Advertentie

5600 extra noodopvangplekken asielzoekers nodig

Bovenop de eerder afgesproken 5500 crisisnoodopvangplaatsen wil staatssecretaris Eric van der Burg dat er nog 5600 plekken bijkomen.

ANP
09 augustus 2022
Asielopvang Ter Apel
Grote drukte bij asielcomplex in Ter ApelANP / Hollandse Hoogte / Kees van de Ven

Alle 25 veiligheidsregio's moeten ieder nog eens 225 extra crisisnoodopvangplekken regelen. Deze ruim 5600 plekken komen bovenop de eerder afgesproken 5500 crisisplekken. Daarnaast moeten de niet gebruikte opvangplekken voor Oekraïners de komende tijd worden benut voor de noodopvang van asielzoekers. Dit extra hulpverzoek heeft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) bij de burgemeesters van het Veiligheidsberaad neergelegd.

Onhoudbaar

Het kabinet beseft dat het hiermee veel vraagt van de regio's, maar de extra inzet is nodig om te voorkomen dat er mensen op straat slapen, heeft Van der Burg de burgemeesters op het hart gedrukt. De situatie in Ter Apel is onhoudbaar, zegt de staatssecretaris.

Niets beloofd

Het Veiligheidsberaad bespreekt het verzoek de komende dagen en weken met Van der Burg, zegt voorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. Het beraad laat zich er nu nog niet over uit. Bruls benadrukt dat de veiligheidsregio's nu al tegen de grenzen van het uitvoerbare aan lopen en dat al vaker is gezegd dat de gemeenten tot 1 oktober extra crisisnoodopvang kunnen leveren. 'We zien wel dat de situatie in Ter Apel onmenselijk en onwenselijk is, dus misschien kan het wat langer duren', aldus Bruls. Er zou echter nog niets beloofd zijn over nog eens 5600 crisisplekken.

Schepen

Andere kortetermijnmaatregelen om de druk op het aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten, lopen niet goed. Er zijn twee cruiseschepen besteld waarop asielzoekers opgevangen kunnen worden, maar geschikte locaties zijn nog steeds niet gevonden, laat een woordvoerder van de staatssecretaris weten. Het plan is nog steeds om een cruiseschip in een haven in Velsen te laten aanmeren, maar er wordt nog onderzoek gedaan op welke manier dat veilig kan. Met diverse andere gemeenten worden gesprekken gevoerd over een locatie voor het tweede schip.

Reguliere woning

De eveneens gemaakte afspraak om versneld 7500 statushouders vanuit asielzoekerscentra (azc) uit te plaatsen naar een reguliere woning, ‘loopt totaal niet’, zegt de woordvoerder. Die versnelde uitplaatsing is nodig om de doorstroom van Ter Apel naar asielzoekerscentra op gang te brengen. Zo'n 15.000 statushouders verblijven nu op een azc, terwijl ze recht hebben op een woonruimte.

Krapte

Die versnelde uithuisplaatsing ‘gebeurt eigenlijk niet’, vertelt de woordvoerder. ‘Gemeenten willen wel en doen hun best’, maar onder meer de krapte op de woningmarkt, de wachtlijsten voor andere spoedzoekers en de stikstofproblematiek waardoor amper huizen gebouwd kunnen worden, spelen de overheid parten, verduidelijkt ze.

Structurele oplossing

De Veiligheidsregio's hebben maandag nogmaals bij Van der Burg aangedrongen op een structurele oplossing die van het kabinet moet komen. Daar wordt hard aan gewerkt, zegt de woordvoerder, zoals aan een wettelijke verplichting voor gemeenten om asielzoekers op te vangen. Hier ligt geen wet voor klaar en een bijkomend probleem is dat met zo'n wet het lokaal gezag als het ware wordt omzeild, tekent zij daarbij aan. Mede daarom is zo'n wet niet van de ene op de ander dag geregeld.

Overlast

Het kabinet pakt daarnaast de overlast en de instroom aan van kansarme asielzoekers. Ook moet het kabinet ervoor zorgen dat mensen die hier niks te zoeken hebben zo snel mogelijk vertrekken, zo heeft de staatssecretaris aan het Veiligheidsberaad laten weten. ‘We willen het liefst vandaag of morgen met een structurele oplossing komen’, zegt de woordvoerder, maar ze durft zich niet te wagen aan harde data waarop concrete maatregelen kunnen worden ingevoerd. (ANP)

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Fout. Er zijn 80 miljoen echte vluchtelingen wereldwijd dus er zijn 80 miljoen opvangplekken nodig. Wat mij betreft gaan we die allemaal ophalen. Alles beter dan een selectieprocedure waarbij 60% afvalt omdat wordt geoordeeld dat dat geen echte vluchtelingen zijn en van de resterende 40% die wel een status krijgt dat achteraf toch opvallend vaak onterecht blijkt te zijn. Mensen gaan zich bijvoorbeeld voordoen als homo. Alleen mensensmokkelaars hebben baat bij dit systeem. En D66 en GroenLinks natuurlijk. Die kunnen nuchtere politici altijd met hun drogredenen de mond snoeren ten overstaan van het grote publiek. We moeten af van de juridische toetsing van het recht op asiel na een aanmeldcircus via Ter Apel en snel ook.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
P. Smit
"Zo'n 15.000 statushouders verblijven nu op een azc, terwijl ze recht hebben op een woonruimte."

Nou en? Autochtone Nederlanders hebben, of kunnen we beter zeggen: hadden, ook recht op woonruimte!

Wanneer gaat ons kabinet besluiten dat het huidige immigratiebeleid zo niet langer kan? Of is ons kabinet uit op een burgeroorlog? Je zou het haast denken.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie