuurscultuur wordt gevormd en uitgevoerd door personele invulling. Het zijn altijd personen die beslissen. Rotte appels dus, Die moeten eerst en zonder pardon eruit. Bij geconstateerde ambtsmisdrijven en plichtsverzuim zelfs zonder kosten voor de organisatie. Zie heel Limburg waar het volledig ontspoord is.En zolang er een wil is zijn e-mails altijd terug te vinden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Tanja / burger
Ik voel mee met Marielys Roos. En inderdaad: ook in decentrale kwesties is het vrijwel onmogelijk om je recht te halen. Het is immers niet de bedoeling om eenmaal genomen besluiten weer terug te draaien. Dit heeft tot gevolg dat de ruimtelijke ordening op veel plaatsen te grabbel is gegooid. Burgers die het wagen de klok over het een of ander te luiden, worden net zo behandeld als Marielys en Pieter, met dit verschil: deze burgers halen meestal niet de pers.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Robin / influencer
Sorry hoor, maar er is wel een fundamenteel verschil - in importantie, impact, afbreukrisico etc. - tussen een2e Kamerlid van een regeringsfractie die door de regering wordt tegengewerkt dan een gemeenteraadslid die door haar college wordt dwars gezeten. Zichzelf vergelijken met Omtzigt vind ik goedkoop en banaal, maar het zal wel dienen ter promotie van haar boek. Ben benieuwd of ze Omtzigt ook nog iets gevraagd heeft daarover..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
rob slewe / raadslid gemeente Bloemendaal
Ik ben twee volle dagen aanwezig geweest bij de strafzaak aan het Hof van Amsterdam.

De griffier van destijds verklaarde dat er nooit een geheimhoudingsbesluit is geweest en ook oud wethouder Botter verklaarde zich niets te kunnen herinneren.

Het is verontrustend hoeveel verzoeken van de verdediging terzijde werden geschoven. De advocaat generaal deelde ook mede dat er regelmatig werd overlegd met de gemeente Bloemendaal. Trias Politica?

De verdediging maakte tevens een aantal emails openbaar waaruit blijkt dat het college al maanden voordat de gemeente een zwartmaakcampagne startte jegens inwoners van de gemeente op de hoogte was van het feit dat er geen enkel concreet bewijs was voor de beschuldigingen. Ook werd er regelmatig overlegd met columnist Meindert Fennema over het dossier. Die stukken liggen nu op straat...Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Keijzer
Is er een kwestie als burger bij een lokale overheid, of een landelijk, dan hebben die overheden advocaten en burgers moeten dit uit eigen zak betalen, of hebben via pro deo advocaten, lang niet het juridische evenwicht tegenover die advocaten van overheden en vergt het bij de burger ook zoveel meer stress en uithoudingsvermogen. Het is so wie so al een hoogst ongelijk speelveld en daar wordt bewust en onbewust naar gehandeld binnen overheden. Als niemand, buiten de burger, probleemeigenaar is van een kwestie, dan gaat het systeem van gigantisch versnipperde verantwoordelijkheid, nooit veranderen.

Ik krijg de indruk dat mevrouw Roos haar advocaat zelf moet betalen. Als dat zo is dan is het niet alleen allen tegen 1 en 1 tegen allen, maar die ene tegenover allen, de juridische kosten zelf ook nog heeft.

