of 64120 LinkedIn

Vriendjespolitiek in deelgemeente Feijenoord

Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) heeft vastgesteld dat er in de deelgemeente Feijenoord in Rottedam sprake is geweest van vriendjespolitiek en intimidatie.
3 reacties

Vriendjespolitiek en machtsbederf speelden een rol binnen het bestuur van de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord. Dat blijkt uit een lijvig rapport dat vrijdagmiddag na 2 maanden onderzoek is gepresenteerd.

Oneigenlijke druk
Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) onderzocht in opdracht van de deelraad acht onderwerpen waar mogelijk een luchtje aan zat. 
Voorzitter Seyit Yeyden (PvdA) van de deelgemeente heeft volgens de onderzoekers oneigenlijke druk uitgeoefend op een van zijn eigen ambtenaren bij de aanbesteding van een opbouwwerkproject. Ook raadsleden hebben niet altijd integer gehandeld.

Eigen stichting helpen
Een deelraadslid dat werkte bij een re-integratiebureau stemde mee over de financiering van datzelfde bureau. De Gemeentewet staat dat niet toe. Een andere volksvertegenwoordiger heeft politieke druk uitgeoefend om een stichting waarvan hijzelf eerder bestuurder was, aan huisvesting te helpen.

Geschrokken van conclusies
Niet alle onderzochte dossiers leidden tot de conclusie van vriendjespolitiek. In het rapport worden geen namen van betrokkenen genoemd. Deelraadsleden die bij de presentatie van de onderzoeksresultaten aanwezig waren, zeggen geschrokken te zijn van de conclusies. Dinsdag en donderdag vergadert de deelraad erover. Het bestuur van de deelgemeente praat morgen al over het rapport.

Ongewenste gedragingen
De onderzoekers adviseren het ,,beperkt aantal personen dat zich schuldig maakt aan ongewenste gedragingen" kritisch naar zijn eigen rol te kijken. Een andere aanbeveling is dat het dagelijks bestuur zich steviger moet profileren in politiek gevoelige kwesties. Ook moeten raadsleden elkaar aanspreken op ongewenst gedrag.
Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Karel van Klaveren op
De Pvda tracht uit alle macht de controle te houden over deze beerput.

Uiteraard weten mensen zoals u en ik al decennia-lang dat er gerommeld wordt door aanhangers van de islam met subsidies die met name de eigen bevolkingsgroep ten goede komen.

Uiteraard weten mensen zoals u en ik al decennia-lang dat patronage een wezenlijk onderdeel is van de islamitische gemeenschap,...of beter gezegd een van de zuilen waar de islam op expandeert en ook in onze samenlevingen ten volle uitgevoerd wordt. Daar krijg je als niet-moslim geen schoen tussen de deur.

Uiteraard weten mensen zoals u en ik al decennia-lang dat islamitsche raadsleden er niet voor de partij zijn, maar voor de eigen islamitische agenda, totdat men groot genoeg is om met een eigen islampartij groots binnen te komen in de Nederlandse politiek.

Uiteraard weten mensen zoals u en ik al decennia-lang dat daarmee de Nederlandse samenleving op het spel staat zoals die is vormgegeven is door onze ouders en grootouders en als veilige haven diende voor allerlei soorten nieuwkomers met al dan niet goede bedoelingen.

Uiteraard weten mensen zoals u en ik al decennia-lang dat er zwaar misbruik is gemaakt van onze gastvrijheid, gemoedelijkheid alsook de vele publieke- en en ruime sociale voorzieningen.

Uiteraard weten mensen zoals u en ik al decennia-lang dat met name partijen als de Pvda en D'66 dit ook al decennia-lang weten!

Nu de Nederlandse bevolking de laatste jaren kritischer is geworden en zich meer durft uit te spreken over deze jarenlange afgedekte misstanden,....wordt men over links zenuwachtig en probeert men de schade te beperken, voordat de deksel in z'n geheel van de beerput glijdt en het binnenhof straks te klein blijkt voor zich bedonderd voelende "echte" Nederlanders!

Door Van Eck op
'3.5. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in haar uitspraak van 6 februari 2013 in zaak nrs. 201008516/1/R1 en 201201618/1/R1, volgt dus uit artikel 2:4 van de Awb in het algemeen niet dat een persoon die deel uitmaakt van een democratisch gekozen bestuursorgaan zoals de gemeenteraad en die bij een besluit belanghebbende is als bedoeld in artikel 1:2, eerste lid, van de Awb, zich zou moeten onthouden van deelname aan de besluitvorming. Dit zou afbreuk doen aan de taak en de fundamentele rechten van een gekozen volksvertegenwoordiger en daarmee aan het democratisch proces.
Er kunnen zich evenwel bijkomende omstandigheden voordoen die maken dat de behartiging van het persoonlijk belang van een raadslid zodanig aan de orde is bij het onderwerp van de besluitvorming dat hij daaraan niet behoort deel te nemen.'

Uittreksel van: Kluwer, Wolters. 'De Gemeentestem.' Wolters Kluwer, 2013-06-22. iBooks.
Er zijn mogelijk auteursrechten op dit materiaal van toepassing.
Door Bernard Weiss (oud-ambtenaar) op
Wat met een overvloed aan eufemismen en wollig taalgebruik wordt aangegeven in dit rapport, is dat een groot deel van onze Nieuwe Nederlanders niet ècht in staat zijn om in een fatsoenlijke en integere democratie te functioneren.

Van thuis uit gewend aan Turks cliëntelisme wordt dit soort gebruiken meegenomen naar de nieuwe omgeving. Iets dat we al eerder tegenkwamen bij onze medelanders uit onze oud-koloniën, denk aan Tara Singh-Varma.

Misschien toch maar een examen voor nieuwe raadsleden?

Vacatures

Van onze partners