of 63000 LinkedIn

Ollongren wil eerst nieuw advies over vergoeding Staten

Pas als een nog in te stellen adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers over de eventule verhoging van de financiële vergoeding van Statenleden een advies heeft uitgebracht, neemt het kabinet daarover een besluit.

Het kabinet neemt pas een besluit over eventuele verhoging van de financiële vergoeding van Statenleden, als een nog in te stellen adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers daarover advies heeft uitgebracht.

Dualisme

Dat laat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken weten in reactie op het onderzoek van Binnenlands Bestuur onder Statenleden. Daaruit blijkt dat een op de vijf Statenleden na de verkiezingen van 2023 niet wil terugkeren en een op de vier Statenleden daarover twijfelt. De lage financiële vergoeding en de werkdruk zijn de belangrijkste reden om af te haken. Uit het onderzoek kwamen ook andere knelpunten naar voren, zoals het gebrekkig functioneren van het dualisme in de provinciehuizen.

 

Groot verloop

De uitkomsten van het onderzoek van Binnenlands Bestuur komen overeen met onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de Staat van het Bestuur 2020, aldus de woordvoerder van Ollongren. Dat is een tweejaarlijkse rapportage waarmee BZK de ontwikkelingen in het lokale openbaar bestuur in kaart brengt. ‘Ook dit onderzoek (De Staat van het Bestuur, red) laat zien dat het verloop onder leden van de Provinciale Staten hoog is. De meerderheid van de Statenleden sinds de verkiezingen in maart 2019 is bezig met de eerste zittingstermijn en is korter dan vier jaar in functie’, aldus de woordvoerder van Ollongren. De minister ziet dat Statenleden en raadsleden veel uren maken ‘en dat de mogelijkheden voor ondersteuning en de hulptroepen die er zijn soms onbenut blijven’.

 

Goede ondersteuning

‘Een goede invulling van de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rollen door de Provinciale Staten is cruciaal voor de kwaliteit van de democratische besluitvorming en vraagt om goede ondersteuning’, aldus de woordvoerder. In overleg met beroeps- en belangenverenigingen wordt door het ministerie gewerkt aan de versterking van de positie van Staten- en raadsleden ‘en de doorontwikkeling van het dualisme in het decentraal bestuur.’

 

Eenmalig aanpassen

In juni vorig jaar heeft Ollongren in een brief aan de Kamer laten weten de uitkomsten van weer een ander onderzoek – naar de vergoeding voor leden van de Provinciale Staten en algemeen bestuursleden van waterschappen, door SEO Economisch Onderzoek, in opdracht van BZK – ter advisering te willen voorleggen aan een nog in te stellen adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers. De onderzoekers van SEO adviseren het niveau van de vergoeding van Statenleden (en algemeen bestuursleden van waterschappen) ‘eenmalig aan te passen en in lijn te brengen met onder andere de toegenomen taakzwaarte.’ Daarbij wordt gedacht aan de hoogte van vergoedingen van raadsleden uit middelgrote gemeenten, ‘waarbij Statenleden een vergoeding op een hoger niveau zouden moeten ontvangen dan algemeen bestuursleden. De maandelijkse vergoeding in deze categorie voor raadsleden bedraagt 1.550 euro.’

 

Wachtstand

Zodra het nog in te stellen adviescollege met een advies over het advies van SEO komt, ‘zal het kabinet een standpunt over de vergoeding van Staten- en AB-leden innemen’, aldus de woordvoerder van Ollongren. Op 1 juni debatteert de Tweede Kamer over het voorstel tot instelling van het adviescollege. Het duurt Statenlidnu, de Nederlandse Vereniging voor Statenleden, veel te lang. ‘Voordat dat adviescollege is bemenst, een advies heeft uitgebracht waarover de minister en de Kamers een besluit moeten nemen, zijn we maanden verder’, stelde voorzitter Harold van de Velde eerder in Binnenlands Bestuur. ‘We willen niet langer in de wachtstand staan. Onderzoek op onderzoek wijst uit dat de vergoeding van Statenleden te laag is.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Politici maken zichzelf net zo druk als ze zelf willen. De insteek moet zijn besturen op hoofdlijnen en het werk aan de professionals overlaten. Hoe zo zijn vergoedingen dan te laag?
Door Henk op
dat deze vrouw (D66), voormalig tassendragers van Rutte, nog werk heeft en flink incasseert is een grof schandaal. Nederland is corrupt!
Door RechtsDoorZee op
Kajsa dient z.s.m. te worden ge-excommuniceerd uit de politiek en het openbaar bestuur, want deze vrouw is een totale ramp en liegt en bedriegt (denk o.a. aan haar informateursrol). Alweer een 'adviescollege' ! In hoeveel geldverspillende commissies, raden, adviescolleges, e.d. grossiert men in Den Haag ? Voor elk probleempje wordt een 'parkeercommissie' opgetuigd. Een teken van wanbestuur.Tijd om het gebruik ervan drastisch aan banden te leggen.
Door Carol Stel op
Onderzoek zus, commissie zo. Minister Ollongren is kampioen is het vooruitschuiven van beslissingen. Nou is dat aan de ene kant maar goed ook. Want de incompetentie van deze D-66 bewindsvrouw is spreekwoordelijk. Maar aan de andere kant...onder haar bewind is wel de woningcrisis ontstaan. Want Ollongren is ook verantwoordelijk voor Wonen. Al zullen weinigen daar wat van hebben gemerkt de afgelopen 4 jaar...

Vacatures

Van onze partners