Advertentie

'Positie van jongeren staat onder druk'

Veertien adviesraden bogen zich over de zorgen die jongeren hebben over hun toekomst.

23 mei 2022
Klimaatdemonstratie in Amsterdam, maart 2022
Klimaatdemonstratie in Amsterdam, maart 2022ANP / Evert Elzinga

Om vraagstukken als klimaatverandering en ongelijkheid het hoofd te bieden, moeten beleidsmakers de stem van jongeren serieuzer nemen. Jongeren maken zich grote zorgen over hun toekomst, maar hebben nog te weinig mogelijkheden om die toekomst zelf vorm te geven.

Inspireren

Die boodschap klinkt door in de publicatie 'Jongeren en het zorgen voor hun morgen', een gebundelde uitgave van maar liefst veertien adviesraden samen. De raden – waaronder de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB), de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) – willen daarmee 'de politiek en beleidsmakers inspireren en laten zien dat het niet alleen anders moet, maar ook anders kan.'

'Veel jongeren willen graag hun steentje bijdragen aan de wereld van morgen, maar dan moeten ze daar wel de kans voor krijgen.'

Maurice Knijnenburg, voorzitter Nationale Jeugdraad

Uitgesteld leven

De positie van Nederlandse jongeren staat onder druk, constateren de raden. Dat wordt onder meer zichtbaar in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en op de woningmarkt. Bovendien neemt de mentale gezondheid van jongeren af. Jongeren ervaren 'een stapeling van knelpunten en risico’s' op hun weg naar een zelfstandig leven, schrijft de SER, waardoor ze 'een uitgesteld leven leiden en een hoge mentale druk ervaren'.

Ongelijk

Dat zorgt voor een scheidslijn tussen jongere en oudere generaties, maar ook tussen jongeren onderling. Kansen in het onderwijs en op de arbeids- en woningmarkt zijn immers niet gelijk verdeeld. Jongeren met een chronische aandoening, een migratieachtergrond of een lage sociaaleconomische achtergrond hebben het zwaarder dan hun meer gefortuneerde leeftijdsgenoten. Zo ontstaan er steeds grotere verschillen tussen jongeren, ziet voorzitter van de Nationale Jeugdraad (NJR) Maurice Knijnenburg. 'De coronapandemie heeft die verschillen alleen maar zichtbaarder gemaakt en in een aantal gevallen bovendien versterkt.'

Steentje bijdragen

Daar komt bij dat jongeren een aantal grote maatschappelijke vraagstukken te wachten staat, zoals vergrijzing, de betaalbaarheid van de zorg en klimaatverandering. Tegelijkertijd voelen jongeren zich vaak niet gehoord als het gaat om de aanpak van die vraagstukken. Knijnenburg: 'Veel jongeren willen graag hun steentje bijdragen aan de wereld van morgen, maar dan moeten ze daar wel de kans voor krijgen.'

Aan tafel

'De afgelopen jaren heeft de regering onvoldoende laten zien in staat te zijn de problemen van jongeren aan te pakken', stelt de SER. 'Het huidige kabinetsbeleid is te veel gericht op incidentele in plaats van structurele oplossingen voor jongeren. Alleen met elkaar aan tafel zitten is niet genoeg. We vinden dat er meer moet worden gedaan om jongerenparticipatie te organiseren en te bestendigen.'

Vliegwiel

De ROB doet een concreet voorstel om de democratische deelname van jongeren te versterken: het loslaten van de ondergrens van 18 jaar voor kiesgerechtigden. Door te experimenteren met stemrecht vanaf 16 jaar zouden jongeren eerder leren wat het betekent om deel te nemen aan een democratie. Dat soort experimenten zouden als vliegwiel kunnen dienen om de stem van jongeren in het democratische proces te versterken.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Biemie Janssen
Veel jongeren, behoudens die met vermogende ouders, zijn het slachtoffers van de opvattingen van het neo-liberale beleid van de afgelopen 30 jaar. Het is vooral de vermogende groep die wil dat het land wordt bestuurd zoals het de afgelopen tien jaar is gegaan; ze vinden dat het met Nederland prima is gegaan. En inderdaad, het is de BV Nederland voor de wind gegaan onder Rutte. Jaren van loonmatiging gecombineerd met bezuinigingen op de verzorgingsstaat, uitbreiding van woningbezit en belastingverlagingen voor grote bedrijven hebben tot grote winstgroei en vermogensstijgingen voor een bovenlaag geleid. Terwijl jongeren geen vaste banen krijgen, studenten een forse studieschuld hebben en ze als huurders alleen maar te maken hebben met stijgende huurlasten.
Hielco Wiersma
De huidige woningbezitters hebben in het verleden op diverse momenten dezelfde problemen gekend als de huidige jongerengeneratie. Naar verhouding zijn over het algemeen de huidige inkomsten van jongeren duidelijk hoger en anders, maar dat geldt ook voor het bestedings- en leefpatroon. Je constant blind staren op vermogens van derden heeft weinig zin. Denken dat het gras van de buren altijd groener is dan dat van jou heeft weinig zin. Waar het omgaat in het leven is studeren, leuk werk doen, doelen stellen en er voor gaan.
Biemie Janssen
@Hielco: Wanneer het zo zou zijn dat eenieder gelijke kansen had zou je inderdaad kunnen stellen: studeren, leuk werk doen, doelen stellen en er voor gaan. Maar het is simpelweg niet zo dat er nog sprake is van gelijkheid in kansen. Zelfs tot de kringen van de geprivilegieerde is dat inmiddels wel doorgedrongen. De gevolgen van 30 jaar neo-liberaal beleid zijn zichtbaar. ZZP-ers ontworstelen zich aan de armoede van vandaag, maar krijgen de rekening wanneer ze ziek zijn of met pensioen gaan. Wie de waarheid kent achter Box 2 en Box 3 zal moeten erkennen dat de inrichting van het Nederlands belastingstelsel vooral ten gunste van de beter gesitueerden is gedaan en dat de zwaarste lasten niet bij de breedste schouders komen!
Advertentie