of 60775 LinkedIn

Raad van State: Arubanen zijn uit op proceskosten

Vandaag (woensdag) deed de RvS uitspraak in een zaak tussen Bromet en drie gemeenten: Loon op Zand, Zutphen en Doetinchem. De twee Arubanen geven volgens de uitspraak blijk van ‘kwade trouw’ en hebben ‘misbruik gemaakt van een wettelijke bevoegdheid’. De RvS vernietigt met de uitspraak eerdere vonnissen van de rechtbank Gelderland en Zeeland-West-Brabant. Die laatste oordeelde een jaar geleden ‘ten onrechte’ dat er onvoldoende aanknopingspunten aanwezig waren om misbruik van procesrecht aan te tonen.

De Arubaanse ‘veel-Wob’er’ John Bromet en zijn juridisch adviseur Malcolm Lennox Hassell zijn erop uit om proceskosten ten laste van de overheid te incasseren. Dat concludeert de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS).

Vandaag (woensdag) deed de RvS uitspraak in een zaak tussen Bromet en drie gemeenten: Loon op Zand, Zutphen en Doetinchem. De twee Arubanen geven volgens de uitspraak blijk van ‘kwade trouw’ en hebben ‘misbruik gemaakt van een wettelijke bevoegdheid’. De RvS vernietigt met de uitspraak eerdere vonnissen van de rechtbank Gelderland en Zeeland-West-Brabant. Die laatste oordeelde een jaar geleden ‘ten onrechte’ dat er onvoldoende aanknopingspunten aanwezig waren om misbruik van procesrecht aan te tonen.

Alle gemeenten
Bromet diende via Hassell de afgelopen jaren Wob-verzoeken in bij alle Nederlandse gemeenten, waterschappen, provincies en ministeries. De Arubaan wil onder meer van gemeenten weten hoeveel bezwaarschriften, ingebrekestellingen en klachten ze hebben ontvangen. Ook is Bromet benieuwd of zij de wettelijke rente over dwangsommen hebben uitbetaald. Hij zegt een boek over de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te willen schrijven, al is onduidelijk wanneer dat moet verschijnen.

Volgens de RvS is het Bromet en Hassell dus niet te doen om het verrichten van onderzoek, maar om het geld. De Wob-verzoeken van Bromet zijn ‘welbewust vaag geformuleerd’, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak. Zo worden in correspondentie met de gemeenten zaken door elkaar gehaald en onjuiste data vermeld. Bovendien biedt de Arubaan aan Loon op Zand aan om het bezwaar in te trekken in ruil voor een proceskostenvergoeding. Ook worden ingebrekestellingen gestuurd aan gemeenten die nog geen Wob-verzoeken hebben ontvangen. Verder procedeert Bromet door als hij de benodigde informatie heeft gekregen, ‘omdat in bezwaar ten onrechte geen vergoeding van de gemaakte proceskosten is toegekend’.

Financieel gewin
Hassell zei tijdens de zitting bij de RvS begin juni dat het onderzoek van zijn cliënt nog altijd in de ‘vergaringsfase’ verkeert, hoewel Bromet van 90 procent van de circa 400 gemeenten inmiddels een reactie heeft ontvangen op zijn Wob-verzoek. Vanaf de eerste Wob-verzoeken in september 2014 tot zeker half januari 2016 beschikte Bromet niet over een onderzoeksplan, aldus de RvS. Toen de gemeente Loon op Zand telefonisch afgelopen december telefonisch contact opnam met de Arubaan kon hij nog weinig over zijn onderzoek vertellen. Een vertegenwoordiger van de gemeente betoogde tijdens de zitting bij de RvS dan ook dat Bromet uit was op financieel gewin.

Toch hebben de drie gemeenten zich vanaf de ontvangst van het ‘veelomvattende en vaag geformuleerde Wob-verzoek zeer bereidwillig opgesteld om aan het verzoek van Bromet te voldoen’, aldus de RvS. Maar in plaats van contact op te nemen met de gemeenten over ontbrekende documenten, diende Bromet bezwaarschriften in en ‘verzocht om toekenning van een vergoeding van de in bezwaar gemaakte kosten’.

Proceskostenvergoedingen
Afgelopen februari stelde de rechtbank in Limburg al vier Limburgse gemeenten (Venray, Schinnen, Beesel en Peel en Maas) in het gelijk in ‘Arubaanse Wob-zaken’. Volgens de rechtbank heeft Hassell misbruik gemaakt van een wettelijke bevoegdheid. Hij diende namens Bromet Wob-verzoeken in om ‘ten laste van de overheid geldsommen te incasseren’ en daarmee geeft de Arubaan blijk van ‘kwade trouw’. Het beroep van de Arubaan werd dan ook ‘niet ontvankelijk’ verklaard.

Malcolm Lennox Hassell van adviesbureau Consultorio San Nicolas staat naast Bromet ook andere Arubaanse Wob’ers bij, zo meldde Binnenlands Bestuur vorige week. Volgens veel ambtenaren is Hassell de man achter de Wob-verzoeken is en dient hij de informatieverzoeken in namens zijn cliënten. De adviseur zou louter uit zijn op dwangsommen en vergoeding van proces-, reis- en verblijfskosten. Hassell wist bij zeker tientallen overheidsorganisaties geld los te krijgen, voornamelijk proceskostenvergoedingen. Onduidelijk is om hoeveel geld het in totaal gaat.

De RvS zou aanvankelijk op 6 juli uitspraak doen, maar het vonnis werd uitgesteld vanwege een wrakingsverzoek van Hassell. Hij vreesde voor ‘vooringenomenheid’ bij de staatsraden, maar het verzoek werd afgewezen.


De uitspraken:
* Loon op Zand
* Zutphen
* Doetinchem

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bernard Weiss (voormalig ambtenaar) op
Ik ben niet meteen Sylvana Simons, maar het gaat me toch wel wat ver hoe de afkomst van deze meneer er bij gesleept wordt.

Als zijn afkomst een logische, oorzakelijke en/of feitelijke relatie heeft tot het gepleegde feit zou ik dat nog kunnen snappen en billijken, maar uit dit artikel kan ik niet opmaken dat er een logische, oorzakelijke en/of feitelijke relatie is tussen de gewraakte acties en meneer's afkomst.

Een beetje slecht geluimde Sylvana Simons zou dit racisme noemen.