of 63623 LinkedIn

CdK's schieten burgemeester te hulp met 'woonfonds'

Burgemeester Stefan Hulman
Burgemeester Stefan Hulman
4 reacties
Er heerst voorlopig radiostilte over het loonstrookje, de huizen, het wachtgeld en andere vergoedingen van de Helderse burgemeester Hulman. Tot de raadsvergadering op 19 januari wordt er grondig onderzoek gedaan naar de financiële vermogenspositie van de burgemeester. Naar aanleiding van Hulman's inmiddels benarde positie, kwamen de gezamenlijke Commissarissen der Koningin met een mogelijke oplossing.

Woonfonds burgemeesters 
De CdK's hebben bij minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken gepleit voor een speciaal woonfonds voor burgemeesters. Volgens hen speelt het probleem namelijk niet alleen in Den Helder. De wettelijke plicht voor een nieuwe burgemeester om binnen het jaar in de nieuwe gemeente te wonen kan in de toekomst meer eerste burgers in de problemen brengen. Door de hele kwestie is de discussie rond het instellen van de ambtswoning overigens weer opgelaaid.

Toelage 3200 euro
Over een week worden tijdens de raadsbijeenkomst dus alle onduidelijkheden rond de regelingen van de burgemeester uit de marinestad uit de doeken gedaan en alternatieven onder de loep genomen. Hulman’s maandelijkse toelage van 3200 euro om zijn hypotheek te voldoen van zijn nog onverkochte huis in Rotterdam werd niet alleen zwaar bekritiseerd door de gemeenteraad, maar ook door de media en de inwoners van Den Helder. De hele kwestie leidde zelfs tot extra politiebewaking bij Hulman’s huis in Den Helder omdat het gemeentehuis beklad was door verontwaardigde burgers.

 

Wachtgeld 700 euro
Een andere regeling waar Hulman gebruik van maakt is ook omstreden. Als klap op de vuurpijl bleek namelijk dat de burgemeester nog een wachtgeldvergoeding van 700 euro per maand krijgt van zijn vorige werkgever de gemeente Rotterdam waar hij hiervoor wethouder was. Het is nog onduidelijk of het Helderse college de gemeenteraad hierover volledig heeft geïnformeerd.

'Sociale woningverhuur'
Overigens heeft Hulman’s ex-collega, het Rotterdamse SP-raadslid Leo de Kleijn, wel een oplossing voor het probleem van het onverkochte Rotterdamse huis: 'Volgens mij is Hulman’s Rotterdams appartement uitermate geschikt om het in de sociale verhuur te doen. Het is zo’n 240 vierkante meter dus daar kunnen meerdere gezinnen wonen. Bovendien sluit het mooi aan bij het Rotterdamse beleid om de woningmarkt op peil te houden.’ Lokale partijen in Den Helder stellen dat Hulman met al deze financiële problemen rijp is voor een schuldhulpverleningstraject.

Lees ook:
Huis burgemeester Den Helder onder politietoezicht 31.12.08
Vergoeding burgemeester Den Helder onder vuur 24.12.08

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door devries (belastingbetaler) op
Ik begrijp dat sommige bestuurders in Nederland vinden dat ze boven de wet horen te staan?
Mbt de burgermeester in Den Helder.
Een burgemeester die zoveel schulden heeft als de heer Hulman kan geen geschikte burgemeester zijn.
Ten eerste kan ie niet eens zijn eigen financien regelen.
Ten tweede is hij uitermate gevoelig voor corruptie als gevolg van zijn financiele situatie.
Ten derde is hij volstrekt ongeloofwaardig geworden. Op welk gebied dan ook.
Maar ja Den Helder wie wil daar nu burgemeester worden.
Door A.Wijnen op
belachelijk voor woorden;
andere werknemers moeten zelf hun boontjes doppen;dergelijk vergoedingen zijn uit deze tijd; de salarissen van burgemeesters met al hun toelages zijn ruimschoots voldoende; nu meebetalen aan dexe hypotheektegemoetkoming over de rug van de belastingbetaler is uit den boze.
Door Hans Sietsma (adviseur) op
Gezien de commotie rond de vergoeding van burgemeester en de prangende wens van meneer Schreurs, zou het goed zijn een woonfonds op te richten voor iedereen die binnen een jaar moet verhuizen naar een woning in de buurt van zijn nieuwe werkgever.

Velen moeten dat overigens in een veel vlotter tempo doen. En dan heb ik het niet alleen over ambtenaren, maar ook binnen het bedrijfsfsleven zijn functies waarvan de werkgever het noodzakelijk acht dat je in de buurt van je werkplek woont.

Veel werkgevers willen wel een beetje meewerken en tegemoet komen (verhuisvergoeding), maar de meesten laten dit geheel of grotendeels tot de verantwoordelijkheid en het oplossend vermogen van de werknemer.Dat is een regelrecht schande, om niet te zeggen een misstand. Daarvoor moeten zo snel mogelijk passende sociale maatregelen worden getroffen.
Door M.J. Schreurs (wethouder) op
Gezien de commotie rond de vergoeding van burgemeesters bij verhuizing binnen een jaar naar de standplaats zou het goed zijn om in één vloeiende beweging de problematiek die hetzelfde is voor wethouders die van buiten de gemeente aangetrokken worden. Ook hier is de discussie feitelijk niet anders, zodat ook hier meteen een oplossing ( verbetering) in gebracht wordt. Ideeële principes zijn goed, maar kennen wel grenzen aan het geen verantwoord is dat je gezin of familie aan kunt doen. Het is te gemakkelijk om vast te houden aan het feit dat je een vrijwillige keuze maakt en ook "nee"kan zeggen.

Martin Schreurs,
wethouder te Barendrecht.