Advertentie

'Pilot juridische ondersteuning voor klokkenluiders'

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) wil dat klokkenluiders beter beschermd worden en wil daarom ‘starten met een pilot voor de juridische ondersteuning'. Op deze manier wil ze de pilot invullen die ze al eerder aankondigde. Als een potentiële klokkenluider een beroep kan doen op ondersteuning zal hij volgens de minister sneller melding doen.

09 augustus 2021
Klokkenluider-shutterstock-1350070115.jpg

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) wil dat klokkenluiders beter beschermd worden en wil daarom ‘starten met een pilot voor de juridische ondersteuning'. Op deze manier wil ze de pilot invullen die ze al eerder aankondigde. Als een potentiële klokkenluider een beroep kan doen op ondersteuning zal hij volgens de minister sneller melding doen.

Inderaad wenselijk

‘Met deze pilot beoog ik tevens het beoogde doel van de motie Van Raak en Van der Molen te realiseren, die immers eveneens strekt tot een pilot waarmee klokkenluiders extra ondersteund worden.’ Eind vorig jaar schreef Ollongren al, na een verkenning naar de mogelijkheden, dat nadere ondersteuning voor klokkenluiders inderdaad wenselijk zou zijn.

 

Toch conflicten

Ollongren verwacht dat na de implementatie van de EU-richtlijn klokkenluiders meer bescherming zullen genieten en dat werkgevers de benadeling van een melder meer willen voorkomen. ‘Daarbij geldt dat werkgevers ook aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de door de benadeling veroorzaakte schade. Dit neemt niet weg dat er toch conflicten kunnen ontstaan tussen de (potentiële) melder en werkgever.’

 

Collectief vangnet

De ondersteuning moet een collectief vangnet zijn waar zowel de melder als werkgever belang bij hebben. Werkgevers zijn in eerste instanie aan zet om conflicten te voorkomen, maar lukt dat niet dan moet een melder een beroep kunnen doen op ondersteuning. ‘Mij staat daarbij een systeem voor ogen dat voorkomt dat melder en werkgever tegenover elkaar komen te staan en zich ingraven.’

 

Website

‘Ofschoon de huidige klokkenluiderswetgeving in Nederland deels model heeft gestaan voor de EU-klokkenluidersrichtlijn, is de verwachting dat deze wetswijziging een stevige impuls zal opleveren voor werkgevers om zorg te dragen voor een open organisatiecultuur.’ De minister heeft ook de website wetbeschermingklokkenluiders.nl laten opzetten.

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans / afdelingsmanager
Volgens mij zijn ze bij Biza (ook wel genoemd Binnenzak) al 30 jaar bezig met pilots over klokkenluiders. Lijkt me niet dat ze daar een oplossing/resultaat na streven. Daarvoor is het aantal geknakte mensen en/of zelfdodingen onder klokkenluiders nog veel te hoog.
De Majjem
Men tuigt een wet op en kleedt deze vervolgens uit. Men opent een Huis en weigert vervolgens toegang.5 jaar debacle heeft heel wat belastinggeld gekost en enkel ABD'ers en impotente adviesbureautjes aan betaald werk geholpen.Waar een wil is, is een weg. Echter niet bij BZK.
Mark
Alle ministers houden niet van klokkenluiders. Het is slecht met ze afgelopen en zal ook zo blijven. Deze wet is voor de beunde.

In Engeland komt een wet aan waarbij klokkenluiders 14 jaar celstraf kunnen krijgen. Heet uiteraard anders. Is vast de volgende wet van deze minister
De Majjem
Behoorlijk bestuur:Iedere ambtenaar en bestuurder die een klokkenluider aantoonbaar benadeeld dient volgens het geldende tuchtrecht te worden aangepakt.Volledig inzagerecht voor de benadeelde (afdwingbaar met sancties).Zo moeilijk is het allemaal niet.
Nico uit Loenen / gepensioneerd rijksambtenaar
Corruptie bestrijden met lekken van geheime documenten is strafbaar en meestal te herleiden naar de persoon, en dat hang je; je komt dan nooit meer aan de bak in je vakgebied, dat is poepen in je eigen nest. De Bloemendaal sage, de bouwfraude affaire en de uithoflijn zijn bedroevende voorbeelden. Hoe los je dit op zonder je carrière op het spel te zetten? En wat is het resultaat... promoveer de fraudeurs (RABO/ABN-AMRO CEO´s etc.) naar een baan "elders" en ze gaan gewoon door wegens een aangeboren gebrek aan moraal, en daar kom je heel ver mee met steun van hogerhand. Alleen hoorzittingen onder ede zou een excuus kunnen zijn om het probleem op te lossen i.c.m. recherche onderzoek (tappen op basis van een melding (zoals in de gemeente Stichtse Vecht in 2015 is gedaan).
Advertentie