Advertentie

Weg naar gekozen burgemeester definitief in geslagen

De Tweede Kamer maakt zich op voor een nieuw stapje op de lange weg die naar een gekozen burgemeester kan leiden. De Kamer voelt er wel voor uit de Grondwet te schrappen dat de regering de burgemeester en de commissaris van de Koning benoemt.

18 januari 2018

De Tweede Kamer maakt zich op voor een nieuw stapje op de lange weg die naar een gekozen burgemeester kan leiden. De Kamer voelt er wel voor uit de Grondwet te schrappen dat de regering de burgemeester en de commissaris van de Koning benoemt.

Burgemeestersverkiezing
Vrijwel de hele Kamer steunt het voorstel van D66'er Rob Jetten, dat het een stuk makkelijker maakt ooit de manier waarop een burgemeester wordt aangesteld te veranderen. Regeringspartner CDA, jarenlang verklaard tegenstander, ging de afgelopen jaren al om. Coalitiegenoot VVD is het met D66 eens dat de benoemingswijze überhaupt niet in de Grondwet thuishoort. Ook de ChristenUnie, die er nog weinig voor voelt de burgemeester voortaan te kiezen, lijkt er niet per se kwaad in te zien de benoeming uit de Grondwet te halen. Of het ook echt tot burgemeestersverkiezingen komt, valt immers nog te bezien, stellen de drie regeringspartijen.

Gemeenteraad

De voltallige oppositie, op de SGP na, ziet de benoeming door de regering ook graag uit de Grondwet geschrapt. De oppositiepartijen denken, net als de regeringspartijen, wel verschillend over hoe de burgemeester dan moet worden aangewezen. D66 wil dat de burger de burgemeester kiest, maar houdt dat liever buiten het huidige debat. De vorige poging de Grondwet te wijzigen liep stuk omdat bondgenoten van D66 terugdeinsden voor zo'n rechtstreekse verkiezing. Partijen als GroenLinks, SP en PvdA willen liever dat de gemeenteraad de burgemeester kiest.

Groen licht

Het voorstel van D66 kreeg al een keer groen licht van beide Kamers. Maar een grondwetswijziging moet nogmaals worden goedgekeurd door een nieuwgekozen Tweede Kamer en nog eens door de Eerste Kamer. Dan is bovendien een tweederdemeerderheid nodig. (ANP)

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

bezorgdeburger / burger
Is een gekozen burgemeester wel handig en wenselijk? Kijk naar de situatie in de gemeente Brunssum. Maak je de weg niet vrij voor het benoemen van Burgermeesters die de (integriteits)toets niet kunnen doorstaan? Wat te denken over het zogenaamde infilteren van onderwereld in bovenwereld. Wie houdt het oogje lokaal nog in het zeil?

Erg slecht idee dus, gekozen burgemeester.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Norman Waalre
Een direct gekozen burgemeester heeft als risico, dat er vooral good-looking mensen worden gekozen met het vermogen tot demagogie, retoriek, en snedigheid, in plaats van ervaring, capaciteiten, deskundigheid en integriteit. Donald Trump, Ronald Reagan en Berlusconi waren hiervan enkele trieste voorbeelden. Laat burgemeesters kiezen door gemeenteraad en provinciebestuur, en niet direct door burgers.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan de Vos / Raadslid
Er wordt veel gesproken over de toekomst van het burgemeestersambt. Willen we een door de inwoners rechtstreeks gekozen burgemeester? De vraag is welk probleem we oplossen bij een rechtstreekse verkiezing door de bevolking. Uit onderzoek blijkt dat een burgemeester juist wordt gewaardeerd vanwege onpartijdigheid, bindend vermogen tussen de vele politieke verschillen en verbinding met de burgers. Bij een rechtstreekse verkiezing door de bevolking zullen de diverse kandidaten zich moeten profileren. Waarop? Vlotte babbel of mooi gezicht? In de praktijk zal men willen weten hoe de kandidaat-burgemeester plaatselijke problemen denkt op te lossen. En dan begeeft hij/zij zich in het plaatselijke politieke vaarwater en maakt daarbij op voorhand bepaalde keuzes. De raad als hoofd van de gemeente kan die keuzes echter "om zeep" helpen en de burgemeester staat dan in zijn hemd. Rechtstreekse verkiezingen zouden, hoe we het ook wenden of keren, invloed hebben op de onafhankelijke positie van de burgemeester. Ook de verhoudingen binnen het gemeentebestuur zouden dan veranderen. Bij een rechtstreeks mandaat van de kiezers, vermindert ook de invloed van de gemeenteraad op de burgemeester. En ook wethouders komen in een andere positie te staan. De lokale democratie is hier totaal niet mee gediend. Ik hoop dat burgemeesters nog lang door de Kroon worden benoemd. Een onafhankelijke en boven de partijen staande positie is zeer gewenst en een groot goed.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
B. Janssen / Ambtenaar
Prima een gekozen burgemeester. Laat hem dan ook zijn eigen "kabinet" samenstellen. Mag de raad controleren of de uitvoering van beleid naar hun democratische maatstaven is. Hebben we eindelijk een echt duaal stelsel en mag de raad echt gaan controleren. Misschien dat mensen dan weer voelen dat het zin heeft om te gaan stemmen!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bertus / Observant
Dus even in Ollongren -taal een hypothetische casus.....

