of 59794 LinkedIn

Onderzoeksraad Integriteit voor gemeenteambtenaren

'De Onderzoeksraad biedt gemeenten een effectief instrument ter bevordering van integriteit', belooft Harm Brouwer.

Gemeenteambtenaren kunnen vanaf komend jaar de Onderzoeksraad Integriteit Overheid vragen vermoedens van misstanden te onderzoeken. Als het aan voorzitter Harm Brouwer ligt, gaat de Onderzoeksraad ook bestuurders onderzoeken en onder ede verhoren.

Instrument voor bevordering integriteit
Op 1 januari aanstaande gaat de Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op in de Onderzoeksraad Integriteit Overheid. Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING), door menigeen nog gezien als een verlengstuk van de VNG, is al in 2008 verzelfstandigd. 'De Onderzoeksraad biedt gemeenten een effectief instrument ter bevordering van integriteit', belooft Brouwer.

Eenheid in definities en procedures

Brouwer was tot 2011 voorzitter van het College voor procureurs-generaal en doet nu kort gedingen als voorzieningenrechter in Amsterdam. Sinds oktober vorig jaar is hij voorzitter van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid. Die werkte al voor het Rijk, de politie en de provincies. Nu daar ook waterschappen en gemeenten bij komen, ontstaat een overheidsbrede Onderzoeksraad. 'Zo kun je deskundigheid concentreren, uniformiteit in definities en procedures bewerkstelligen en duidelijkheid scheppen naar de buitenwereld', zegt Brouwer in een interview met Binnenlands Bestuur.

Ook bestuurders onderzoeken bij vermoedens van misstanden
Brouwers Onderzoeksraad gaat niet alleen overheidsbreed opereren, hij wil ook meer reikwijdte en meer bevoegdheden. Tot dusverre richt de raad zich op integriteitsschendingen door ambtenaren en niet door bestuurders. Terwijl juist onder hen de laatste tijd nogal wat misgaat. PvdA-Kamerlid Pierre Heijnen pleitte vorig jaar al voor een instantie die het hele openbaar bestuur bestrijkt. Brouwer: 'Daar kun je alleen maar voor zijn. We springen nu van ad hoccommissie naar ad hoccommissie. Ik vind dat wij vermoedens van misstanden moeten kunnen onderzoeken onder zowel ambtenaren als bestuurders. Je kunt alle mogelijke deskundigheden aanboren en de kosten beperkt houden.'

Ongevraagd, eigenstandig onderzoek
Een andere wens van Brouwer is om onder bepaalde omstandigheden ook ongevraagd onderzoek te kunnen doen. 'Dat biedt bijvoorbeeld een oplossing voor anonieme meldingen, waar we nu niets mee doen. Dat is onbevredigend. Wanneer we vanuit verschillende invalshoeken over dezelfde kwestie anonieme meldingen krijgen, dan kunnen we daar bij eigenstandig onderzoek wel iets mee doen. Bovendien verlaag je tegelijkertijd de drempel om te melden, omdat de melder zelf meer in de luwte blijft.'

Onder ede
Naast de bevoegdheid om ook bestuurders te onderzoeken en om eigenstandig onderzoek te doen, staat de mogelijkheid om te verhoren onder ede hoog op de verlanglijst van Brouwer.

Ministerieel besluit
De uitbreiding van de bevoegdheden komt in een ministerieel besluit waarvoor de Onderzoeksraad momenteel op verzoek van minister Plasterk een voorzet schrijft. Verwacht Brouwer nog bezwaren? 'Dat sluit ik niet uit, maar dit is wel de richting waarin wij geloven. Maar het zijn uiteindelijk de minister en het parlement die de beslissing nemen.'

Lees het complete interview met Harm Brouwer in BB nr. 23

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door rolf twigt op
Geachte,
Ambtenaren hebben de macht, Burgemeester en wethouders volgen de adviezen zoals ze die krijgen van hun ambtenaren. Totaal geen zelfreflectie of evaluatie..
Heb een case over de Gemeente Teijlingen (Sassenheim, Voorhout,Warmond).
Brandveilige deuren van appartementencomplex 'Thuishaven' in Sassenheim.
Deze zaak loop al sinds 2006 vanaf het moment dat deze appartementen zijn bewoond. Het beleid in de Gemeente Sassenheim is dat vergunning tot bouwen verleend wordt op het moment dat attesten van brandveiligheid van de deuren zijn aangeleverd!
Er zijn attesten van andere deuren aangeleverd bij de Gemeente! Dit is gesignaleerd door een bewoner, toen al....In september 2014, jawel 8 jaar later is deze bewoner door een onderzoek van Peutz (een onafhankelijk bureau op het gebied van onderzoek brandveiligheid van o.a. deuren), in het gelijk gesteld!
Met andere woorden, er is indertijd onterecht een vergunning verleend!
Je zou verwachten, de Gemeente Sassenheim zal hier fouten erkennen over de gehele procedure...?!
Wie schertst mijn verbazing....niets, geen vragen ook niet in de Raad....alleen een actie en toezegging dat de deuren brandveilig gemaakt zullen worden!
Maar wanneer we praten over integriteit zal ingegaan moeten worden op de vraag 1: waarom geen erkenning van fouten en 2: welke fouten zijn er gemaakt in de gehele procedure?
En dan heb ik voor het gemak de afgelopen 8 jaar van vragen stellen door de bewoner in kwestie maar even buiten beschouwing gelaten....
Groet, een medebewoner uit deze Gemeente