of 64204 LinkedIn

Uitgekiend plan stemt bewoners gerust over AZC

Om zonder morren een AZC in een gemeente te vestigen is er vooraf een plan nodig, vindt de gemeente Venray. Een uitgebreid veiligheidsplan waarbij je de bewoners zeer nauw bij betrekt.

Gemeenten staan voor een grote uitdaging bij de opvang van vluchtelingen en statushouders. Vooral de stemming onder de bevolking is hierbij een heet hangijzer. Kiest de ene gemeente ervoor haar oor naar de kritische burger te laten hangen, andere gemeenten trekken zich daar niets van aan . De gemeente Venray denkt met een uitgekiend veiligheidsplan de gulden middenweg te hebben gevonden. Ze bedient naar eigen zeggen alle partijen bij het vestigen van een AZC binnen de gemeente. 

Ingrediënten voor weerstand
De vestiging van een AZC op het nog deels bewoonde vakantiepark in Venray heeft alle ingrediënten in zich om flinke weerstand bij de bevolking op te roepen. Toch kreeg de gemeente het voor elkaar om de betrokken partijen tevreden te stellen. Over een maand komen er 450 statushouders op bungalowpark Blitterswijck wonen. Naast de huidige honderd bewoners. ‘Vanaf dag één hebben we intensief overleg met de bewoners gevoerd,’ vertelt een woordvoerder van de gemeente, ‘wekelijks zitten we met ze om tafel. Wat de doorslag bij hen heeft gegeven is een heel gedetailleerd veiligheidsplan waar veel partijen aan meewerken. Dat plan zorgt voor een gevoel van veiligheid bij betrokkenen, maar ook voor begrip en draagvlak.’
 
Luisteren naar gevoel 

Uitgebreide maatregelen waardoor de veiligheid van omwonenden wordt gegarandeerd. Een plan waarin zaken als verlichting, hekken en politietoezicht worden vastgelegd. Waar niet alleen de gemeente en het COA maar ook het OM, politie en de Veiligheidsregio aan deelnemen. Zelfs het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) droeg haar steentje bij aan het veiligheidsplan. Je zou denken dat er een groep ex-gedetineerden arriveert in plaats van vluchtelingen. Criminaliseert een dergelijk plan de toekomstige bewoners niet bij voorbaat? ‘Nee,’ legt de gemeentewoordvoerder uit. ‘We hebben heel duidelijk geluisterd naar het gevoel en de wensen van de bewoners. Als je de zorgen op zo’n manier kunt wegnemen dan moet je dat als gemeente doen. Een groot deel is nu gerustgesteld, er zijn zelfs al bewoners die zich als vrijwilliger bij het COA hebben gemeld. Overigens is er ook een groep burgers waarbij we de zorgen niet hebben kunnen wegnemen.’

Hek
Maar in de eerste instantie zijn de parkbewoners niet met uitsluitend een veiligheidsplan overgehaald. De mensen die er zelf overigens ook semi-permanent wonen moesten deels plaats maken en kregen een betere plek en soms een groter huisje aangeboden. Ook zorgde protest ervoor dat de gemeente het aanvankelijke plan van 750 statushouders terugbracht naar 450. En hoewel de Nederlandse bewoners in het park gescheiden wonen van de asielzoekers, vroegen ze om een hek en die krijgen ze.

Prijskaartje
Terwijl de gemeente Moerdijk de komst van een AZC afblaast omdat 86 procent van de burgers tegen is.  En gemeente Súdwest-Fryslan niet naar protest luistert of zelfs de gemeenteraad niet afwacht, lijkt Venray de sleutel voor succes te hebben gevonden. Maar daar hangt wel een prijskaartje aan, zo blijkt. ‘Het hele proces kost wel veel tijd en dus geld. De standaard vergoeding van het rijk voor een gemeente die een AZC inricht, is daarvoor bij lange na niet voldoende,’ aldus de gemeente Venray.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Relevante Parlementaire Dossiers

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ellie Schols - Tonneman (Nu gepensioneerd. Daarvoor bij gemeentes gewerkt - o.a. communicatie en veiligheid -) op
Mijn man en ik hebben meteen op dit artikel gereageerd. De schrijfster van het stuk was op dat moment niet aanwezig. Er zou gevraagd worden of ze terug wilde bellen. Vervolgens ook een mail naar haar verstuurd met het verzoek contact op te nemen omdat dit stuk wel héél florissant voor de gemeente is weergegeven. Bovendien en dat is veel kwalijker, ERG EENZIJDIG. Achter het tot stand komen van dit geroemde veiligheidsplan, waarin bewust zaken niet zijn meegenomen, zit een verhaal dat niet naar voren wordt gebracht en wel duidelijk in de klankbordgroep- die genoemd wordt - uitdrukkelijk vermeld zijn.

Nada...niets meer gehoord van de desbetreffende mevrouw.
Onfatsoenlijk en vooral teleurstellend! Lijkt mij dat een ieder gebaat is bij enige objectiviteit. Zeker over iets dat een behoorlijke impact heeft op groepen burgers - en hier eveneens voor een gewenste rust voor de asielzoekers -

Door frans soeterbroek op
hier schrik ik toch van. als overheid meegaan in het beeld dat asielzoekers een veiligheidsrisico zijn, ze achter hekken laten wonen en er nog trots op zijn ook. Mag ik even naïef zijn: zorgen dat mensen elkaar leren kennen en medemenselijkheid mobiliseren, zou dat ook niet gewoon helpen? En de burgmeester moet gewoon durven zeggen: kom op mensen, we gaan asielzoekers niet behandelen als een veiligheidsrisico.
Door Pascal op
Er is helemaal niet geluisterd naar de burgers enquete heeft 250 gezegd onder de gemeenschap met max 2 jaar.. Bij gemeente en Roekenbosch wad het 750 of niks.. Hoe ze aan 450 komen is nog steeds onduidelijk.. Jet is alleen een zakkenvullerij van het Roekenbosch. Veiligheidsplan klopt gedeeltelijk, het hek komt er.. Maar dat er nog ex gedetineerden van de reclassering wonen en extra arbeidsmigranten komen te wonen wordt niets aan gedaan..
Door Joep Feldmann op
Dit verhaal strookt werkelijk niet met de waarheid en is een eenzijdig propagandaverhaal van het college van de gemeente Venray. Voor info hoe het werkelijk is gegaan misschien ook eens informeren bij de inwoners van Blitterswijck?

Vacatures

Van onze partners