of 63372 LinkedIn

Accres gemeentefonds 2018 hoger

In 2019 pakt valt het accres 78 miljoen euro lager uit ten opzichte van de meicirculaire, en vanaf 2020 weer licht hoger. De ontwikkeling van het gemeentefonds ademt mee met de rijksuitgaven.

Voor wat het waard is: gemeenten krijgen volgend jaar meer aan accres dan eerder voorspeld. De groei van het gemeentefonds komt in 2018 uit op 806 miljoen euro, dat is 134 miljoen euro meer dan in de meicirculaire nog werd voorgespiegeld.

Extra geld Belastingdienst
Tegenvaller is dat de groei van het gemeentefonds over 2017 in de septembercirculaire met 67 miljoen euro neerwaarts is bijgesteld. Dat is met name het gevolg van uitvoeringsmeevallers op de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor de jaren na 2017 spelen volgens de septembercirculaire 2017 naast een iets lager geraamde inflatie vooral de hoofdpunten van de begroting 2018 een rol in de accresontwikkeling. Zo heeft het kabinet besloten om extra geld uit te trekken voor de Belastingdienst, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, onderwijs en veiligheid.

Licht hoger
In 2019 pakt valt het accres 78 miljoen euro lager uit ten opzichte van de meicirculaire, en vanaf 2020 weer licht hoger. De ontwikkeling van het gemeentefonds ademt mee met de rijksuitgaven. Bij een groei van de zogeheten netto gecorrigeerde rijksuitgaven (NGRU) neemt ook de algemene uitkering uit het gemeentefonds toe. Bij een afname van de NGRU geldt het omgekeerde. Die groei of krimp van het fonds als gevolg van deze afspraak wordt accres genoemd.

Of het rijk volgend jaar meer (of minder) uitgeeft dan waar bij deze beleidsluwe begroting van het demissionaire kabinet vanuit wordt gegaan, valt met zekerheid pas wat te zeggen op het moment dat er een nieuw kabinet zit. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners