of 64204 LinkedIn

Rechtbanken sluiten hun deuren

In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de Rechtspraak besloten vanaf dinsdag 17 maart de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Urgente zaken gaan wel door.

In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de Rechtspraak besloten vanaf dinsdag 17 maart de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Urgente zaken gaan wel door.

Urgente zaken zijn die zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven omdat het bijvoorbeeld raakt aan de rechten van verdachten of rechtszoekenden. Denk dan aan zaken rond voorgeleidingen of hechtenis van verdachten, faillissementen, zaken rond verplichte zorg en/of zorgmachtigingen, vreemdelingenzaken, urgente familiezaken zoals uithuisplaatsingen of ondertoezichtstellingen, spoedeisende kortgedingen of voorlopige voorzieningen of zaken waarbij de wettelijke termijnen in gevaar komen.

 

Livestreaming

Er blijven uitspraken gedaan worden waar dat kan en moet. Er wordt wel andere invulling gegeven aan de openbaarheid van uitspraken. ‘We onderzoeken de mogelijkheid om uitspraken te livestreamen’, aldus de Rechtspraak.

 

Schriftelijke procedures

Op dit moment krijgen mensen met lichte verkoudheidsklachten of koorts al geen toegang tot de gerechtsgebouwen. Voor die uitzonderlijke zaken die nog wel doorgaan, geldt dat vanaf dinsdag er geen publiek meer bij zittingen aanwezig mag zijn. Alleen procespartijen mogen nog met een beperkte delegatie aanwezig zijn in de zittingszaal. Media mag aanwezig zijn, maar in overleg met de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges.

Wat betreft schriftelijke procedures wordt gezocht naar mogelijkheden die zoveel mogelijk door te laten gaan.

De maatregelen duren in eerste instantie tot 6 april.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners