of 60831 LinkedIn

Provincies verzaken integriteitsplicht niet

Gedeputeerde Staten moeten jaarlijks verantwoording afleggen over het gevoerde integriteitsbeleid, maar dat hoeft niet in een speciaal integriteitsverslag. Vanaf volgend jaar zijn provincies, maar ook gemeenten, verplicht om jaarlijks de verantwoording over het gevoerde integriteitsbeleid openbaar te maken. Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Provincies zijn niet verplicht een integriteitsverslag uit te brengen. Wel moeten Gedeputeerde Staten jaarlijks verantwoording afleggen over het gevoerde integriteitsbeleid. De vorm waarin zij dat doen, moet met Provinciale Staten worden afgesproken. Vanaf volgend jaar zijn provincies, maar ook gemeenten, verplicht om jaarlijks de verantwoording over het gevoerde integriteitsbeleid openbaar te maken.

Kamervragen

Dat schrijft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) in antwoord op Kamervragen van Monica den Boer (D66). Den Boer constateerde dat alleen de provincie Noord-Holland jaarlijks een integriteitsverslag uitbrengt en de overige elf provincies niet. ‘De wet vereist niet dat dit in de vorm van een (schriftelijk) integriteitsverslag gebeurt’, aldus Ollongren.

 

Vorm verschilt

De elf provincies verzaken volgens de minister niet in hun wettelijke plicht jaarlijks verantwoording af te leggen over het integriteitsbeleid. Alle provincies hebben daarover afspraken gemaakt met de Staten, zo heeft ze van provinciekoepel IPO begrepen. ‘De vorm waarin verantwoording wordt afgelegd, verschilt: schriftelijk of mondeling, in de vorm van een separaat integriteitsverslag of bijvoorbeeld als onderdeel van een jaarverslag van de commissaris van de Koning, een sociaal jaarverslag, een financieel jaarverslag of andere jaarstukken’, aldus de minister.

 

Openbaarheid verplicht

Vanaf volgend jaar zijn alle overheidswerkgevers, waaronder provincies en gemeenten, verplicht jaarlijks de verantwoording over het gevoerde integriteitsbeleid openbaar te maken. Dat vloeit voort uit de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren die op 1 januari van kracht wordt. Die openbare verantwoording hoeft ook dan niet via een afzonderlijk integriteitsjaarverslag te worden afgelegd. De verantwoording mag bijvoorbeeld ook worden opgenomen in een financieel jaarverslag.

 

Kwetsbare functies

Volgens de minister is integriteitsbeleid geen onderschoven kindje bij provincies. Zo hebben veel provincies een integriteitscoördinator aangesteld en is integriteit een vast onderdeel van introductieprogramma’s voor nieuwe medewerkers. Ook is er aandacht voor kwetsbare functies, schrijft Ollongren verder.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.