of 59345 LinkedIn

Burgemeester fileert gemeenteraad Aalten

Nu hij nog een zogeheten ‘butendieker’ is – iemand met een frisse blik – besloot Stapelkamp (CU) zijn bevindingen van de eerste honderd dagen maar eens onverschrokken op een rij te zetten. De raad, stelt hij, functioneert eigenlijk nauwelijks als raad, maar vooral als een verzameling losse fracties. 'Een echte visie op wat voor raad men wil zijn en wat er op grond daarvan van de griffie en de voorzitter wordt verwacht ontbreekt, voor zover ik het kan overzien’, aldus Stapelkamp.

Burgemeester Anton Stapelkamp van Aalten heeft flinke kritiek op de gemeenteraad. Die stuurt volgens hem het college amper aan en houdt zich te veel met details bezig.

Nu hij nog een zogeheten ‘butendieker’ is – iemand met een frisse blik – besloot Stapelkamp (CU) zijn bevindingen van de eerste honderd dagen maar eens onverschrokken op een rij te zetten. De raad, stelt hij, functioneert eigenlijk nauwelijks als raad, maar vooral als een verzameling losse fracties. 'Een echte visie op wat voor raad men wil zijn en wat er op grond daarvan van de griffie en de voorzitter wordt verwacht ontbreekt, voor zover ik het kan overzien’, aldus Stapelkamp.

Monistische cultuur
De burgemeester zegt het gevoel te hebben dat de Aaltense bestuurscultuur nog vrij monistisch is en dat het dualisme ten dele slechts in formele zin is doorgevoerd. ‘De dualisering van 2002 behelsde een meer dan alleen formele scheiding van raad en college waarbij beiden een eigenstandige positie en rol kregen. De raad als hoofd van het gemeentebestuur zou meer invulling moeten geven aan zijn eigen rollen, kaderstelling, controle van de uitvoering van die kaders door het college en volksvertegenwoordiging. Het college kreeg zelfstandige taken, met name het voorbereiden en uitvoeren van de beleidskaders. De raad zou van een zekere afstand vooral achteraf moeten controleren’, aldus Stapelkamp. De raad stuurt volgens hem het college maar beperkt aan, hoogstens doen de coalitiepartijen dat. De raad reageert vooral op waar het college mee komt en geeft nauwelijks opdrachten aan het college om met beleid te komen.

Vloerbedekking
Wel bemoeit de raad zich in zijn ogen ‘zeer intensief’ met de uitvoering van het beleid en ook nog eens op een zeer gedetailleerd niveau. Als recent voorbeeld haalt hij formele raadsvragen aan over het materiaal waarvan de vloerbedekking in stembureaus is gemaakt. Zijn indruk is dat de raad geregeld op de stoel van het college en de ambtelijke organisatie gaat zitten.

Hij beveelt de gemeenteraad aan de komende bestuursperiode te investeren in de raad als zelfstandig bestuursorgaan en een visie op te stellen over de raad. ‘Stel daartoe een werkgroep in met enkele raadsleden die de huidige werkwijze van de raad onderzoekt en met verbeteringsvoorstellen komt. Denk daarbij aan de versterking van de kaderstellende en controlerende rol van de raad richting college en regionale samenwerkingsverbanden’, aldus Stapelkamp.

Relatietherapie
Heel belangrijk is volgens hem ook dat werk wordt gemaakt van betere onderlinge verhoudingen in de raad. ‘De gemeente Aalten ontstond vanuit een gearrangeerd huwelijk waar beide partners – vriendelijk gezegd – niet op zaten te wachten. Op weg naar de huwelijksvoltrekking werd het meer en meer een vechthuwelijk waar zelfs enig huiselijk geweld niet geschuwd werd. En ook na de huwelijksvoltrekking deden de beide echtgenoten elkaar geregeld pijn, accepteerde en respecteerde men elkaar nauwelijks. Nu 13,5 jaar later is het geregeld nog steeds vrij kil in de verhoudingen’, zo observeert Stapelkamp.

Dinxperlo en Aalten zijn volgens hem aan relatietherapie toe, maar dan moeten ze daar wel toe bereid zijn.  ‘Wat let de gemeenteraad om per 1-1-2020 alsnog de naam te veranderen in bijvoorbeeld gemeente Aalten-Dinxperlo? Dat zou een mooi gebaar van verbinding en verzoening zijn.’

Hard overkomen
‘Ik besef dat dit document op sommige mensen misschien wel hard overkomt en dat ik er hier en daar in hun beleving ook naast kan zitten. Maar er is ook wel wat aan de hand’, aldus Stapelkamp. De fractievoorzitters van de Aaltense gemeenteraad hebben in reactie op het relaas van de burgemeester aangegeven op korte termijn een gesprek met hem te willen.  

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk op
Respect voor deze burgemeester. Volledig herkenbaar wAt hij zegt.
Door Piet Westland op
Hier in Westland zoeken ze een burgemeester . . .
Door Jan op
Je kunt voor "Aalten" de naam van bijna elke andere gemeente invullen....
Door Gerard Heetman (adviseur rechtspositie politieke ambtsdragers/auteur) op
Jammer dat het artikel niet vermeldt dat de weergave een beperkte samenvatting is van een bestuurder die in een kleurrijke brochure 'Bevindingen van
een butendieker, Mijn eerste honderd dagen als burgemeester van de gemeente Aalten' een waarneming geeft van tientallen gesprekken met inwoners en natuurlijk zijn waarneming van ruim drie maanden raadsvoorzitterschap. een lezenswaardige brochure die via een krantenbericht van de Gelderlander is te downloaden.
De burgemeester vermeldt ook wat de profielschets inhield: 'In de profielschets voor de nieuwe burgemeester werd aangegeven dat men zocht naar iemand met lef en met hart voor de gemeenschap,
signaalgevoelig, open en toegankelijk, een stevige persoonlijkheid die initiatieven zou nemen op het gebied van bestuurlijke vernieuwing, die staat voor de bestuurlijke integriteit van de gemeente en een
verbinder is naar binnen en buiten de gemeente. Ik hoop aan die hoge verwachtingen te kunnen voldoen, al moet ik helaas bekennen geen schaap met vijf poten te zijn, ik heb mijn beperkingen.'
Maar daarmee ontken ik niet dat hij niet de kritiek heeft die wordt verwoord. @ Els Boers: Hij biedt zelfs aan daarover met de raad in gesprek te willen gaan. Maar dat weet je pas als je de brochure leest.
Door deze wijze van berichtgeving, ook in de Gelderlander, kun je deze burgemeester met zijn goede bedoelingen ook in een kwaad daglicht stellen. Is dat niet ook een vorm van ondermijning en in dit geval van zijn positie?
Door Adriaan op
Nou, die burgemeester kan herbenoeming alvast vergeten.
Wel een domme Raad om juist deze man voor te dragen.
Door Criticus op
Helaas is dat bij veel raden niet anders. Armoe troef dus. Hoogste tijd voor wat professionalisering van de raad.

Helaas is het waarschijnlijker dat de raad niet in de spiegel durft te kijken en deze burgemeester op zoek moet naar een nieuwe baan...
Door Els Boers (adviseur/auteur) op
Afgaande op de inhoud van het artikel zou je van deze burgemeester mogen verwachten dat hij aan de raad laat weten wat hijzelf voor deze raad zal betekenen om hen bij te staan in het oppakken van de rol en de onderlinge verhoudingen. Denken dat dé raad bestaat is een illusie, de raad bestaat uit fracties. Net zo min dat dé inwoner bestaat, die zijn er ook in alle soorten en maten en dus meningen. Aalten wijkt niet echt af van veel gemeenten lijkt het, maar beter kan het altijd en dat geldt ook overal. Veel succes.