of 59212 LinkedIn

Afnemende belangstelling raadswerk zorgwekkend

De democratische rechtsstaat wordt niet alleen bedreigd door de vermenging van de onder- en bovenwereld. Ook de afnemende belangstelling voor het raadswerk speelt daarbij een factor: een ‘minder duidelijke, sluipende, maar daarmee niet minder gevaarlijke manier’.

De democratische rechtsstaat wordt niet alleen bedreigd door de vermenging van de onder- en bovenwereld. Ook de afnemende belangstelling voor het raadswerk speelt daarbij een rol: een ‘minder duidelijke, sluipende, maar daarmee niet minder gevaarlijke manier’.

Geen geschikte kandidaten

Dat stelde de Zuid-Hollandse commissaris van de koning (cdk) Jaap Smit woensdag in zijn nieuwjaarsrede. ‘De belangstelling voor raadswerk lijkt af te nemen en in sommige gemeenten zijn partijen niet in staat deel te nemen aan verkiezingen bij gebrek aan geschikte kandidaten.’


Respect en eerbied

Dat kan deels liggen aan een te lage vergoeding, maar Smit denkt niet dat dat de hoofdoorzaak is. ‘De meeste mensen doen het niet voor het geld, maar eerder voor de voldoening en vanuit het besef dat democratie een hoog goed is dat niet vanzelfsprekend is, maar onderhoud en inzet vraagt. Zij vragen eerder wat meer respect en eerbied, dan euro’s voor hun inspanningen. En met dat respect en eerbied voor het ambt is wat aan de hand.’


Polarisatie

In de ogen van Smit wordt onder meer te vaak op de man of vrouw gespeeld, in plaats van op de bal. Verschillen worden uitvergroot en polarisatie wordt in de hand gewerkt. In zijn rede pleit Smit, mede in aanloop naar de raadsverkiezingen van maart, voor minder polarisatie. Zowel politiek als pers hebben in zijn ogen verantwoordelijkheid bij het bewaren en bewaken van de democratische rechtsstaat.


Integer

‘Een democratische rechtstaat als de onze is gebaseerd op een aantal belangrijke pijlers, zoals integer en betrouwbaar bestuur. Daar moeten mensen zitten die staan voor de goede zaak en zelf geen loopje met de waarheid nemen. Geen heiligen, maar stevige en betrouwbare mensen. Een andere belangrijke pijler is de pers die de vrijheid moet hebben om bestuur en politiek kritisch te volgen. Maar als dat doorslaat in snelle journalistiek die er à priori vanuit gaat dat de bestuurder of politicus niet deugt, dan maakt ze stemming in plaats van informatie te leveren waarop ik als burger zelf mijn oordeel kan vormen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Norman Waalre op
Organiseer gemeenteraadsvergaderingen vooral schriftelijk, via speciale webforums. Raadsleden doen daaraan mee via internet vanuit hun woonhuis of vakantieverblijf. Dat maakt het meer ontspannen, transparant, genuanceerd en inhoudelijk. Kwetsend taalgebruik kan daarbij eenvoudig worden verwijderd door de forumbeheerder. En daarbij krijgen ook raadsleden een kans, die meer uitblinken in deskundigheid en integriteit, dan in verbale weerbaarheid, humor, demagogie en intimidatie.
Door Mark op
Bij onze gemeente komt er geen burger luisteren naar de raadsvergaderingen. Behalve als het over geld (subsidie) gaat. Dus eigen belang is. Het is saai en onbegrijpbaar waar ze het over hebben. Nog los van de onvriendelijkheden die er over en weer worden gezegd. En dat zijn mensen die de inwoners moet vertegenwoordigen. Logisch dat je geen mensen kunt vinden. Laat staan goede mensen. Die gaan hun tijd en energie hier niet in stoppen.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@Criticus. Terecht wat u opsomt.Zie ook het gekrakeel rond Brunssum en de laatste bijdrage rond de voormalig zetbaas in BB: Winants: ‘Verstandige mensen haken af in de politiek’. Daar word je niet vrolijk van is dan wel heel voorzichtig gesteld. De burger volgt de lijn Winants, wordt ook verstandiger en....haakt af. Politieke segregatie.
Door Keijzer op
Ik wil geloven dat de kwaliteit afneemt. Net als bij Kamerleden heb je bepaalde kennis nodig tegenover ministers en wethouders. Dat vergt tijd en eigenlijk ook mensen met beroepshalve specialistische kennis.
Er zou dus specialistische fractieondersteuning moeten zijn van betaalde krachten, zowel in Den Haag als lokaal.

Een ander probleem is dat bepaalde assertieve partijen meer belang hechten aan hun agenda dan om hun vergoedingen en hoeveel tijd hun doelen nemen. Dat kunnen radicale partijen zijn. Hoe zwakker de Raad, hoe meer die kunnen gaan domineren. Dat punt ben ik hier nog niet tegen gekomen.

Tevens dat ik het niet begrijp dat in een overbevolkt, heel klein land, zulke verschillen moeten bestaan tussen gemeenten.
Het is een lappendeken over het hele land en op zaken die je heel goed uniform zou kunnen aanpakken.

Als je de sociale kaart in een grotere gemeente bekijkt, is het voor burgers niet te volgen. Het is in menig winkelstraat in het hele land,
heel wat duidelijker waar je wat kunt vinden. In Zorgland is het een doolhof en in de regel een rotonde zonder afslagen en dus niet of moeilijk te vinden wat je echt nodig hebt. Heel veel initiatieven en stichtingen langs die rotonde, om mensen te verwijzen en die alsmaar rondjes blijven draaien en veel te weinig afslagen waar handen uit mouwen worden gestoken en hulp beschikbaar is.
Door Gerrit (beleidsadviseur) op
Het raadswerk vraagt meer tijd dan voorheen, mede door de decentralisaties. Daar is op zich niets mis mee, maar kunnen raadsleden nog wel volksvertegenwoordiger zijn?
Gemeenteraden kunnen tijd vrij maken door een goede ambtelijke ondersteuning van de griffie. De gemeenteraad zelf beslist er over hoeveel geld hij daarvoor over heeft. De griffie kan veel werk uit handen nemen wat tijd vrij maakt voor het zijn van volksvertegenwoordiger. Een fractie kan partijgenoten meer bij het raadswerk betrekken door oog en oor te zijn in de gemeente en door hen te betrekken bij de voorbereiding van vergaderingen van de raad. De gemeenteraad is zelf degene die daarvoor in de begroting geld voor vrij maakt. Daardoor kunnen raadsleden meer volksvertegenwoordiger zijn.
De gemeenteraad is de baas over de uitvoering van o.a. het sociaal domein en dat kun je alleen maar goed beoordelen als je ook echt volksvertegenwoordiger bent. De gemeenteraad is ook het orgaan dat besluit hoe ver je gaat om taken neer te leggen bij gemeenschappelijke regelingen en dus je directe zeggenschap inclusief de financiën daarvoor uit handen geeft en wat dan ook ten koste gaat van je rol als volksvertegenwoordiger.
Maar bovenal is de gemeenteraad als geheel, dus oppositie en coalitie de spreekbuis van het volk die hij immers vertegenwoordigt. Dat vraagt dan ook meer onderling respect en begrip voor elkaars argumenten in plaats van in het zogenaamde belang van de bevolking tegenover elkaar te gaan staan. De onderlinge verhoudingen bepalen ook het respect van de burger en dus het aanzien van de politiek.
Het zit 'm dus in het doen op onder andere wat hiervoor werd genoemd.
De gemeenteraad is de baas in de gemeente, maar moet die rol door houding en verhouding afdwingen van de burger en van het college.
Door Richard (beleidsmedewerker) op
Is iemand anders al opgevallen dat de afbeelding boven het artikel, etikettering gevaarlijke stoffen, helemaal niets met de inhoud van het artikel te maken heeft?
Door Maurits (bijna ex-raadslid) op
Hier nog een raadslid dat er mee stopt. De motivatie is er nog wel. Maar de tijd wordt niet meer. In tegenstelling tot het werk, dat enorm is toegenomen. En parallel daaraan neemt de invloed af. 3 oorzaken:

1. De sterke toename van het werk. Het rijk heeft zijn neiging om steeds meer over de schutting op het erf van de gemeente te kieperen nog steeds niet beteugeld. Het Ministerie van SZW heeft veel van zijn uitvoering in handen van gemeenten gelegd. Met kortingen op het budget variërend van 15 tot 40%. "u zoekt het maar uit". V&J wil dat gemeenten de radicalisering van moslims aanpakt. En dit zijn nog maar een paar voorbeelden.

2. De sterke toename van invloed van de samenwerkingsverbanden, deels verplicht voorgeschreven door rijk en provincies. De besluitvorming daar is schimmig en onttrekt zich aan de democratische spelregels. Als raadslid ben je eindverantwoordelijk, maar in feite heb je niks te zeggen.

3. De sterk toegenomen polariserende rol van de media. Burgers, althans de meesten, zijn vatbaar voor argumentatie en afweging van belangen. Journalisten zijn slechts geïnteresseerd in een scope en dikken zo nodig de tegenstellingen aan.

Over de vergoeding wil ik weinig kwijt. Maar een netto 'loon' van minder dan 4 euro per uur (voor gemeenten kleiner dan 24.000 inwoners) is inderdaad minder dan een fooi.
Door p op
@Trevor, gevolg is dan wel dat het raadswerk dan nog meer een beroep wordt ipv burgers die vrijwillig de uitvoerende macht controleren.

Maar goed nu heb je het slechtste van twee werelden, loopt ook niet elkekr
Door Trevor op
Het zal geen populaire mening zijn, maar flink doorzetten met herindelingen maakt mogelijk ook het aantal benodigde raadsleden kleiner.
Door Aisia Okma (raadslid) op
Het werk van een raadslid wordt óók bemoeilijkt als een Commissaris van de Koning tussen kerst en oud en nieuw aankondigt - als niemand zit op te letten zeg maar- dat ie wil overgaan tot een gedwongen herindeling. Begin met je eigen houding zou ik zeggen!