of 59965 LinkedIn

‘Niet burgemeester, maar demonstranten schuldig’

Het valt de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema niet te verwijten dat zij de demonstratie op de Dam tegen politiegeweld en racisme in de VS en EU gisteren niet heeft ontbonden of verboden, aldus hoogleraar algemene rechtswetenschap Jan Brouwer, tevens directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het valt de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema niet te verwijten dat zij de demonstratie op de Dam tegen politiegeweld en racisme in de VS en EU gisteren niet heeft ontbonden of verboden, aldus hoogleraar Recht en Samenleving Jan Brouwer, tevens directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

U zit in een webinar en heeft vijf minuten tijd voor enkele vragen. Wat vond u van het optreden van burgemeester Halsema gisteren jegens de demonstratie op de Dam?
‘De burgemeester krijgt nu veel verwijten, maar je moet het vooral de demonstranten verwijten dat zij geen afstand hielden. Voor de burgemeester is het niet mogelijk hier iets aan te doen. Hooguit kun je haar verwijten dat ze meer had moeten aandringen op anderhalve meter afstand. De demonstranten hebben die regels geminacht. Met de nieuwe noodverordening vanaf 1 juni maken zij zich daarmee schuldig aan een strafbaar feit.’

Had zij de demonstratie dan niet moeten ontbinden?
‘Gisteravond zag ik dat de burgemeester in het tv-programma OP1 het verwijt werd gemaakt dat ze de demonstratie niet had ontbonden. Maar dat is onzin. Als de demonstranten hadden geluisterd naar de opdracht de demonstratie te beëindigen, hadden ze ook geluisterd naar anderhalve meter afstand houden.’

En de demonstratie op voorhand verbieden?
‘Je kunt een demonstratie niet verbieden. In beginsel ook niet volgens de noodverordening. En als mensen zich gaandeweg aansluiten, dan is dat toegelaten. En dan ben je al te laat. Een kleine demonstratie kun je dan nog wel ontbinden, maar hier was het eerder het paard achter de wagen spannen. En dan was er juist een grote kans op besmettingen.’

En dan hadden we overal foto’s gezien van agenten die een zwarte demonstrant arresteren?
‘Precies. Ze had agenten dan onnodig in gevaar gebracht. Ik vind de verwijten die haar nu her en der worden gemaakt niet terecht. Met name de organisatie van de demonstratie had beter op zijn tellen moeten passen.’

Volgens de burgemeester had de politieke kleur van de demonstratie ‘geen biet’ te maken met haar beslissing. Denkt u dat ook?
‘Ze zei aanvankelijk wel zoiets, maar je moet je als burgemeester expliciet niet met de inhoud inlaten. Daar moet je ver weg bij blijven.’

Het leek erop dat de burgemeester ook deelnam aan de demonstratie. Ze droeg een button met ‘1873’, het jaar dat slavernij volgens critici pas echt werd afgeschaft (de officiële afschaffing was in 1863, maar slaven waren nog 10 jaar lang verplicht om op plantages te blijven werken, met loon, WB).*
‘Als burgemeester dien je niet te uiten dat je de demonstratie steunt.’

*UPDATE 3 JUNI
Voor burgemeester Halsema naar de demonstratie toeging kreeg zij de button met ‘1873’ opgespeld tijdens een kleine Keti Koti-bijeenkomst in de tuin van de ambtswoning aan de Herengracht, waar de afschaffing van de slavernij werd herdacht. Halsema heeft inmiddels een brief gestuurd naar de raad.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Keijzer op
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/Journaal-Weer/herbe …

Dit is een vergelijkbaar programma als Buitenhof.
Gasten zijn een Afro Vlaamse politica, werkzaam in het Europees Parlement voor een partij vergelijkbaar met Fortuynisme. Zij is in Afrika geboren en heeft in Vlaanderen carrière gemaakt. Haar focus is emancipatie en dus gelijkwaardigheid, ongeacht achtergrond of levensovertuiging.

Wat haar in de Afro Vlaamse Gemeenschappen een soort oog van de storm maakt is, dat zij als een van de hoge uitzonderingen, weigert alleen maar op het negatieve deel te focussen. Ook wil ze wijzen op de kansen die voorhanden zijn en niet in landen van herkomst voor de meesten zouden zijn geweest en welvaart niveau hier en sociale vangnetten. Zij is wat kansen krijgen betreft, daar zelf een wandelend voorbeeld van.

Verder is er een jongeman ook met migratieachtergrond, niet onredelijk, maar wil het over racisme hebben in het algemeen, maar toch komt steeds daarbij die eerder toegelichte dynamiek opduiken, dat het eigenlijk alleen over racisme onder autochtone bevolking gaat.

Dan is er een heel jonge Afro Vlaamse jongedame. Heel knappe jongedame die de alom gehoorde klachten uit over discriminatie die zij ervaart.
Die kan, net als de jongeman, zich totaal niet vinden in de perceptie van de politica.

Dan komt op het eind een uitsmijter, die ik eerder al toelichtte en dat is die doctrine vanuit het Afro activisme, waar het racisme eigenlijk alleen bij blanken zou bestaan.

Op het eind wil de jongedame nog iets kwijt: Zij zegt met volle overtuiging: een zwart persoon kan wel discrimineren, maar nooit een racist zijn. De politica zei alleen: wow (sprakeloos verder van verbijstering).

Dat was op het eind en de tijd was al voorbij. De presentator meldde nog, kort voor deze mind blowing uitspraak, maar wel typerend voor wat gaande is en door het Afro activisme hier de laatste 10 jaar enorm versterkt, dat heel veel Afro Vlaamse mensen, die uitgenodigd waren, weigerden bij de politica aan tafel te zitten. Dit is dus weer die bedenkelijke: wie niet met ons is, verraad eigen volk. Een dynamiek die we in andere migranten groepen ook zien en die totaal onbelicht blijft en bij M (zie eerdere post) ook al hoorbaar was en ik eerder op die enorme onwenselijke interne sociale druk had gewezen. Een enkele cabaretier in Nederland durfde zich in die slangenkuil te wagen.

Het is vrij uitzonderlijk voor de VRT, de politica, Mw. Kango podium te geven in deze tijd van een explosie van protesten n.a.v. dood van George Floyd. Vergelijk deze VRT uitzending eens met het programma Buitenhof, waar op dezelfde dag afgelopen zondag, Mw. Wekker, hoogleraar, te gast was, die veel voeding gegeven heeft aan de doctrine, die de jongedame in het VRT programma tot haar statement bracht.
Dit zou je een vorm van black suprematie kunnen noemen en racistische kijk op andere bevolking(en).

Vanuit het activisme lijkt racisme pas te ontstaan met het koloniale tijdperk. De Joden hadden in Egypte een slaven bestaan en vluchtten onder leiding van Mozes meer dan 3000 jaar geleden naar Palestina en ervoor zal het ook bestaan hebben in al die machtige rijken in die regio. Het bestond dus in M.O lang voor koloniaal tijdperk. De Romeinen maakten Galliërs o.a. hier tot slaven, die de Romeinse boten o.a. moesten roeien. We kennen hier in eigen geschiedenis al horigen en lijfeigenen. Het is dus van alle tijden en niet alleen in West Europa. Een donkere kant in het mensdom en het gebeurt nog steeds. In Afrika zagen we genocide onder Afrikaanse bevolkingen, een buitencategorie van racisme zou je kunnen noemen. Je bent niet eens waard om slaaf te zijn. I S past dat heden toe, op basis van Koran. Toch al 1400 jaar oud heilig boek en het bestond al in de tijd van Abraham en komt voor in zowel Bijbel als Koran, zonder uitdrukkelijke verwerping daarvan. Zou slavernij bij de oude koninkrijken in Afrika niet hebben bestaan? Tijd om die geschiedenis op te helderen. Moord en doodslag daar so wie so en ook vrouwen en meisjes, die niet gedood werden daarbij, zullen totaal onderworpen zijn aan de overwinnaars.

Dit onderwerp moet een integere basis hebben en faire play, anders verdiept het alleen maar de problemen.
Door Keijzer op
https://petities.nl/petitions/seksuele-intimidat …

Dit is op initiatief van een jonge vrouw in Enschede om seksuele intimidatie in de openbare ruimte tegen te gaan. In de hoop dit onder de landelijke aandacht van politiek en daarbuiten te krijgen. Het is mij niet helemaal duidelijk of deze petitie landelijk breed is, maar de teller staat op meer dan 12.000. Dat lijkt mij onwaarschijnlijk voor alleen Enschede.

In Amsterdam heeft een VVD politica 5 jaar terug een protocol voor dit soort straat intimidatie opgesteld en die is in werking gesteld, maar volgens haar is onder het huidige bestuur, handhaving teruggeschakeld en niet meer de nodige prioriteit kreeg. Deze politica is nu kamerlid en is aanwezig aan tafel bij OP 1 (zat. 6 juni), omdat dit onderwerp bij haar al veel langer op haar prioriteit lijstje stond en zij zich ergerde aan hoe t.o.v. de slachtoffers dit gedownsized werd en min of meer gebagatelliseerd.

Net als bij fietsendiefstallen, de animo om aangifte te doen, als vrij zinloos werd ervaren. Tekort politie en die prioriteiten gedwongen is te stellen.

In het bovengenoemd programma op 6 juni werd met eierschalen lopen weliswaar, en na enige terughoudendheid, gesteld, dat dit een kant van dezelfde medaille is, m.b.t. racisme en ervaren vernedering daarbij en pijn.

Onveiligheid in de openbare ruimte en vernedering en ook de pijn daarbij, op hoede moeten zijn, rekening houden met waar je loopt, of wat je aan hebt en wanneer, eenzelfde aandacht en actie verdienen. De waardigheid en respect for all lives matters in dit land en elders. All pain matters.

De verhuftering is in het algemeen sinds de jaren 60 gegroeid. De individualisering moest zegen brengen, maar de negatieve vorm ervan, kreeg enorm negatieve grip op de samenleving en niet alleen onder autochtonen en door autochtonen, voor alle duidelijkheid!
Door Keijzer op
@ Rob Broekhof

Dat is een heel goede vraag.
In Bijbelse en christelijke termen zou je kunnen zeggen: uw zonden zij u vergeven, gij heen en zondig niet meer, maar geldt dat ook onverkort zo simpel bij mensen in een hoge positie en brede verantwoordelijkheid?

Heeft mevrouw Halsema hier lessen uitgeleerd? Kan zij haar eigen karakter en politieke voorkeur overstijgen?
Dat is eigenlijk koffiedik kijken.

Het zou chique zijn om zelf ontslag te nemen, om de deuk in het vertrouwen geen kans te geven voort te laten duren. Niettemin moet dit hele proces grondig worden uitgezocht. Welke stokken in spaken heeft dit zo kunnen doen ontwikkelen, in een stad met veel ervaring met massabetogingen (onderzoek daarnaar ook in Rotterdam nodig). Ook haar rol in de driehoek. Was zij daar dominant en kregen de andere 2 leden slappe knieën?

Eigenlijk zou ik de uitkomst van een degelijke rapport eerst willen zien. Is de communicatie met de minister van eenzelfde orde als die binnen de driehoek, gaat het moeilijker worden voor mij om te zeggen: aanblijven.
Hebben de andere 2 leden zich laten domineren door Mw. Halsema, vind ik hun positie ook discutabel.
Als er 2 overlegstromen door Mw. Halsema negatief zijn beïnvloed en er komt mogelijk nog het een of ander bij, dan moet het antwoord zijn: aftreden, omdat je dan toch het gezegde krijgt bij aandelen, maar in een variant: resultaten in het verleden, zijn een garantie voor de toekomst.

Zeker in een moeilijke grootstad met politiek correctie dominantie, heb je een krachtige neutrale burgermeester nodig, Hoofdstad zijnde vormt een extra dimensie. Alle Amsterdammers moeten zich vertegenwoordigd voelen door hun burgermeester. Het is Nederlands grondgebied. Geen bezit van welke groep dan ook. Vanwege de positie als hoofdstad eigenlijk het hele land zich in die hoofdstad zou moeten herkennen. Bij dat laatste is volledig het omgekeerde het geval. De dominerende factoren in die stad, domineren disproportioneel het hele land. De 2de huisomroep daar, die publieke omroep heet, faciliteerde dat en nog, enorm. Zie OP I gisteravond maar eens.

Een cultuur historicus met het bekende fanatisme, stelt dat onze maatschappij doordesemd is van racisme. Maar die ui wordt afgepeld (zoals vaak) tot autochtoon Nederland, omdat de koloniale tijd en slavenhandel erbij gesleept wordt.
Dat is racisme te noemen vanwege de generaliserende vorm naar een bevolkingsgroep in dit land Dat mocht Wilders ook niet doen. Ervoor zegt dezelfde mevrouw: "Nederlanders (lees autochtoon) denken dat we hen racisten noemen en dat is niet zo, maar ze gaan steeds in de weerstand modus, als ze aangesproken worden over racisme. Nederlanders (lees autochtoon) moeten hun diepgewortelde racisme erkennen".

Dat zijn dan hoog opgeleiden en zichzelf tegensprekend.
Er zijn veel teveel autochtone Nederlanders, die zichzelf in die perceptie laten inzuigen, zichzelf opzadelen met een plaatsvervangend schuldcomplex voor het kapitalistische systeem in een ancien regime. Een toplaagje. Niet veel anders dan nu met roofkapitaal en korte termijn winsten, goedkoopst mogelijke arbeid en arbeidsomstandigheden en op randje van wet en regelgeving, of er brutaal overheen.

Dhr Aboutaleb doorkruiste die eenzijdige aanvliegroute wel, Mw. Halsema overduidelijk niet en ook Premier Rutte niet recent en dat is mij helemaal tegen gevallen.

Bij M zag je 4 jonge Afro Nederlandse vrouwen met een goede carrière en geloof ik BN-ers. Zij ervaren een druk wegens hun eigen carrière belangen, om zich niet uit te spreken en een vanuit eigen culturele groep. Bevestiging van die sociale druk en eenzijdige brainwash, die ik eerder omschreven heb.
Allerlei aspecten van sociologie (Fortuyn was socioloog) en psychologie, worden moedwillig buiten beschouwing gelaten, want dat dwingt het activisme en steunbetuigers en politiek ter linkerzijde, hun nefaste rol onder ogen te zien t.a.v. de huidige gesegregeerde samenleving met opgekomen activisme binnen de vroegst hier gevestigde migranten. Daar zullen meer bij komen als deze situatie het resterende cement ook gaat aantasten. Mw. Halsema heeft in elk geval dit niet op haar netvlies.
Door Rob Broekhof (Adviseur) op
@Keijzer: Hartelijk bedankt voor uw reactie. Ik begrijp u beter. Rest mij nog wel de vraag: "Was u het niet eens met de inhoud van de alinea's vóór de laatste drie?". Anders gezegd: "Mag de huidige burgemeester wat u betreft aanblijven, en zo ja, waarom?".
Door Keijzer op
https://nos.nl/artikel/2336228-racisme-en-discri …

Het CPB komt uitgerekend in deze tijd van massa-dynamiek n.a.v. dood van George Floyd door een sadistische agent met hulp van medeagenten, met een rapport, waarbij gekleurde Nederlanders zijn bevraagd.

GEEN rapport omgekeerd, waarop autochtone Nederlanders zijn bevraagd op vooroordelen, pesten, onbehoorlijk gedrag, pure discriminatie en racisme vanuit niet autochtone medeburgers.
Er is dus geen vergelijk mogelijk! Hoe integer is dat?
Er is geen duiding vanuit objectieve gedragsdeskundigen, zoals sociologen en psychologen. De menselijke positieve en negatieve kanten komen in verschillende contexten, anders naar boven. De ene mens heeft in elke bevolking/cultuur meer of minder van het ene of andere m.b.t. positieve of negatieve eigenschappen. Iedereen die uit eigen comfort zone treedt op allerlei manieren, komt dat tegen bij zichzelf en de een is getalenteerder dan de ander om daarmee te dealen en al of niet fatsoenlijk jegens de ander, daarmee om te gaan.

Op racistische elementen etc. onder minderheden zelf hebben onderzoekers geen zicht, omdat dit gaat om gesloten groepen, die hun vuile was niet uithangen en zich meer dan autochtone deel van bevolking, in een sociale controle bevinden. Die natuurlijk wel vrij en frank praten over wat hen is overkomen vanuit de rest van Nederland en specifiek natuurlijk blank Nederland. Deze burgers zich massaal identificeren met de situatie in VS met de dood van George Floyd, de persoon zelf en diens etniciteit en bevestiging zullen lezen daarvan in dit rapport.

Ik kan zelf zeer onthutsende en pijnlijke ervaringen ook melden, mocht ooit het CPB de durf hebben om omgekeerd de autochtone groep over HUN ervaringen te bevragen. Er zullen heel veel meer zijn zonder twijfel.

Vanaf de opkomst van de massamigratie heeft het in politiek ontbroken aan broodnodige sociologen. Fortuyn was dat en niet voor niets waarschuwde hij dat Nederlandse regeringen en politieke partijen, EU en VN, de draaglast van een samenleving aan het overbelasten zijn en dat ook totaal topdown. Integratie geen aandacht kreeg. Bevolking is niet geconsulteerd in een referendum voor deze immense en onomkeerbare verandering van hun samenleving! Het gaat niet om economische beslissingen of zo, die een volgend kabinet weer kan corrigeren.
De protesten, kritiek vanuit gezond verstand politici met een democratische empathie, werden dicht gesnoerd daarop via verwijzingen naar het Nazitijdperk. Eveneens de vele burgers werden naar die hoek verwezen. Het was slikken of stikken.
Die pijn en ook rouw en frustraties daarin, blijven onbenoemd en onderdrukt.

De moord op Fortuyn en massale reactie daarop is te vergelijkbaar met reactie nu t.a.v. George Floyd. De afschuwelijke dood van heer Floyd komt in een massaal bad van medeleven richting het slachtoffer en familie, de afschuw over wijze waarop, maar anders dan bij Fortuyn, massaal ook met de bevolking met dezelfde etniciteit. Laat dit aspect ook eens goed inzinken als men objectief en integer het wil hebben over racisme en andere nare kantjes in het mensdom in haar geheel en welke groep durft op te staan: wij niet. Ik verwijs naar het verhaal in de Bijbel waar een vrouw gestenigd werd vanwege de zonde in de ogen van de stenengooiers van huwelijkse ontrouw en Jezus sprak: hij die zonder zonde is, werpe de eerst steen en de mannen dropen af.
Door Keijzer op
@Rob Broekhof
Primair haakte ik aan op uw laatste 3 alinea's en was het daarmee roerend eens.

Mijn laatste 2 alinea's bieden een beeld waarom zaken gebeuren zoals ze gebeuren en schets je een bredere context.

Overigens (n.a.v. uw opmerking over demonstraties) hoor ik via de televisie van de week een commentaar van burgermeester Aboutaleb of een politiechef, dat burgers recht hebben om te protesteren en het verwittigen van Gemeente ook 24 tevoren kan gebeuren. Daar keek ik vreemd van op.

Mw. Halsema had voorafgaande aan haar bezoek aan de Dam (die u aantipte) die insigne op, omdat zij die bij een ontvangst of zo had gekregen die ervoor plaatsvond en die had opgespeld gekregen, of dat zelf heeft gedaan en zo ermee naar de Dam is gewandeld. De vraag is of zij dat een goede geste vond jegens de betogers op de Dam, of vergeten was dit af te doen. Beiden mogelijkheden zijn niet erg professioneel.

Wat betreft uw reactie op de eenzijdigheid die ik noem aan de praattafels in Hilversum (lees Amsterdam).
Het vergt even voor iedereen een weekje of zo om dit te observeren bij de bekende praattafels en vast te stellen via uitzending gemist.

Straatinterviews met een paar mensen zeggen inderdaad niet zoveel.

Je ziet sinds 2 juni dat aan die tafels mensen uitgenodigd wordt om over de dramatische dood van de heer Floyd te praten en de betogingen in Nederland en racisme in het algemeen, dat het eigenlijk altijd mensen zijn van Surinaamse of Antilliaanse komaf. Alsof hier geen migranten uit thuislanden in Afrika wonen, die daarover kunnen praten. Dat zou eens een interessante verandering kunnen zijn.
Die hang en drang bij eerst genoemden, om de situatie in de VS op Nederland te projecteren en daarmee eigenlijk die aanvallen omtrent alom racisme onder autochtone Nederlanders, nog meer te legitimeren, is allesbehalve ethisch. Ik vind de "publieke"' omroep een onderdeel van het probleem, omdat die meedeint daarmee en die een huisomroep van Amsterdam vormt.

Het stoorde mij dat premier Rutte niet, net als Dhr. Aboutaleb, benadrukt dat racisme verwerpelijk is maar overal voorkomt en er altijd geweest is. Dhr. Aboutaleb wees daarbij op de genocide tussen 2 Afrikaanse bevolkingsgroepen op dat continent.

Premier Rutte bevestigt onbedoeld die brainwash die plaatsvindt onder de Surinaamse en Antilliaanse bewoners en daarbuiten. Dus eigenlijk blank Nederland - en nog specifieker autochtoon Nederland - als erfgenamen van de koloniale tijd, een hoog racistisch gehalte daarom heeft. Dat komt mij voor als spiegelgedrag.

Hoeveel ploeterende (6 lange werkdagen in de week) gewone Nederlanders in armoedige omstandigheden wonend tot aan WOII en geen stemrecht hebbende tot 1919, hebben ooit een Afrikaanse man of vrouw in levende lijve gezien tot pak hem beet 1950?
De ervaren activisten en hun aanhangers, hebben het altijd over hun pijn. Alsof alle autochtone mensen een fijne jeugd hadden zonder pesten en lelijke zaken en toen en later zich geaccepteerd voelen? Die kunnen dat niet rap koppelen aan die racistische Hollanders.

Vorig jaar waren er gewelddadigheden in Zuid Afrika, omdat ze daar migranten uit buurlanden niet moesten. Oprah Winfrey heeft jaren terug een taboe doorbroken in haar eigen gemeenschap hoe er onderling een meetlat is op kleur van huid en waardeoordeel.

De spiegel van racisme wordt strategisch een richting opgehouden en nooit omgedraaid en helaas met hulp van mensen uit de autochtone gemeenschap vanuit de politiek correcte hoek.
Al met al de zaken daardoor eerder verharden dan verzachten en juist meehelpen aan de polarisatie.

Wel, ik heb dus eveneens meer met geweten en ethiek en integriteit en dat over de hele linie graag en niets met die huidige dominantie van het ongenuanceerde dader-slachtoffer stramien en meeheulen daarmee. Of onderdeel worden van emotionele steekvlammen in een massabeweging met veel geroep en geschreeuw. Die actie van mensen die op een brug lagen in VS in de houding zoals George Floyd werd gedood, vond ik wel indrukwekkend. Er zit aan dit jammerlijk gebeuren een aspect die nog gemeden wordt nu.

Daarbij de impact op een samenleving die in een halve eeuw niet alleen op ooghoogte alles drastisch heeft zien wijzigen in zijn en haar omgeving en dat topdown afgedwongen, maar ook de technologische - en pijlsnel opvolgende veranderingen - daarnaast moesten zien te verteren.

Eens 1 keertje voorstellen hoe omgekeerd hetzelfde in landen van herkomst zou zijn uitgepakt, is een spiegel waar men al helemaal niet in wil kijken.

De opkomende euforie dat alles nu toch wel zal veranderen, lijkt mij prematuur. Als je steeds hetzelfde patroon handhaaft, krijg je hetzelfde resultaat.
Door Rob Broekhof (Adviseur) op
@Keijzer: Ik begrijp uw reactie niet op mijn reactie.
Hoe dan ook, wat mij betreft valt de demonstranten niet veel te verwijten. Waarom?! Wat mij betreft heeft het te maken met groepsgedrag. Bovendien, ook ikzelf heb echt even moeten zoeken hoe het nou precies zit met wel/geen toestemming voor demonstraties. Ik kan mij heel goed voorstellen dan men de indruk had dat er "toestemming" was gegeven. Temeer de burgemeester er zonder protest ook zelf rondliep, met een insigne.
Echter, de driehoek had toch echt beter kunnen weten en ondanks het feit dat het juridische fictie is: iedereen wordt geacht de wet te kennen, zelfs de "happy few",
Sta voor de volle 100% achter deze juridische fictie?!
Nee, ik heb meer met geweten, ethiek en integriteit.
En JA, ik twijfel aan het geweten, de ethiek en de integriteit van de driehoek, en inmiddels ook van ons kabinet en de rol van van Dhr. Grapperhaus.
Helaas, "what's new?!"
Tenslotte: uw wellicht retorische vraag was: : Ziet u wel eens mensen met Indonesische roots aan die tafels?". Mijn antwoord: "Ïk weet het niet". Ik weet wel dat op "main stream" media nagenoeg alleen "main stream" personen aan het woord komen en blijven. Mensen op straat krijgen doorgaans luttele seconden een microfoon voorgehouden en uit wat daarvan wordt uitgezonden is vooraf een "zorgvuldige" keuze gemaakt.
Inderdaad: hierbij is het woord "zorgvuldig" synoniem met "een wellicht onbewust maar zeer bekwame voorkeur" ...
Door Keijzer op
NB

