Zolang kiezers maar zelfstandig kunnen aangeven op wie zij willen stemmen, moeten zij volgens de minister hulp kunnen krijgen in het stemhokje. Het gaat dus niet alleen om mensen met een verstandelijke beperking, maar bijvoorbeeld ook om kiezers die laaggeletterd zijn.

 

VN-verdrag

Het is volgens Ollongren niet duidelijk hoeveel kiezers hulp in het stemhokje nodig hebben. Daarom begint ze met een experiment in een beperkt aantal gemeenten waar steeds één stembureau zal worden aangewezen waar hulp in het stemhokje kan worden gegeven. De Kiesraad heeft eerder ook geadviseerd om de assistentie in de stemhokjes uit te breiden. Met het wetsvoorstel sluit het kabinet aan bij het VN-verdrag Handicap. (ANP)