Advertentie

BZK: geen garen op de klos voor gemeenten

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken (BZK) maakt in zijn begroting 2017 geen extra geld in voor bijvoorbeeld extra vergoeding voor raadsleden. Daar wordt – nog steeds – ‘naar gekeken’.

20 september 2016

Volop lof en complimenten heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) voor het vele werk dat gemeenten – waarvan het gewicht sinds de decentralisaties is toegenomen – verrichten. Vooralsnog zit er in de begroting voor 2017 geen extra geld in voor bijvoorbeeld extra vergoeding voor raadsleden. Daar wordt – nog steeds – ‘naar gekeken’.

Scholing

Niet alleen door de decentralisaties, maat ook op andere vlakken neemt het belang van het lokale bestuur toe, schrijft de inmiddels herstelde minister Plasterk (BZK, PvdA) in zijn laatste begroting. ‘Afgelopen jaar moesten de gemeenten bijvoorbeeld acuut in actie komen om de migrantenstromen op te vangen.’ Een sterke lokale democratie is daarbij van belang. BZK stimuleert vooral, in de Agenda Lokale Democratie en aan het ‘aantrekkelijk houden van het politieke ambt. Onder andere door vermindering van de werkdruk. Maar ook door scholing.’ De minister van BZK wil een extra vergoeding voor raadsleden - ‘zo zorgen we er onder meer voor dat de kwaliteit van lokale politici op peil blijft’ – maar het blijft vooralsnog bij woorden. Plasterk zei dit ook al op het VNG-congres in juni.

 

Bedreiging politici

De komende jaren wordt aanpak van het gebruik van geweld en de intimidatie en bedreiging van politieke ambtsdragers sterker verbonden aan de beleidsinzet op het terrein van integriteit en ondermijning. ‘Daarmee wordt de aanpak verder versterkt, gericht en geborgd.’

Samenspraak

‘Nederland kan trots zijn op de kwaliteit, effectiviteit en geloofwaardigheid van ons bestuur’, zo staat verder in de begroting. ‘De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet om bestuur en democratie aan te passen aan de eisen van de nieuwe tijd. Dichter bij burgers en meer in samenspraak met burgers, medeoverheden en andere betrokkenen. Dat is gebeurd bij de verhoogde instroom van asielzoekers en bij de decentralisaties.’ Het is een werkwijze die BZK goed bevalt en door wil zetten.

City Deals

Via de op Prinsjesdag 2014 geïntroduceerde ‘Agenda Stad’ werkt BZK aan de economische kracht en leefbaarheid van de steden. De agenda is gericht op (het bevorderen van) groei, leefbaarheid en innovatie in Nederlandse steden. Net zoals afgelopen jaar, gaat BZK ook in 2017 zogeheten City Deals sluiten. Daarin werken mede-overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en vakdepartementen ‘op een innovatieve en resultaatgerichte manier’ samen aan complexe stedelijke transitievraagstukken.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

faber
Nederland kan inderdaad trots zijn op de kwaliteit, effectiviteit en geloofwaardigheid van ons bestuur. Maar Nederland is dat niet en 'de politiek' met name niet als het gaat om fierheid op de ambtenaren. Het levert nog steeds stemmen op zo en nu eens flink af te geven op de ambtenaren. Ouwe lullen dagen, goudgerande vertrekregeling, luxe rechtspositie tov private werknemers, veel te hoge pensioenen en een CAO met wel 5% loonsverhoging. De politiek houdt dit soort mythes met liefde in stand of helpt ze de wereld in. Dus, mooie woorden van onze Minister maar meer dan dat is het ook niet.
Henk Donkers / medewerker
Ik ben het met Jonge ambtenaar eens. Blij natuurlijk met de mooie woorden van de minister maar de bijbehorende daden spreken een heel andere taal.

Ik signaleer voor de ambtelijke administratie een geweldige en vooral zinloze verhoging van de lastendruk in deze kabinetsperiode. Denk aan de Vpb voor gemeenten. Dat levert niets anders op dan heel veel zinloos werk.

Ook de vernieuwing van de BBV is op veel punten een treurige mislukking maar wel weer veel extra werk.

Ik denk dat de minister ook in daden echt meer respect moet tonen voor de gemeenten.

H. Wiersma / gepens.
Vwb de raadsledenveergoeding: het kan (vooralsnog) ook maar het beste bij het 'er naar kijken' blijven.
Advertentie