Er is al veel kritiek op hoe universiteiten functioneren.

Dit interview onderstreept hoe terecht die zijn!

Heel stug is die disproportionele dominantie van de linkse kerk daar, die een ongezond academisch front vormen tegen andere, volkomen legale geluiden en visies.

2 massabijeenkomsten in een gigantisch kwetsbare Coronatijd door een afgrijselijke moord in VS getriggerd , gepleegd door een bovenal sadistische politieagent met een heel slechte staat van dienst. Met hulp van medeagenten. Agenten met 3 maanden opleiding en vrees ik daarnaar betaald. In een land dat verdrinkt in wapentuig in handen van particulieren. Een land met veel criminaliteit en gesegregeerd, Die segregatie helaas ook hier.

Hier wordt nu een onacceptabel experiment t.o.v. volksgezondheid - en meer dan 1 risico nemend - gedoogd door lokale overheid en de heer Brouwer stelt zonder blikken of blozen, dat Mw. Halsema voor deze uit de hand gelopen manifestatie qua aantallen en omstandigheden, niet echt schuld treft.

Dus als op een schoolplein iets heel erg mis gaat, dan zijn het de leerlingen die schuldig zijn en niet verantwoordelijken in school, die voor een veilige omgeving dienen te zorg te dragen en schoolregels dienen te handhaven. Daar gaat toch de lamp van ieder mens met gezond verstand van uit?
Als dan de veronderstelde handhavers voor orde op het schoolplein door het raam roepen: jongens, braaf zijn, aan de regels houden graag, dan hebben die hun plicht toch aardig gedaan, zou de heer Brouwer dus ook concluderen.
Door Keijzer op
@Rob Broekhof (Adviseur) op 4 juni 2020 11:52
De initiatiefnemers en steun betuigers daar, staan op een kluitje te roepen met niet medische mondmaskers, al of niet van stof. Hierdoor kun je na verloop van tijd (daar zolang staande) ook genoeg virussen inademen, nog los dat druppels en aerosolen in ogen kunnen komen. Niet alle betogers droegen mondmaskers. Via ogen kun je ook besmet worden. Waarom moeten we anders steeds handen wassen? Om niet met besmette vingers in ogen te gaan wrijven vooral. Het mag dan in open lucht veiliger zijn, maar niet meer op die manier. Als de lucht droog is maakt het ook nog uit en het was een mooie zomerdag.

Deze mensen zeggen dat zij besmetting als risico waard vinden voor henzelf. Maar zij ademen en hoesten en praten luid door ook, als zij terugkeren naar hun dagelijkse routine en in contact komen met anderen. Those lives matters too.

Ziekenhuizen moesten zich tot het uiterste forceren om Corona patiënten op te kunnen vangen en andere belangrijke zorg te laten vallen daarvoor, behalve op leven en dood zaken. Wat een schrijnende gevolgen voor zovele levens had de lockdown maatregelen en velen overleden. Those lives matters too. Ook die zeer wel mogelijk binnenkort door deze events, vroegtijdig komen te overlijden. Those lives matters too.

