of 60941 LinkedIn

Geen deskundigenverklaring voor geslachtswijziging

De deskundigenverklaring die transgender personen nodig hebben om de vermelding van het geslacht op hun geboorteakte te laten wijzigen, komt te vervallen. Dat moet de huidige procedure eenvoudiger maken. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) dat vandaag via het internet in consultatie is gegaan. Ook voor kinderen wordt wijziging van de geslachtsregistratie mogelijk.

De deskundigenverklaring die transgender personen nodig hebben om de vermelding van het geslacht op hun geboorteakte te laten wijzigen, komt te vervallen. Dat moet de huidige procedure eenvoudiger maken. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) dat vandaag via het internet in consultatie is gegaan. Ook voor kinderen wordt wijziging van de geslachtsregistratie mogelijk.

Wijziging mogelijk in geboorte- en woonplaats
De procedure bestaat straks uit twee stappen. Eerst meldt de aanvrager zijn of haar wens om de geslachtsregistratie te wijzigen. Na ten minste vier en ten hoogste twaalf weken kan die kennisgeving bij de balie worden bevestigd en de ambtenaar van de burgerlijke stand de geboorteakte aanpassen. De transgender persoon kan daarvoor terecht bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn geboorteplaats en voortaan ook bij de burgerlijke stand van zijn woonplaats. Reiskosten en tijd kunnen zo worden bespaard.


Zelfbeschikkingsrecht
De wetswijziging komt voort uit de evaluatie van de huidige Transgenderwet en tegemoet aan bezwaren uit de praktijk tegen de deskundigenverklaring. Die vinden transgender personen en belangenorganisaties een inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht. Ook leven er praktische bezwaren, zoals de kosten van de verklaring. Volgens Dekker wil het kabinet een bijdrage leveren aan de verdere emancipatie van transgender personen. ‘Daarom wordt het straks makkelijker om de vermelding van het geslacht op de geboorteakte aan te passen.’

Ook minderjarigen
Dat geldt straks ook voor jongeren onder de 16 jaar. Dekker stelt voor de huidige leeftijdsgrens te laten vervallen. Op grond van het wetsvoorstel kunnen straks jongeren onder de 16 jaar hun geslachtsregistratie wijzigen door een verzoek aan de rechter. Reden hiervoor is dat sommige jongeren al voor hun 16de jaar in een ander geslacht door het leven gaan. Het verschil tussen geslachtsregistratie en beleefde genderidentiteit wordt dan als heel knellend ervaren, onder meer vanwege de identificatieplicht en te behalen schooldiploma’s.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rekenaar (Medewerker) op
Het probleem is op schaal heel, heel klein. En het krijgt alle aandacht met voorkeursbehandeling die het verhoudingsgewijs absoluut niet verdient.
Ik ga niet treden in de individuele problemen en drama's die transgenders op hun weg tegen kunnen komen maar vind wel dat het ook echt tijd wordt om eens wat kritischer in te zoomen.
-Op die grote groep van mensen die zich nu inmiddels onder de LHBTIO gemeenschap schaart en meent daar allerlei speciale aandacht en behandeling aan te mogen ontlenen. Ben ik geïnteresseerd in iemands aseksualiteit of hyperseksualiteit? Nee dus.
-Op het vaak ontbreken van een degelijke en deugdelijke screening op de bestaande problemen. Lees er maar rapporten op na van deskundigen die de ongebreidelde toename van transgenders ernstig wantrouwen en eerder een toename van ernstige psychiatrische identiteitsproblemen veronderstellen.
-Op de ruimte die jongeren gegeven wordt in een zo kwetsbare en nog in ontwikkeling zijnde levensfase zulke indringende besluiten te mogen laten nemen over wie ze zijn.
-Over het feit dat jongeren - anders dan bij alle andere wet- en regelgeving waarvoor ze nog als onbekwaam en onvolwassen worden gevonden - mogen beslissen over lichamelijke ingrepen.
-Over de relatie en afweging met andere indringende problemen waar zo lang al zo veel groepen andere personen mee worstelen en waar geen oplossingen voor worden geboden.
Als voorbeeld in die laatste categorie noem ik de verzoeken om naamsverandering. Hoeveel geld, tijd en verdriet kost het niet om niet de naam te hoeven dragen waar je niet mee verbonden wilt zijn.
Heeft de staatssecretaris clementie met die groep?
Heeft de staatssecretaris net zo veel clementie met alle gehandicapten die niet eens beschikken over een invalidentoilet? Of is het leed van de transgenders dat ze "verplicht" op de door hen verguisde heren- of damestoilet moeten nou zo veel belangrijker?
Door anand (adviseur) op
hoe groot is het probleem eigenlijk?