Tijdens het gesprek kwam ook de toekomst van het bedrijf op het Eiland van Dordrecht aan de orde. Brok en Van der Linden hebben benadrukt dat de vergunning om te blijven produceren afhangt van goodwill en vertrouwen. 'Niet alleen van de overheid, maar bovenal van de inwoners. Dat vertrouwen is ernstig geschaad',  liet de gemeente na afloop weten. Het is nu aan Dupont en Chemours om aan te tonen hoe zij het vertrouwen denken te herstellen, vindt het stadsbestuur.

Aangifte

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft deze week aangifte gedaan tegen het chemische bedrijf. De milieudienst vindt dat Dupont zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit. Dupont is al sinds de jaren zestig in Dordrecht gevestigd. Het is een van de grootste werkgevers van de stad. (ANP)