Advertentie

Overheid op vingers getikt om slechte behandeling illegalen

De Nederlandse overheid is op de vingers getikt door het Comité voor Sociale Rechten. Daklozen, uitgeprocedeerde asielzoekers en andere illegalen hebben recht op betere opvang.

10 november 2014

De Nederlandse overheid moet uitgeprocedeerde asielzoekers, illegalen en daklozen beter opvangen, oordeelde het Comité voor Sociale Rechten maandag. Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) wacht af wat het Europese Comité van Ministers begin volgend jaar vindt van de uitspraak over 'bed, bad en brood' voor met name vreemdelingen. Ook PvdA en VVD vinden dat beter.

Toegang tot opvang
De Raad van Europa heeft vandaag uitspraak gedaan in een zaak die was aangespannen tegen de Nederlandse staat. In de uitspraak bevestigt het Sociale Comité van de Raad van Europa dat de Nederlandse overheid (rijk en gemeenten) dakloze mensen overal toegang tot opvangcentra moet verlenen. Gemeenten stellen nu vaak extra eisen bij de toegang, bijvoorbeeld dat een dakloze burger kan bewijzen tenminste twee van de afgelopen drie jaar ingeschreven te hebben gestaan bij de gemeente waar hij aanklopt of dat hij een psychische stoornis heeft.


Structurele oplossing

De uitspraak van de Raad van Europa gaat verder door te oordelen dat het Europees Sociaal Handvest dat door Nederland is ondertekend, meebrengt dat aan dakloze mensen niet alleen noodopvang geboden wordt. De overheid moet ook een structurele oplossing bieden in de vorm van permanente huisvesting of een woonzorgvoorziening, als dat nodig is.


Gevoelige kwestie

De kwestie ligt gevoelig in de coalitie van VVD en PvdA. Teeven (VVD) riep eerder dat Nederland niet in de houding zou springen en meteen iedereen zou voeden. Maar de PvdA wil een ruimhartiger beleid.

Tweede Kamerlid voor de PvdA Attje Kuiken zei te begrijpen dat de staatssecretaris wacht: ,,Nederland moet voorkomen dat mensen op straat belanden, en uitgeprocedeerde vreemdelingen moeten uiteindelijk terugkeren naar het land van herkomst. Het Europees Comité voor de Sociale Rechten heeft nu een belangrijke uitspraak gedaan over het recht op onderdak in noodsituaties. Binnen een paar maanden volgt de definitieve aanbeveling die voortvloeit uit deze uitspraak. Ik begrijp dat de staatssecretaris hier niet op vooruit kan lopen.”
 
Grote steden 

Volgens haar woordvoerster voelt ook wethouder Margriet Jongerius van Utrecht zich gesterkt door de uitspraak van het comité: ,,De wethouder is erg blij dat Utrecht gesteund wordt in het beleid om toch voor opvang van illegalen te zorgen. In Utrecht leven naar schatting zo'n 4000 mensen zonder papieren. De gemeente maakt al langere tijd geld vrij om bed, bad en brood voor hen te regelen. Samen met de andere grote steden dringt Utrecht al heel lang bij staatssecretaris Teeven aan op een oplossing voor deze groep, want het budget van de stad is beperkt. Utrecht betaalt voor hen ook de eigen bijdrage voor medicijnen, want de gemeente vindt het mensonwaardig om daarvoor geld te vragen aan mensen die hier geen geld mogen verdienen.''

 
Opvang onder de maat

Maatschappelijke en kerkelijke organisaties zijn verheugd over het besluit van het Europees Comité voor Sociale Rechten om de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers te verbeteren. Het recht op voedsel, kleding en onderdak voor dergelijke volwassenen zonder papieren wordt onvoldoende gerespecteerd. Ook de opvang van daklozen, al dan niet uit het buitenland, is onder de maat, staat in het besluit.
 
Mystery guests 

Federatie Opvang: ,,Wij zijn blij met de uitspraak. De Federatie is al aan de slag met de verantwoordelijke gemeenten om tot een goede landelijke toegankelijkheid te komen van opvangcentra". In 2015 zullen de gemeenten en opvangcentra opnieuw door mystery guests bezocht worden om te testen of mensen nu niet meer weggestuurd worden als ze niet uit de regio komen".


Overleven

VluchtelingenWerk Nederland: ,,Een terechte uitspraak. Het is belangrijk dat deze mensen onderdak krijgen. Vanuit een kartonnen doos ben je alleen maar bezig met overleven. Nadenken over je toekomst; of die nu hier is of in het land van herkomst, doe je niet vanaf de straat. VluchtelingenWerk vindt dat gemeenten onderdak moeten kunnen bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers die zich om allerlei redenen nog in Nederland bevinden.''
 
Recht op bed, bad, brood 

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) vindt de uitspraak ongelooflijk goed nieuws voor al die mensen die nu veroordeeld zijn om op straat te leven en afhankelijk zijn van de liefdadigheid van anderen. ,,Ieder mens heeft recht op bed, bad en brood.'' VluchtelingenWerk Nederland heeft het over een terechte uitspraak. ,,Vanuit een kartonnen doos ben je alleen maar bezig met overleven.'' Federatie Opvang is blij en is al aan de slag met gemeenten om te komen tot een goede landelijke toegankelijkheid van opvangcentra.
 
