of 65101 LinkedIn

VNG kiest voor ledenraadpleging

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG wordt voorlopig uitgesteld tot half september. In een ledenraadpleging die in mei-juni wordt georganiseerd, kunnen gemeenten zich over een beperkt aantal voorstellen uitspreken.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van gemeentekoepel VNG wordt voorlopig uitgesteld tot half september. In een ledenraadpleging die in mei-juni wordt georganiseerd, kunnen gemeenten zich over een beperkt aantal voorstellen uitspreken.

Amenderen

Het gaat om voorstellen die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van VNG-activiteiten en de financiering daarvan, zoals het contributievoorstel en voorstellen rond de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Dat heeft het VNG-bestuur in een ledenbrief bekend gemaakt. Op 15 mei worden de voorstellen aan de leden voorgelegd. Tot 26 juni kunnen gemeenten daarop reageren. Gemeenten kunnen in de ledenraadpleging voorstellen amenderen. Net zoals tijdens de ALV geldt ook bij de ledenraadpleging een gewogen aantal stemmen per gemeente.

 

Al eerder was besloten het VNG-congres vanwege de coronamaatregelen te schrappen. Het plan was toen om de ALV in juni door te laten gaan, al was nog niet duidelijk wanneer, op welke wijze en in welke vorm.

 

Kindermishandeling

De VNG onderschrijft de noodzaak voor meer aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling, zo stelt het VNG-bestuur in zijn ledenbrief. Het ministerie van VWS heeft onlangs bekend gemaakt de bestaande aanpak te willen intensiveren. 'Juist in deze tijd moet er meer specifieke inzet zijn op het voorkomen en signaleren van huiselijk geweld', schreef minister Hugo de Jonge (VWS) onlangs. Er wordt onder meer gekeken of er een landelijke chatfunctie bij Veilig Thuis kan worden opgezet. Daarvoor moet wel extra geld worden vrijgemaakt, benadrukt de VNG. ‘Alleen dan kunnen gemeenten zich samen met hun partners goed blijvend inzetten voor het doorbereken van de cirkel van geweld.’

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners