of 63946 LinkedIn

Provincie Groningen: opschaling lokaal bestuur nodig

Een verdere opschaling van het lokaal bestuur is noodzakelijk, stelt de provincie Groningen, maar de gemeenten moeten het vooral zelf doen.

Een verdere opschaling van het lokaal bestuur is noodzakelijk, concludeert de provincie Groningen in zijn 'ontwerpvisie' op de bestuurlijke inrichting. Meer krachtenbundeling is nodig, maar de gemeenten moeten het wel zelf doen.

Schaal
Gemeenten moeten zelf werken aan de kwaliteit van het lokale bestuur, maar de provincie voelt zich daarvoor ook verantwoordelijk (bijvoorbeeld waar het gaat om krimpregio's) en geeft in de ontwerpvisie een voorzet voor verbetering. Gemeenten moeten op grotere schaal gaan samenwerken , bijvoorbeeld door ambtelijke en/of bestuurlijke samenwerking of door gemeentelijke herindelingen (fusies). Alleen op die manier kan de onder druk staande kwaliteit van gemeenten vooruit gaan.

Clusteren
Groningen bestaat uit één grote en 22 relatief kleine gemeenten. Dat er bij krimpende financiële middelen en extra taken meer samenwerking tussen die gemeenten nodig is, was al eerder doorgedrongen. Maar uit eerdere bestuurskrachtmetingen naar die vele samenwerkingsverbanden is gebleken dat ze veel energie vergen,  weinig resultaten en efficiency opleveren, en meer over structuren gaan dan over kwaliteit. Het opzetten van 'clusterverbanden' voor operationele taken komt moeilijk van de grond. Toch lijkt die laatste oplossing kansrijk, en 'niets doen is geen optie', aldus de provincie.

Faciliteren

De provincie stelt voorop dat gemeenten zelf verantwoordelijk blijven voor hun eigen functioneren en het nemen van verbeterinitiatieven. De provincie kan alleen het initiatief nemen als het echt misgaat bij gemeenten. Zij wil dus vooral faciliteren en doet dat met de ontwerpvisie, maar ook met het rapport 'Vlekkenkaarten provincie Groningen', een inventarisatie van de fysisch-geografische, historische, ruimtelijke, economische, sociale en bestuurlijke samenhang tussen verschillende delen van de provincie, op basis van sociaaleconomisch/-geografisch materiaal.

Eindoordeel
Samen met de Vereniging van Groninger Gemeenten gaat de provincie dit jaar kijken hoe de gemeenten hun taken het best kunnen uitvoeren, mede op basis van een evaluatie die de gemeenten nu zelf aan het uitvoeren zijn. Eind dit jaar moet er een eindoordeel liggen over de toekomst van de lokale bestuurlijke organisatie.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Frank van den Hoven (redacteur) op
Heer Reijsenbach de Haan,
Volgens mij is de kleinste van de door u bedoelde 4 gemeenten Muiden met ca. 6.500 inwoners. Waar kan ik uw stukje over de herindeling van deze gemeenten vinden?
Door Reijsenbach de Haan (beleidsmedewerker) op
What´s new? Gisteren schreef ik al een stukje over de herindeling van 4 gemeenten in het Gooi waarvan de kleinste, Naarden, slechts een kleine 16.000 inwoners telt. Alle onderzoeken wijzen uit dat schaalvergroting tot lagere kosten voor de burger leiden. Maar we hebben hier te maken met sentiment! Dat mag blijkbaar wat kosten in Nederland. De landelijke politiek (Het Rijk) ging weer eens niet akkoord met de herindeling in het Gooi. Terwijl dit op basis van onderzoek gewoon had gemoeten. Ook in de Provincie Groningen is weer niet in staat door te pakken en herindelingen af te dwingen. Thorbecke zou zic omdraaien in zijn graf. En wat te denken van de door het Rijk voorgestelde (op basis van onderzoek) herindeling van de 3 Noordelijke Provincies? Ook daar gaf sentiment/gevoel weer eens de doorslag om het niet te doen. En nu moet Groningen proberen gemeenten zover te krijgen dat ze gaan fuseren. Dan begrijp ik heel goed dat Groningen zo'n halfzachte houding inneemt en vraagt aan gemeenten om het toch vooral zelf te doen. En de burgers maar betalen. eerts voor alle onderzoeken en daarna voor het niet doorgaan van de daaruit voortgekomen conclusies. Wordt dit land nog wel bestuurd vraag ik me dan af?