Niet bindend 

Sjany Middelkoop namens de Pauluskerk in Rotterdam: ,,Dit is een mooie uitspraak. Maar wij zijn bang dat staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) namens Nederland zal roepen dat de uitspraak niet bindend is.'' De Pauluskerk krijgt jaarlijks ongeveer duizend uitgeprocedeerde asielzoekers op het spreekuur en vangt er ieder jaar tussen de 40 en 50 op.

 
Verkeerd signaal

Malik Azmani van de VVD vindt ook dat moet worden gewacht, maar benadrukte nog wel het VVD-standpunt: ,,De VVD vindt het een verkeerd signaal om mensen die bewust hun vertrek frustreren, te belonen.''

Wilders 

Geert Wilders van de PVV twitterde maandag : ,,Europa tikt Nederland op de vingers over asielzoekers, maar bij onze bejaarden loopt de urine over de enkels.''

Rechtsgevoel ondermijnd 

Het CDA stelde eerder al dat ,, als een asielverzoek eenmaal door de overheid en de rechter is afgewezen, dat niet zonder gevolgen kan blijven. Het draagvlak voor ons asielbeleid en het rechtsgevoel worden ondermijnd als vreemdelingen deze oordelen negeren en zelf gaan bepalen of zij blijven of vertrekken''. De partij wil verder niet dat de zaken worden afgewenteld op de gemeenten, zo liet ze zondag al weten. 

(ANP)

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

True
bof ik even dat ik uit de staatsruif vreet, anders voelde ik me genaaid door deze protestants-marxistische waanzin.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
True
..en het houdt mij aan het "werk", dus bedankt voor deze ruimhartige uitspraak.

hahahahaha!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Fritz
Ik wil u, in het kader van de discussie over het 'inhumane beleid' van Nederland, de onderstaande mening niet onthouden:Volgens de Raad van Europa schendt Nederland de rechten van de mens en moeten wij uitgeprocedeerde asielzoekers bed, bad en brood bieden. Veel politieke partijen en organisaties zagen hun gelijk bevestigd dat ons asielbeleid niet humaan genoeg zou zijn.

Dat is onzin. Als je de rechten van (uitgeprocedeerde) asielzoekers in Nederland onder elkaar zet kun je niet met droge ogen beweren dat deze inhumaan zijn:• De vreemdeling wordt tijdens de procedure opgevangen door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) met toegang tot basisvoorzieningen zoals onderdak, kook- en wasruimten, computers en wekelijks leefgeld voor voedsel en kleding.• De vreemdeling wordt bij de asielaanvraag bijgestaan door een door het Rijk betaalde advocaat.• De vreemdeling kan diverse malen (op steeds andere gronden) in hoger beroep gaan tegen zijn afwijzing bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), met hulp van de door het Rijk betaalde advocaat.• De vreemdeling kan dan ook nog in beroep gaan bij de Raad van State, die hierbij overigens (tot ontsteltenis van de PvdA) zeer zelden de kant van de vreemdeling kiest.• De vreemdelingen kunnen gebruik maken van de buitenschuld-verklaring als zij buiten hun schuld om niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst. In het eerste half jaar van 2013 werd deze verklaring 90 keer aangevraagd waarvan er 10 zijn toegekend. Bij toewijzing van die verklaring worden de kosten terugbetaald aan de vreemdeling.• Na afwijzing van de asielaanvraag mag de vreemdeling nog 4 tot 12 weken op een opvanglocatie van het COA verblijven om van hieruit zijn zelfstandig vertrek uit Nederland voor te bereiden.• Illegalen die meewerken aan hun vertrek krijgen opvang van het Rijk.• Illegalen met kinderen krijgen altijd die opvang en ze hebben recht op gratis onderwijs en jeugdzorg.• Illegalen ontvangen kosteloos medisch noodzakelijke zorg.• Illegalen krijgen een financiële vergoeding bij vertrek.• Vreemdelingenbewaring wordt alleen ingezet bij een groot risico dat een illegaal zich onttrekt aan het toezicht en er geen minder ‘ingrijpende’ alternatieven zijn. Van de circa 100.000 aanwezige illegalen zitten er dagelijks 600 in vreemdelingenbewaring; oftewel 0,6 procent.• De vreemdeling mag in vreemdelingenbewaring overdag en vrijwel altijd ook ’s avonds buiten zijn kamer verblijven, kan vrij telefoneren, bezoek ontvangen, gebruik maken van geestelijke verzorging, heeft recht op 40 uur dagbesteding en kan ook gebruik maken van de bibliotheek, sport- en recreatiemogelijkheden.Burgemeesters en belangenbehartigers van illegalen moeten stoppen met bed, bad en brood aan uitgeprocedeerden en eindelijk eens accepteren dat wie in Nederland wordt afgewezen ons land daadwerkelijk echt zo snel mogelijk moet verlaten. Opdat wij de mensen die er werkelijk recht op hebben ook in de toekomst op een humane manier kunnen opvangen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
johannes / ambtenaar
Moeten uitgeprocedeerde asielzoekers niet gewoon worden teruggestuurd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
True
@johannesnope, de wet geldt alleen voor belastingbetalers. Illegalen mogen, hun naam zegt het al, de wet overtreden en krijgen snoepjes
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie