Advertentie

Ollongren: burgemeesters prematuur over boerkaverbod

De uitspraken van onder anderen de burgemeester van Amsterdam om het boerkaverbod niet te handhaven zijn voorbarig, laat minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) weten. Ze is nog volop in gesprek met allerlei partijen over de invoering van de wet.

26 november 2018
burka.1.JPG

Handhaving

De wet werd in juni aangenomen en regelt een verbod op gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, openbaar vervoer, scholen en overheidsgebouwen. De wet treedt in elk geval nog niet op 1 januari in werking omdat Ollongren nog aan het overleggen is. De gesprekken moeten duidelijk maken hoe de wet wordt gerealiseerd en hoe de handhaving moet gebeuren.

Onderaan het lijstje

Volgens de gemeente Amsterdam zijn er te weinig agenten om te handhaven. Als er dan prioriteiten worden gesteld komt handhaving van het boerkaverbod onderaan het lijstje. Ook andere grote steden hebben zich over het verbod in soortgelijke woorden uitgelaten. Een paar honderd vrouwen in Nederland dragen een boerka.

Geen grote druk

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff stelde dit weekeinde nog dat Amsterdam het boerkaverbod straks wel moet handhaven. Toen minister Ronald Plasterk (de voorganger van Ollongren) in 2016 het voorstel door de Tweede Kamer loodste, ging hij er vanuit dat de wet geen grote druk op de politie zou zetten. 'Een enkele keer zal moeten worden gehandhaafd', zei hij destijds. (ANP)

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Keijzer
Het was wachten op een bedenkelijke uitschuiver van mevrouw Halsema als burgermeester. Het Rood onder Links-links Groen verborgen houden als burgermoeder, valt binnen de politiek correcte linkse kerk erg zwaar blijkbaar. Mevrouw Halsema laat zich nu goed kennen als de hogepriesteres van het cultuurrelativisme in haar linkse groen gekleurde kerk. Uiteraard cultuurrelativisme jegens Nederland als een westers land met westerse waarden en normen en jegens bevolking, die na zoveel eeuwen (godsdienst) vervolgingen en oorlogen, gekomen zijn waar we nu zijn met o.a. gelijkwaardigheid man en vrouw, vrijheid van geloof (binnen kaders van de wet), of van een geloof afvallen. De kaders van de wet relativeert mevrouw Halsema.Vrijheid om van een geloof af te vallen is nog problematisch na 50 jaar islam in Nederland en ook om met een niet-Moslim te trouwen is lastiger geworden, dan bij de eerste generatie het geval was.Een en ander leidt naar vrijwillige apartheid (door deel gedwongen daar via sociale controle) en dat organiseert het dominante deel zelf, onder de noemer van een grondrecht godsdienstvrijheid (binnen de kaders van de wet daarbij graag niet vergeten). De weerstand tegen dat - buiten de algemene norm stappen - natuurlijk als discriminatie wordt gelabeld - en de linkse kerk van harte daaraan meedoet. Gelet op de groei in steden van omvang minderheden, heeft dat al negatieve gevolgen en gaat meer (negatieve) gevolgen krijgen. Alleen al politiek. Dus links-links. Hoe meer je uit die hoeken inclusieve samenleving hoort, hoe meer segregatie in de praktijk. Inclusieve samenleving moet dan vertaald worden als: ieder recht op de eigen norm en liefst zo snel mogelijk wettelijk, zodat de meerderheid zich moet aanpassen. Daarmee is cohesie onmogelijk en komt sociale vrede in dit land, meer en meer onder druk te staan.Waar blijft die Nationale Socioloog met team van psychologen etc. die sturen op de migratie en integratie problematiek.