Je ziet in deze kwestie, net als bij de decentralisatie, ook erg veel macht onder het gemeentelijke dak en kennelijk het bekende fenomeen van een groepsdynamiek tegen een individu.Ik moet zeggen dat minister Koolmees wel een reëel verweer had bij OP I maandagavond over de inhoud van notulen van de ministerraad, op een hoogst verontrustend punt na in zijn betoog, en blijkbaar dat ook de kern is van de lange duur die het kost, om zaken op te lossen. Eigenlijk zo is, dat het onoplosbaar lijkt.Er zat een bekende staatsrechtdeskundige bij, die zijn messen duidelijk al geslepen had en de notulen van de ministerraad had gelezen en die messen van hem toch steeds botter werden op het einde, tegenover het toch wel goed te noemen verweer van minister Koolmees. Je kunt met een heel negatieve bril iets lezen en dan gaat het woord sensibiliseren bijvoorbeeld ineens een heel negatieve lading krijgen in een context, die ik hoor schetsen vanuit minister Koolmees, die niet zo negatief is, als nu oppositie en media doen uitschijnen in hun eigen belangen bij sensatiepolitiek en sensatiejournalistiek.De mannelijke presentator vraagt, zoals dat zo vaak gebeurt, naar de bekende weg met een gezicht, kijk mij eens een Larry King zijn. Je mist toch enig niveau in hun rol en objectiviteit bij de gastheren en vrouwen en graag niet alsmaar door de koker van de linkse kerk. De vragen zie je aan andere praattafels herhaald, alsof al die praat tafels dezelfde redacties hebben (het is toch al dominant linkse kerk). Elke microfoon wordt onder de neus gehouden van slachtoffers, advocaten van slachtoffers, het SP kamerlid die met Pieter Omtzigt optrok in die toeslagen affaire, of heel veel de laatste tijd, mevrouw Marijnissen, die graag komt aanhollen. Of een Geert Wilders in beeld, die in de hoogst mogelijke negatieve superlatieven zich uitleeft op dit dossier en het op de man speelt, namelijk Mark Rutte. Hij en andere Kamerleden hebben er decennia bij gezeten. Ik vind het al met al een onsmakelijke vertoning gaan worden in de Kamer. Wat heeft dat voor uitstraling op Nederlanders in het algemeen? Dan ga ik begrijpen waarom de zaken zo nefast gebeuren. 1., het zijn onmogelijke systemen en verwrongen werkculturen geworden in een 30 jaar. 2., je hebt ook met een onwaardige wijze van handelen aan de kant van “zijne majesteit loyale oppositie” te maken, met hun steekvlam politiek. Het is zo een negatief politiek theater, dat het m.i. ook omzeil gedrag bij kabinetten bevorderd heeft en bij bepaalde ministeries.Blijkbaar die bepaalde ministeries, onmogelijke bolwerken zijn voor een goedwillende minister ook om mee te werken. Welke minister begint nou die job, die niet goedwillend wil zijn. Kennelijk verandert toch het systeem de minister. Ligt dat nou aan individuele hoge ambtenaren, of lage, die de Tweede Kamer, nu met naam en toenaam wil genoemd hebben (veroordeeld nu al eigenlijk door de oppositie en media), of is het systeem al jaren volkomen vast gelopen in een log bolwerk, met daarbinnen waarschijnlijk heel veel eilandjes. Het ziet er weinig hoopvol uit om dat te veranderen. Wat nu de oppositie doet en de media, maakt het er eerder slechter op. Wat heeft Nederland daar nou aan, behalve verachting voor politiek als geheel? Nederlanders willen oplossingen horen, ook van de Tweede Kamerleden, die hier 30 jaar bij zaten.Minister Koolmees zei eigenlijk klip en klaar en bijna in een wanhoop, dat het kabinet wel degelijk geprobeerd heeft de Kamer ter wille te zijn en de slachtoffers, maar de boel zo ingewikkeld georganiseerd is blijkbaar, dat nodige data heel lastig is boven water te krijgen. Dus is men maar terecht of niet terecht, alvast 30.000 Euro gaan betalen per geval die iedereen kan houden. Dat dit nodig zo is, vanwege onwerkbare systemen, is eigenlijk stuitend en je ziet ook dat de ene minister achter de andere minister, die zaken niet lijken op orde te krijgen, waar de oppositie zich dan weer als hyena’s op storten. Hoe goedwillend je ook kan zijn als minister, dat je blijkbaar met een onmogelijk systeem moet werken bij bepaalde ministeries. De Kamerleden weten dat, moeten dat weten! Iemand goede ideeën gehoord vanuit de Kamer, om dit te helpen oplossen? De cultuur in de Tweede Kamer is bepaald ook niet bevorderlijk geworden voor gezonde verhoudingen binnen de 3 machten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
De Majjem
Achterhouden van cruciale documenten (bewijslast) bij rechtszaken is strafbaar. Een bestuursorgaan kan en mag zich daar nooit achter verschuilen. Het bestuursorgaan hoort dan eigenlijk zelf intern schoon schip te maken, maar als de interne verhoudingen zo liggen dat dit onmogelijk wordt is heb je niets minder dan een corrupt aangestuurd bestuursorgaan. Een rechter hoort dan in te grijpen.Maar helaas is de rechtspraak in Nederland deel van het probleem, zie de kritiek op de Raad van State n.a.v. de Toeslagenaffaire. Veel rechters (en hun ondoorzichtige nevenfuncties) zijn vooringenomen als het bestuurders betreft en stellen voorop deze voor gezichtsverlies te beschermen. Door niet aan waarheidsvinding te doen en geen deugdelijke belangenafweging te maken beschadigt de rechtspraak juist de overheid en het vertrouwen daarin nog meer. Daarom is er allang geen sprake meer van zelfreflectie en zelfreinignd vermogen bij (decentrale) overheden: de slappe en laffe houding in de rechtspraak om over de schreef gaande bestuursorgane naar wet- en regelgeving te corrigeren.Het is eigenlijk de reinste ondermijning van de rechtsstaat vanwege een fundamenteel ondeugdelijke belangenafweging.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie