of 59130 LinkedIn

Rotterdam wil raadsleden uit het bedrijfsleven

Rotterdam hoopt in de gemeenteraad meer raadsleden met expertise bij een groot bedrijf binnen te halen. De ervaring bij een groot bedrijf wordt als waardevol gezien bij grote projecten in de stad. De gemeenteraad werkt samen aan een proef hiervoor met bedrijven en het ministerie van Binnenlands Zaken.

Rotterdam hoopt in de gemeenteraad meer raadsleden met expertise bij een groot bedrijf binnen te halen. De ervaring bij een groot bedrijf wordt als waardevol gezien bij grote projecten in de stad. De gemeenteraad werkt samen aan een proef hiervoor met bedrijven en het ministerie van Binnenlands Zaken.

Weinig expertise in bedrijfsleven

Rotterdam wil met de proef deelnemende werkgevers inkomens-, pensioen- en terugkeergarantie laten bieden aan medewerkers die raadslid worden. Ook wordt er gewerkt aan mogelijkheden tot differentiatie in vergoedingen van werk-naar-werk begeleiding voor raadsleden die daar behoefte aan hebben. ‘Een goed bestuur is een goede representatie van de samenleving. Je ziet nu vaak de actieve 'beroepsburgers' en steeds meer zelfstandigen; weinig mensen met bijzondere expertise of een achtergrond in het bedrijfsleven’, aldus Rotterdamse raadsgriffier Han van Midden over het plan tegenover dagblad Trouw.


Grote beslissingen
Van Midden verwijst onder meer naar de energietransitie, waarbij er grote beslissingen moeten worden genomen. ‘Een raad moet ook die expertise binnenhalen. Daarom komt er ook een terugkeergarantie bij de bedrijven die meedoen. Mensen zitten niet namens Shell of een ander bedrijf in de raad. Raadslid ben je altijd op persoonlijke titel en nevenfuncties worden geregistreerd. Bovendien doen de partijen de werving, niet de bedrijven.’

Raadsleden onder druk
Rotterdam meldt op de gemeentelijke website dat de keuze om maatschappelijk waardevol werk te doen onder toenemende druk staat. Degenen die raadslid besluiten te worden moeten rekening houden met minder inkomen, verlies van inkomensgarantie en lagere pensioenopbouw. De politieke partijen in de Rotterdamse gemeenteraad stemden in met de proef, net als demissionair minister Plasterk. Begin september is er een seminar gepland waar de initiatiefnemers een intentieverklaring ondertekenen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Sybren (ambtenaar EU) op
Sjaak heeft helemaal gelijk. Bovendien, wie is 'Rotterdam'? Is dat de gemeenteraad zelf, of het ambtelijk apparaat dat op deze manier de samenstelling van de Gemeenteraad probeert te beinvloeden? Let wel, de Gemeenteraad is de 'baas' van de ambtenarij. Enig bewustzijn over wat politieke echt is, zou op zijn plaats zijn. De bijdrage van Sjaak is eeen goed begin.
Door Jan op
Geheel eens met Sjaak. Op die manier zou de onderwereld ook een voet tussen de deur kunnen krijgen. Daar wordt al voor gewaarschuwd.
Door Sjaak (waakzaam burger) op
De raad van de gemeente behoort een vertegenwoordiging van de bevolking te zijn. Een raadslid dient over bekwaamheden te beschikken die hem/haar in staat stellen om een kritische opstelling in te nemen t.o.v. van het dagelijks bestuur van de gemeente (het college van burgemeester en wethouders) en de burgemeester in zijn hoedanigheid van bewaker van de openbare orde en uitvoerder van specifieke wettelijke taken.
De gemeenteraad is wetgever op gemeentelijk niveau en heeft het budgetrecht om te beslissen over de gelden die de gemeente (uit diverde bronnen) ontvangt.
Uiteraard hebben raadsleden kennis nodig om taken te kunnen vervullen en op diverse fronten hun rollen te spelen. Die kennis komt voort uit scholing en maatschappelijke ervaring en uit werk dat men beroepsmatig en als burger heeft verricht en uit rollenn die men heeft gespeeld. Vroeger speelde de vorming die het raadslid in zijn/haar politieke partij had gehad en de opleiding in een vakbond ook een rol.
Dat raadsleden betekenis moeten hebben als vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in een gemeente, moet merkwaardig genoemd worden. Dat past niet in een democratie , waarin het immers om macht bij de bevolking, niet om de macht bij het bedrijfsleven, of om de economische macht, gaat. In een democratie - zoals wij in Nederland kennen - dient er samenspraak te zijn met vertegewoordigers van de economische macht. En die vindt in de praktijk ook plaats. Kunnen gemeenteraadsleden dat dan volgen en kunnen zij er kritische toetsen op los laten? Ja, dat kan. Daartoe moeten zij de instrumenten inzetten waarover zij beschikken. Zij kunnen via het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester (als bestuursorganen) over ambtenaren (en ingehuurde deskundigen)beschikken die kennis kunnen inbrengen en onderzoek laten verrichten om duidelijkheid te verkrijgen daar waar deze nodig is of 'onder tafel' is gebleven. Met hun mogelijkheden moeten de raadsleden , uiteraard, wel vaardig en spits omspringen. Maar het is zeker niet nodig dat raadsleden afkomstig zijn uit en/of een band hebben met het bedrijfslevn. Dat zou zelfs als consequentie kunnen hebben dat zij geen oprechte vertegenwoordiges van de bevolking meer zijn en belangbehartigers van bedrijven worden.