In handen van politiek en politiek correcte media, is er al zoveel schade aangebracht t.a.v. polarisering etc. Versterkt door zwakke knieën van lokale besturen.In dit land wordt de cultuur uiteraard sterk bepaald door historie hier. Al helemaal qua godsdienst. Boven het maaiveld uitsteken daarmee, met een religieuze hang en drang naar exposure overal en aanpassen aan die culturele waarden en normen, kan niet op waardering rekenen, buiten de politiek correcte geesten. De intellectuele bijziendheid en kokervisus daarbij binnen die linkse kerk, is onthutsend.Waar een paar feministische golven de vrouw een wettelijke gelijkwaardige positie heeft geboden t.o.v. de man, staat dat, al eerder dan Fortuyn dat blootlegde, nog steeds onder druk binnen gemeenschappen met een islamitische achtergrond. Die hang en drang naar openbare herkenbaarheid via cultureel/religieuze kleding en vooral door de vrouwen en meisjes, is niet van deze tijd en m.i. on(aan)gepast. Past ook niet bij, naar wat ik hoor en lees, m.b.t. Koran. Ik negeer daarbij wat pas na het leven van de Profeet, allemaal daaraan is gehangen.We zien bovengenoemde exposure, gecombineerd ook nog met nationalisme t.a.v. land van herkomst. Oorverdovend zwijgen daarover. Dat die 2 componenten overduidelijk aanwezig zijn, ligt natuurlijk weer aan het slachtoffer zijn aan die kant, van discriminatie en racisme hier. Een mantra binnen die gemeenschappen en de linkse kerk versterkt dat. Erg gerieflijk zo’n meerderheid als zondebok, nietwaar, dan hoef je niet naar de eigen sociologische onhebbelijkheden te kijken. Die simpelweg keihard ontkennen en mondje dicht daarover.Men heeft het recht zich naar culturele/religieuze gewoonten van landen van herkomst te kleden, waar dat nu is toegelaten in dit land, maar van meet af aan is dit helaas aangemoedigd door politiek en overheden en uiteraard door invloeden buitenland. Een gewoonterecht breidt zich steeds meer uit en wordt steeds orthodoxer en de groepen steeds groter en politieke invloed als gevolg daarvan.Je kunt wel met een boerka (zolang dat niet verboden is) tot in het extreme op je rechten staan en dat uitbuiten (zoals ook de radicale anti Zwarte Piet activisten toepassen) , maar als je buiten de algemeen aanvaarde norm daarmee stapt, dit, naar de betekenis van het woord asociaal in de Van Dale, ook asociaal genoemd kan worden. Het past niet bij Nederland.We zien steeds meer dat het gewicht gelegd wordt op (extreem opgerekte) rechten, maar de plichten verwaarloosd worden. Je hebt plichten die in de wet verankerd zitten, maar die zelfs deze burgermeester meent niet te hoeven toepassen. Mevrouw Halsema wil geen halszaak maken van de aankomende wet. Verschuilt zich achter een tekort aan politiemensen/handhavers. Juist met haar prioriteit inschatting, laat zij zich in haar kaarten kijken als links-links politica in de functie van burgermeester.

Je hebt echter, naast de plichten bij wet, ook door de tijd ontwikkelde, ongeschreven “wetten” in een samenleving, die van iedereen wat aanpassing vergen ten aanzien van de gangbare norm in een samenleving en dan bedoel ik uiteraard Nederland als samenleving en niet een bepaald stadsdeel in Amsterdam, zoals mevrouw Halsema dit ziet , of elders in Nederland, laat staan het land van herkomst. Dat betekent, mede verantwoordelijkheid voelen voor het brede algemeen belang van de huidige “samen”leving hier en dus de sociale vrede. Sociaal zijn houdt meer in dan dat je niet onbeleefd bent. Zelfs dat begrip is rekbaar. Veel is met de komst van de massamigratie niet goed gedefinieerd. Grondrechten graag verabsoluteerd worden.Mij dunkt dat er gigantisch veel (opgedrongen) aanpassing gevergd is van de autochtone bevolking omtrent de massamigratie de afgelopen halve eeuw en asielaanvragen gaan door. Komen niet alleen hier via bootjes of te voet. Nooit is de autochtone bevolking gevraagd een mini VS te worden. Wat zou in het omgekeerde geval in landen van herkomst gebeuren?

Als er dan bij bepaalde omvang, legitieme weerstand komt, worden de politieke correcte pijlen onmiddellijk daarop gericht in de sfeer van Nazisme. Verantwoordelijkheid nemen voor sociale vrede; Cohesie (landelijk); niet buiten de algemeen aanvaarde norm (landelijk) te stappen, wordt wel erg veel gelegd bij autochtonen, hoewel die in heel wat wijken een minderheid vormen en dat buiten de algemeen aanvaarde norm stappen van nieuwe Nederlanders, simpelweg dienen te accepteren als een hoog goed, onder de noemer (naar geheel eigen-belang-interpretatie daarvan) van een “inclusieve” samenleving. Dat omarmd - en tot het uiterste verdedigd - door de links politiek correcte kerk.

Daar gaat iedereen in dit land uiteindelijk mee verliezen!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
M
Vreemd zo'n Boerkaverbod net nu dat de enige mogelijkheid is om de openbare ruimte onder de AVG anoniem te kunnen betreden.

Tijd voor een boerkagebod ?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie