of 63428 LinkedIn

Het schiet niet op met gemeentelijk woonwagenbeleid

Gemeenten maken nog steeds geen haast met het realiseren van standplaatsen voor woonwagenbewoners. Dat zegt de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen. Hij roept minister Ollongren op om de regie te nemen.

Gemeenten maken nog steeds geen haast met het realiseren van standplaatsen voor woonwagenbewoners. Dat zegt de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen. Hij roept minister Ollongren op om de regie te nemen.

Uitsterfbeleid 

Meer dan drie jaar geleden schreef de ombudsman al een rapport over het belang van waarborgen voor voldoende staanplaatsen, en vroeg hij gemeenten om daar meer hun best voor te doen. Nadat het woonwagenbeleid eind vorige eeuw werd gedecentraliseerd, voerden veel gemeenten een uitsterfbeleid, wat betekende dat er geen nieuwe woonwagenplaatsen meer bijkwamen, en bestaande plekken werden opgeheven na verhuizing of overlijden. Veel jonge bewoners konden daardoor alleen nog in een gewone woningen terecht.

 

Cultuur

Maar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2014 dat de eigen cultuur van woonwagenbewoners behouden moet blijven en dat overheden die culturele identiteit moeten beschermen. Ook het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens gaf het uitsterfbeleid flinke kritiek, en in 2018 schreef minister Ollongren een nieuw beleidskader voor gemeenten over het waarborgen van de culturele identiteit van woonwagenbewoners.

 

Wantrouwen

Maar volgens Van Zutphen heeft zich dat nog niet vertaald in een actief beleid of het realiseren van meer standplaatsen in gemeenten. ‘De toch al complexe relatie tussen woonwagenbewoners en overheid komt verder onder druk te staan. Woonwagenbewoners weten niet wat ze van de overheid kunnen verwachten. Die onzekerheid voedt wantrouwen. Ik heb begrip voor de financiële en praktische uitdagingen voor de overheid. Maar dit kan geen reden zijn voor een trage implementatie van de mensenrechten van woonwagenbewoners.’

 

Regie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten werkt op dit moment aan een handreiking voor gemeenten, maar Van Zutphen twijfelt of dat de problemen in de praktijk zal oplossen. Hij wil dat de minister meer regie neemt in het dossier, en roept haar op om met gemeenten naar concrete oplossingen te zoeken. ‘Want het Rijk is eindverantwoordelijk voor het waarborgen van mensenrechten.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door rob (kermisexplotant) op
leuk al die burger reacties en ja er zit overal kaf onder het keren maar men moet niet vergeten dat gemeente zelf samen met het rijk de woonwagenkampen heeft gecreeerd de meeste ouwe reiziger volk was liever op de reis gebleven met hun ambacht dus ja nu niet in eens de zaken omdraaien graag
Door Toine van Bergen (Consulent WMO, redacteur van wijkmagazine de Dukenburger) op
Ik heb het idee dat de eerdere reageerders behoorlijk bevooroordeeld zijn. Zelf houd ik me vintensief bezig met de problemen van het woonwagencentrum Teersdijk in Nijmgen. Al tientallen jaren komt er geen woonwagenplaats bij. Schandalig en inderdaad terecht bestempeld als discriminatie.
Door Bimie Janssen (Ambtenaar) op
Buiten de woonwagenbewoners zelf is er nienmand in de keten van beslissers die dit als "cultuur" zien, maar eerder een fenomeen waar, gezien de geschiedenis, weinig draagvlak voor is. Het is ook maar zeer de vraag of de buitenstaander het ooit zo gaat zien, want waarin is een huis op "wielen" nou wezenlijk anders dan een klein huis. We willen allemaal wel vrij wonen aan de rand van een dorp of stad met voorzieningen die de gemeente realiseert en betaalt. Misschien zou het draagvlak er wel zijn als deze groep zich echt zou onderscheiden van de "burgermens", maar met het geld en knuffelgehalte van Frans Bauer en het talent van Rafael van der Vaart is het onderscheid niet te zien.
Door anand (adviseur) op
Ik kan me goed voorstellen dat de gemeenten niet staan te popelen om vrijstaten op hun grondgebied te vestigen.
Woonwagenbewoners, de goede niet te na gesproken, hebben weinig op met de overheid en de regels. Ze verwachten alleen een faciliterende en dus geen handhavende rol van de overheid. Hierdoor ontstaat een imagoprobleem en dat houdt de opvattingen van zowel rijk als woonwagenbewoners in stand.
Door Ad Random op
De dames en heren van de woonwagenkampen hebben zichzelf door de jaren heen ook niet bepaald gepromoot als gewenste gasten. Komt nog bij dat ze veel grond claimen voor hun chalets, vrijwel nooit betalen en veel politie-inzet claimen. Dus onlogisch is het niet dat gemeentes ze niet willen

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

Van onze partners