De Amsterdammers kunnen straks kiezen tussen Femke, Femke en Femke.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
B. Janssen / Ambtenaar
@Norman: Wat is je angst? Zijn de inwoners van Nederland niet in staat om de juiste mensen te kiezen? Wat is dat voor een paternalistische opvatting? Kan je meteen de democratie afschaffen, goed plan!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
@Norman Waalre. De figuren, die je noemt, vindt je nu ook al binnen de politiek. Voordeel van een gekozen burgemeester zal je meer moeten zoeken in zijn/haar gedrevenheid om goede politieke besluitvorming te bereiken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Monique Sparla / Voorzitter
Een heleboel zaken kunnen in Nederland als constitutionele monarchie niet veranderen omdat de fundamenten door en door verrot zijn dankzij Art120Gw.Je kan met miljoenen mensen iets willen maar zolang het door de monarchie niet goed gekeurd wordt gebeurd het niet. Zo doen we dat in Nederland, zo gaat de handel in macht via het zwaar verouderde patriarchen polder model.Een gekozen burgemeester en een CdK is een eerste stap naar een meer samen besturen als burgers kunnen kiezen. En ja het zal niet perfect zijn, maar het is ook niet uit den boze.Wat iedereen niet moet vergeten is dat er nog een zwaar verouderde zeer conservatieve kieswet is die maakt dat het passief kiesrecht in Nederland de grondrechten van burgers schendt. Lees de brief van Voormalig Minister Plasterk eens goed http://www.vrouwenpartij.nl/nieuws/ en besef wat de consequenties zijn voor zo'n CdK en Burgermeester verkiezingen.

Uiteindelijk bepaald de monarchie toch weer via een andere route wie er op die plek komt zitten. En is zolang het passiefkiesrecht geschonden wordt door hobbels een charade.Kortom de vraag is blijft welke upgrade krijgt het Nederlandse bestuurlijke bedrijfsvoering, Met de sleepwet is Nederland nu een DDR3.0 maar met een gekozen CdK en Burgemeester gecombineerd met een Openbare Commissie Constitutionele Toetsing per gemeente, zou er met mits en maren de grondrechten voor burgers wel weer inzichtelijk gemaakt worden. Een ander bijkomend iets is dan dat gecorrumpeerde politieke hufterigheid mbt de handel en misbruik van macht transparant wordt.Is dat wat we dan als winst zouden kunnen gaan zien?Mijn advies laat die gekozen CdK en Burgemeester maar starten. Nederland is er aan toe.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Stef
@Norman Waalre: Reagan wordt door vriend en vijand beschouwd als de beste naoorlogse president van de VS. En President Trump heeft in 1 jaar al meer gedaan en bereikt dan zijn voorganger Obama in 8 jaar. De enige die hier triest is ben jij.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Direct door de burgers gekozen burgemeesters doorlopen geen gedegen sollicitatieprocedure, zoals nu wel het geval is. Het is goed denkbaar dat popie jopie figuren zoals BN-ers, zonder enige kennis, ervaring en bekwaamheid, gekozen worden. Het zogenoemde Boer Koekoek effect. Dan toch maar liever de indirect, door de gekozen gemeenteraad, gekozen burgemeester. De CvdK en de Kroon kunnen er inderdaad wel tussen uit vallen. En bedenk wel: wethouders worden ook niet direct gekozen, maar ook door de gemeenteraad. En die hebben, binnen hun portefeuille, vaak meer macht dan een burgemeester. Maar over de direct gekozen wethouder hoor je niemand....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Karel
@Stef. Reagan was heel,lui. Hj werkte maar drie tot vier uur per dag. Gelukkíg had hij heel goede adviseurs en die regelden alles. En Trump? Lees het boek Fire and Fury maar eens. Volgende week ook in het Nederlands te koop. De man is een gevaarlijke dementerende malloot met helaas ook nog eens slechte adviseurs.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie