bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Het ambt van raadslid

Het ambt van raadslid

04 februari 2014

AfbeeldingNetwerkbijeenkomsten 'het ambt van raadslid'

Op 19 maart aanstaande is het weer zover, de gemeenteraadsverkiezingen. De messen worden momenteel geslepen, debatten worden gevoerd; men maakt zich op voor de strijd. In die verkiezingsstrijd worden belangen behartigd. De kandidaten staan voor hun achterban, doen beloften en zullen naar beste vermogen, indien zij gekozen worden, de belangen van degenen die hen gekozen hebben, behartigen.
Het doen van een verkiezingsbelofte, zo merkt menig gekozen raadslid, is echter niet gelijk aan het uitoefenen van het ambt van raadslid. Sterker nog, het ongeclausuleerd nastreven van de belangen van de achterban zou weleens in strijd kunnen komen met de in acht te nemen bestuurlijke integriteit. Het raadslid zit immers in de raad om, vanuit een bepaalde ideologie, niet het individuele belang als actiegroep binnen de gemeente gerealiseerd te krijgen, hij zit er om vanuit die ideologie het algemeen belang te dienen. Eigen belang of een afgeleid aan de achterban gerelateerd belang dient hierin in feite geen rol te spelen. Dat besef is bij enthousiaste, nieuwe raadsleden of kandidaat-raadsleden vaak onvoldoende aanwezig. Beseft men voldoende welke beperkingen het dienen van het algemeen belang voor het raadslid als individu, als “actiegroepleider”, met zich brengt?   In de netwerkbijeenkomsten van Capra Den Bosch op 13 februari a.s. en Capra Den Haag op 6 maart a.s. zal bij de valkuilen waar het nieuwe raadslid na verkiezing mee geconfronteerd wordt, uitgebreid stilgestaan worden.   Bij Capra Den Bosch treedt de raadsgriffier van Dongen, drs. Willem Vulto, als gastspreker op en bij Capra Den Haag is de raadsgriffier van Wassenaar, Geertje de Schipper-Tinga,gastspreker. Vanuit hun verschillende ervaringen zullen deze raadsgriffiers en Marc Schoonhoven en Fatou Tevette van Capra de positie van het nieuwe raadslid nader belichten. Do’s en don’ts komen in dat verband aan de orde.

Meer informatie en het inschrijvingsformulier vindt u hier.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.