of 63082 LinkedIn

Handhaving bijstand levert Delft half miljoen op

De gemeente Delft heeft in 2017 ongeveer 520.000 euro binnengehaald door onterecht uitgekeerde bijstand terug te vorderen en boetes en maatregelen op de leggen. Dat laat het college weten naar aanleiding van raadsvragen door de CDA-fractie.

De gemeente Delft heeft in 2017 ongeveer 520.000 euro binnengehaald door onterecht uitgekeerde bijstand terug te vorderen en boetes en maatregelen op de leggen. Dat laat het college weten naar aanleiding van raadsvragen door de CDA-fractie.

141 keer beet bij fraudeonderzoek

Volgens het college kregen 184 Delftse bijstandsgerechtigden met een strafmaatregel te maken en kregen 73 mensen een boete vanwege het niet nakomen van de inlichtingenplicht. Van de 174 afgeronde fraudeonderzoeken had de gemeente Delft in 141 gevallen beet. In totaal werd in 2017 van 74 mensen de uitkering ingetrokken nadat bleek dat ze daar geen recht op hadden en werd de uitkering van 41 personen naar beneden bijgesteld. Het stopzetten van een uitkering scheelt de gemeente 14.000 euro per jaar per uitkering.

 

Onethische praktijken

Ook wilde de christendemocraten weten wat de personeelskosten van de gemeentelijke bijstandshandhaving zijn. Die komen met 4.6 fte en een jaarlijks normbedrag van 55.000 euro per fte neer op ongeveer een kwart miljoen euro. Vragen over de kostendelersnorm en de informatie die de gemeente daar momenteel over verschaft aan inwoners leidde tot een toezegging door het college dat die informatie zo snel mogelijk vindbaarder wordt gemaakt. Het CDA stelde de vragen naar aanleiding van een publicatie in de Volkskrant over onethische praktijken in de bijstandshandhaving, waarin ook een Delftse casus de revue passeerde.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Keijzer op
@Reiziger

Met u eens!
Wat betreft de inspanningen: niet alleen het laaghangend fruit, zoals wij ook zien in andere sectoren. Het moet een evenwicht zijn tussen gemakkelijke zaken en de moeilijker te bewijzen zaken en die meer mensuren vergen. Anders ontstaat een gevoel van willekeur en verslechterd vertrouwen van de burger.

De grotere bedrijven zullen vrees ik gauwer controle krijgen dan de vele kleine bedrijfjes als het gaat om zwart werkers. Kan iemand verklaren waarom er zoveel autochtone kleine zelfstandigheden verdwijnen die het niet meer kunnen bolwerken en er zoveel bijkomen van buitenlandse origine in hun plaats? Huur pand is hetzelfde, kostprijs producten neem ik aan ook. Dan moet het toch in mensuren zitten. Worden daar profielen van gemaakt en verschillen verklaard?

In hoeverre hebben ambtenaren zicht op bezit van de laatste groep in landen van herkomst? Autochtonen hebben in dat opzicht een nadeel, ook vanwege het horen, zien en zwijgen in gemeenschappen en welvaartsstaat wordt bekostigd uit de algemene ruif. Dat maakt, denk ik, psychologisch gezien, dat horen zien en zwijgen in gemeenschappen ook gemakkelijker.
Door Reiziger (Ambtenaar) op
Wordt tijd dat er eens serieus opgetreden wordt tegen de lui die misbruik maken van de sociale dienst . En dan weer vragen over onestetisch omgaan door de diensten . Nee de zaak oplichten is wel esthetisch. Gewoon keihard aanpakken op welke manier ook

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

Van onze partners