of 62284 LinkedIn

Onderzoek naar geschorste griffier Westland

De raadszaal van de gemeente Westland
De raadszaal van de gemeente Westland

De gemeente Westland heeft opdracht gegeven tot een nader onderzoek naar de raadsgriffier van de gemeente, die op 8 september is geschorst wegens een reeks misdragingen die hem worden verweten.

Dreigen
De gemeenteraad is deze week vertrouwelijk op de hoogte gebracht van de verwijten aan het adres van de griffier, die onder meer wordt verdacht van machtsmisbruik en het dreigen met het openbaren van geheime stukken. De gemeente Westland zei donderdag geen nadere toelichting te kunnen geven omdat het om een 'personele aangelegenheid' gaat, maar bevestigde de schorsing van de griffier, die de naaste adviseur van de burgemeester en de gemeenteraad tijdens raadsvergaderingen is.

Feitenonderzoek
Op de website van de raadsfractie van Westland Verstandig staan tal van documenten die het stempel 'strikt persoonlijk en vertrouwelijk' hebben gekregen. Daarin probeert de raadsman van de griffier de verwijten te ontkrachten. Verder eist de raadsman het 'ingestelde feitenonderzoek met onmiddellijke ingang te staken' en zijn cliënt 'weer toe te laten in zijn functie'. Aan die eis zijn burgemeester Sjaak van der Tak en de gemeenteraad niet tegemoetgekomen. Uit de correspondentie blijkt onder meer dat de griffier plichtsverzuim wordt verweten en dat hij zou hebben gedreigd gegevens over een asbestbrand in Wateringen openbaar te maken. De griffier probeert via de voorzieningenrechter in Den Haag zijn schorsing ongedaan te maken.

Sancties
In de gemeente Westland is daarbij commotie ontstaan over het feit dat burgemeester Van der Tak telefonisch contact heeft gezocht met lokale journalist John Navarro, die op een website een artikel publiceerde waarin de griffier met naam en toenaam werd genoemd en ook de vermeende redenen voor diens schorsing uit de doeken werd gedaan. Volgens de partij Westland Verstandig zou de burgemeester met sancties hebben gedreigd wanneer bepaalde passages niet zouden worden  verwijderd. Westland Verstandig heeft vragen gesteld aan het college van B en W.

Indringend gesprek
Burgemeester Van der Tak bevestigt tegenover de lokale omroep WOS dat hij Navarro heeft gebeld. In dat gesprek heeft hij er op gewezen dat het ongewenst is om ambtenaren in het openbaar bij naam te noemen. Op de vraag van Westland Verstandig of hij ook met sancties heeft gedreigd wilde de burgemeester slechts kwijt dat het een ‘indringend gesprek’ is geweest.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.