Handhaven

De nieuwe noodverordening verbiedt ook het op zak hebben van softdrugs. Dat verbiedt de Opiumwet dus al, maar als het om een gebruikshoeveelheid gaat, dan wordt hierop niet gehandhaafd op basis van beleid van het Openbaar Ministerie. Brouwer zegt eraan te twijfelen of het OM het beleid aanpast. 'Het OM hanteert een richtlijn om het verbod softdrugsbezit uit de Opiumwet niet te handhaven. Maar nu moeten ze wel de noodverordening handhaven. De voorzitter van de veiligheidsregio, die de noodverordening opstelt, heeft geen zeggenschap over het OM.'

 

Noodverordening

Het inzetten van een noodverordening is juridisch geen probleem, zegt Brouwer. 'Als er sprake is van ramp of crisis, dan mag worden afgeweken van gewone wetgeving. Niet van de Grondwet, maar wel van de wetten zoals de Opiumwet.' (ANP)