Dit is een onacceptabel gedoogd experiment t.o.v. volksgezondheid, vanuit ondemocratische betogers en onverantwoorde perceptie van recht op protest in extreem kwetsbare Coronatijden. Het is onverantwoord van regering, dat het recht op risico-protesten en ook nog in dicht bevolkte steden, altijd en overal moeten primeren en verabsoluteerd worden, plus verdedigd, door lokale overheid en premier Rutte tijdens diens persconferentie namens regering.

Dat in de dominant neo marxistische stad als Amsterdam dat gebeurt door Mw. Halsema als groenlinks prominent en burgermeester, is nog te verwachten, alhoewel die boven de partijen zou moeten staan, maar dat vergt professionaliteit. De ambtsketting heeft een groene gloed.

Dat zij stelt dat Amsterdam de huiskamer is van Nederland en dat dit Amsterdam overvallen heeft en in de klem gekregen heeft op 2 juni, is teken van haar totale vervreemdheid en beide factoren eigenlijk ook weer ongeschiktheid als burgermeester.

Het is precies omgekeerd: Amsterdam forceert al een halve eeuw Nederland, om een Amsterdamse huiskamer te worden. Ze hebben een 2de AT5, dat publieke omroep wordt genoemd en die vormt een dominante weerspiegeling van Amsterdamse bewoners en visies aan praattafels, als host of als gasten. Ziet u wel eens mensen met Indonesische roots aan die tafels?
Door Keijzer op
De black power beweging, met bakermat in Amsterdam, is Mw. Halsema en het politiekorps eenvoudigweg te slim af geweest en te kijk gezet.
Dit activisme heeft binnen en buiten Amsterdam netwerken opgebouwd. Ook internationaal trouwens. Een advocaat is geen probleem. De overheden hier weten dat en zodra het over
ontvlambare onderwerpen gaat, wordt men uiterst behoedzaam, bang om van racisme en discriminatie beschuldigd te worden.

Het is het activisme zelfs gelukt om 2 dagen later een massabijeenkomst, toch ook te herhalen in Rotterdam bij burgermeester Aboutaleb en diens politiekorps. Die staan ook in hun hemd.

Dit zijn steden met veel ervaringen met massabetogingen. Dhr Aboutaleb zei enkele dagen terug, dat het gebruikelijk is om spotters in te zetten om de toeloop te observeren. Hebben die spotters in Rotterdam überhaupt gespot, of waren die wellicht voorstander van het massaprotest? Hoe is dit anders te rijmen?

In Rotterdam lukte het ook de bijeenkomst zonder grote rellen op te breken. Dat had dus in Amsterdam ook moeten lukken.
Deze manifestaties hadden voor hetzelfde geld uit de hand kunnen lopen. De horeca die net open was is zich kapot geschrokken. De ziekenhuizen ook die net weer reguliere zorg aan het oppakken zijn waar een stuwmeertje is ontstaan.

In de regel komt er heel gauw gajes op af om rotzooi te trappen, zoals in VS, daar met complete anarchie. Daar zit je dan met je pas geopende terrasjes als uitbater, of met angst en beven, dat er weer verstrenging moet komen, terwijl men al met limieten moet werken, die de betogers stomweg als irrelevant t.o.v. hun hoog morele doel, opzij schuiven en gingen door met hun betoging. Hoe arrogant, hoe ondemocratisch, wat een attitude van suprematie!

Het is bizar: Men protesteert voor gelijke behandeling, maar doen dat op een wijze, dat in de praktijk, door het zelf niet nakomen van de noodwet, zijzelf positieve discriminatie toepassen met hartstochtelijke overtuiging en dus zichzelf daarmee boven de wet stellen.

Alle boetes die uitgeschreven zijn voor het niet nakomen van de regels binnen de noodwet, zouden nu moeten vervallen, want de overheid behandelt in dezelfde situatie haar burgers niet meer op dezelfde wijze! Het verschuilen achter een schijn-overmacht wat Mw. Halsema doet en dit heeft laten doorgaan, is bestuurlijke lafheid. Het is krom van Mw. Halsema, om te stellen, ja maar het was al bijna afgelopen. Eerst dralen of ogen dicht en snaveltjes toe en dan dat excuus? Haar taak was om rekening te houden met bescherming van alle burgers, zowel voor de volks gezondheid als het voorkomen van schade aan andere burgers en hun belangen. De wet bovenal voor iedereen gelijk te handhaven.